czasy

Past Simple – budowa i zastosowanie

Kompleksowy przewodnik po Past Simple, od budowy po zastosowanie w opisie zakończonych akcji w przeszłości.

Future Continuous – kiedy się go używa?

Odkryj przypadki użycia Future Continuous do mówienia o akcjach, które będą trwały w określonym czasie w przyszłości.

Past Perfect – kiedy go używać?

Zrozumienie Past Perfect jest kluczowe dla wskazania sekwencji przeszłych zdarzeń; dowiedz się, kiedy ten czas jest odpowiedni.

Past Continuous – kiedy i jak go używać?

Kiedy używać Past Continuous? Opanuj jego strukturę i funkcje do opisu przerwanych czynności lub równoczesnych zdarzeń.

Present Perfect – budowany i zasady używania

Naucz się tworzyć i stosować Present Perfect, aby wyrażać czynności z przeszłości mające wpływ na teraźniejszość, wzbogacając swoją angielszczyznę.

Present Perfect Continuous – budowa i zastosowanie

Zrozum złożoność i zastosowanie Present Perfect Continuous, aby opisywać akcje rozpoczęte w przeszłości i nadal trwające lub właśnie zakończone.

Future Perfect Continuous – budowa i przykłady zastosowania

Dokładny przegląd Future Perfect Continuous, obejmujący jego strukturę i przykłady użycia do opisu trwających działań w przyszłości.

Present Continuous – kiedy stosować?

Poznaj przewodnik po Present Continuous i odkryj, kiedy stosować ten czas do wyrażania trwających akcji lub planów w języku angielskim.

Future Simple – budowa i praktyczne zastosowanie

Future Simple wyjaśnione: od budowy po praktyczne zastosowania w wyrażaniu decyzji i przepowiedni w języku angielskim.

Present Simple – budowa i zasady używania

Zgłęb budowę i zasady używania Present Simple. Dowiedz się, kiedy stosować ten czas do opisów rutyn i stałych prawd w języku angielskim.

Future Perfect – kiedy i jak go używać?

Naucz się, kiedy i jak używać Future Perfect do opisania działań, które zostaną zakończone przed pewnym momentem w przyszłości.