Future Perfect Continuous – budowa i przykłady zastosowania

Czas Future Perfect Continuous w języku angielskim jest jednym z bardziej zaawansowanych czasów gramatycznych. W tym artykule przedstawimy jego definicję, funkcję, budowę oraz zastosowanie. Omówimy również różnice pomiędzy tym czasem a innymi czasami przyszłymi oraz podamy przykłady zdań. Na koniec nauczymy Cię, jak tworzyć pytania i przeczenia w czasie Future Perfect Continuous.

Definicja i funkcja czasu Future Perfect Continuous w języku angielskim

Czas Future Perfect Continuous (czas przyszły dokonany ciągły) jest jednym z czasów przyszłych w języku angielskim. Służy do wyrażania sytuacji, które będą trwały przez określony czas do pewnego momentu w przyszłości. Czas ten pozwala nam mówić o czynnościach, które rozpoczęły się w przeszłości lub teraźniejszości, a będą kontynuowane aż do określonego punktu w przyszłości.

Future Perfect Continuous jest używany głównie w sytuacjach, gdy chcemy podkreślić czas trwania danej czynności do pewnego momentu w przyszłości. W przeciwieństwie do czasu Future Perfect, który koncentruje się na rezultacie, Future Perfect Continuous skupia się na procesie i jego długości.

Budowa zdania w czasie Future Perfect Continuous

Tworzenie zdań w czasie Future Perfect Continuous wymaga użycia podmiotu, pomocnika „will”, czasownika „have”, czasownika „been” oraz czasownika z końcówką -ing. Struktura zdania wygląda następująco:

 • Podmiot + will + have + been + czasownik z końcówką -ing

Warto zauważyć, że w przypadku tworzenia zdań przeczących, wystarczy dodać not po „will”. W przypadku pytań, wystarczy zamienić miejscami „will” z podmiotem.

Rodzaj zdaniaPrzykład
TWIERDZENIEShe will have been working for 8 hours by the time she finishes.
PRZECZENIEShe will not have been working for 8 hours by the time she finishes.
PYTANIEWill she have been working for 8 hours by the time she finishes?

Zastosowanie czasu Future Perfect Continuous – kiedy go używamy?

Czas Future Perfect Continuous używamy w następujących sytuacjach:

 1. Wyrażanie czynności trwającej do określonego momentu w przyszłości – używamy tego czasu, gdy chcemy podkreślić, że dana czynność będzie trwała przez określony czas do pewnego momentu w przyszłości. Przykład: By the time you arrive, I will have been cooking for hours. (Gdy przyjdziesz, będę gotować od kilku godzin.)
 2. Podkreślanie czasu trwania czynności – czas ten pozwala nam mówić o tym, jak długo trwała dana czynność do określonego momentu w przyszłości. Przykład: In July, they will have been living in this house for 20 years. (W lipcu będą mieszkać w tym domu od 20 lat.)

Różnice pomiędzy Future Perfect Continuous a innymi czasami przyszłymi

Future Perfect Continuous różni się od innych czasów przyszłych przede wszystkim swoim naciskiem na czas trwania czynności. Porównajmy go z innymi czasami przyszłymi:

CzasPrzykładZnaczenie
Future SimpleI will work tomorrow.Wyraża zamiar lub przewidywanie wykonania czynności w przyszłości, bez nacisku na czas trwania.
Future ContinuousI will be working at 5 pm.Wyraża czynność trwającą w określonym momencie w przyszłości, ale nie podkreśla jej czasu trwania.
Future PerfectI will have worked for 8 hours by 5 pm.Wyraża zakończenie czynności do określonego momentu w przyszłości, skupiając się na rezultacie.
Future Perfect ContinuousI will have been working for 8 hours by 5 pm.Wyraża czas trwania czynności do określonego momentu w przyszłości, skupiając się na procesie trwania.

Warto zwrócić uwagę na różnicę między Future Perfect Continuous a Future Perfect. Oba czasy mówią o czynnościach trwających do pewnego momentu w przyszłości, jednak Future Perfect skupia się na rezultacie tych czynności, podczas gdy Future Perfect Continuous podkreśla czas trwania czynności.

Przykłady zdań w czasie Future Perfect Continuous

Oto kilka przykładów zdań w czasie Future Perfect Continuous:

 1. She will have been studying English for five years by the end of next month. (Ona będzie uczyła się angielskiego przez pięć lat do końca przyszłego miesiąca.)
 2. By the time they arrive, we will have been waiting for two hours. (Do czasu ich przyjazdu będziemy czekać już dwie godziny.)
 3. He will have been working on this project for a year by the time it is completed. (On będzie pracował nad tym projektem przez rok do czasu jego ukończenia.)
 4. By the end of the week, I will have been living in this city for ten years. (Do końca tygodnia będę mieszkał w tym mieście przez dziesięć lat.)
 5. They will have been traveling for six months by the time they reach their final destination. (Oni będą podróżować przez sześć miesięcy do czasu dotarcia do swojego ostatecznego celu.)

W tych przykładach widać, że czas Future Perfect Continuous jest używany, aby opisać działanie lub stan, który będzie trwał w przyszłości do określonego momentu. Jest to czas używany do wyrażania długotrwałych działań lub stanów, które będą kontynuowane w przyszłości.

6. Pytania i przeczenia w czasie Future Perfect Continuous – jak je tworzyć?

Aby utworzyć pytanie w czasie Future Perfect Continuous, należy użyć odpowiedniej formy czasownika „to be” (will have been) na początku zdania, a następnie umieścić podmiot i czasownik w formie czasu Future Perfect Continuous. Na końcu zdania dodaje się znak zapytania.

Przykłady pytań w czasie Future Perfect Continuous:

 1. Will she have been studying English for five years by the end of next month? (Czy ona będzie uczyła się angielskiego przez pięć lat do końca przyszłego miesiąca?)
 2. Will we have been waiting for two hours by the time they arrive? (Czy będziemy czekać już dwie godziny do czasu ich przyjazdu?)

Aby utworzyć przeczenie w czasie Future Perfect Continuous, należy użyć odpowiedniej formy czasownika „to be” (will not have been lub won’t have been) na początku zdania, a następnie umieścić podmiot i czasownik w formie czasu Future Perfect Continuous. Przeczenie „not” umieszcza się między „will” a „have”.

Przykłady przeczeń w czasie Future Perfect Continuous:

 1. She will not have been studying English for five years by the end of next month. (Ona nie będzie uczyła się angielskiego przez pięć lat do końca przyszłego miesiąca.)
 2. We won’t have been waiting for two hours by the time they arrive. (Nie będziemy czekać już dwie godziny do czasu ich przyjazdu.)

Pamiętaj, że w przypadku przeczenia można również użyć skróconej formy „won’t” zamiast „will not”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również