budowa zdania

Przyrostki i przedrostki w angielskim: tworzenie słów

Zrozumienie przyrostków i przedrostków w angielskim jest fundamentem do efektywnego tworzenia nowych słów.

Szyk zdania w języku angielskim: kluczowe zasady

Poznaj kluczowe zasady szyku zdania w języku angielskim, aby pisać i mówić poprawnie i zrozumiale.

Zdania przeczące: formowanie negacji w angielskim

Zdania przeczące w angielskim: kluczowe reguły i praktyki do skutecznego formułowania negacji w komunikacji.

Emphatic structures w angielskim: jak je tworzyć?

Emphatic structures pomagają wzmocnić wypowiedź; dowiedz się, jak je tworzyć, aby skutecznie podkreślać swoje przekazy w angielskim.

Zdania warunkowe w angielskim: struktury i zastosowanie

Zrozum zdania warunkowe w angielskim: naucz się ich struktur i zastosowania, by precyzyjnie wyrażać hipotezy i warunki.

Inwersja: zastosowanie szyku przestawnego w angielskim

Odkryj zastosowanie inwersji w języku angielskim i popraw szyk zdania, by brzmieć bardziej naturalnie i profesjonalnie.

Zdania przydawkowe: rola i funkcje w angielskim

Zdania przydawkowe są niezbędne dla opisowości w angielskim; opanuj ich rolę i funkcje dla bogatszej ekspresji.

Questions tag: formułowanie pytań w angielskim

Naucz się tworzenia questions tag, aby zadawać pytania w języku angielskim z większą pewnością i poprawnością.

Zdania złożone: łączenie wypowiedzi w angielskim

Naucz się konstruowania zdań złożonych w języku angielskim, aby efektywnie łączyć pomysły i informacje w mowie i piśmie.

Zdania względne: kiedy i jak używać w angielskim?

Opanuj użycie zdań względnych w angielskim, by płynnie łączyć myśli i wprowadzać złożone informacje w wypowiedzi.