Przyrostki i przedrostki w angielskim: tworzenie słów

W artykule tym przyjrzymy się bliżej przedrostkom i przyrostkom w języku angielskim, ich definicjom, funkcjom oraz zastosowaniu. Omówimy także zasady i wyjątki dotyczące stosowania tych elementów, a także porównamy ich użycie z językiem polskim. Zapoznanie się z tym tematem pozwoli na efektywniejsze tworzenie nowych słów oraz lepsze zrozumienie struktury języka angielskiego.

Definicja i funkcje przedrostków i przyrostków w języku angielskim

W języku angielskim, przedrostki i przyrostki są to tzw. afiksy, czyli elementy dodawane do podstawowej formy słowa (rdzenia), które zmieniają jego znaczenie lub klasę gramatyczną. Przedrostki są dodawane na początku słowa, natomiast przyrostki na końcu. Dzięki nim można tworzyć nowe słowa, a także wzbogacać wypowiedź i precyzować znaczenie.

Przedrostki w języku angielskim pełnią głównie funkcję zmieniającą znaczenie rdzenia, na przykład poprzez dodanie przeciwnego znaczenia (np. „happy” – „unhappy”) lub określenie stopnia (np. „normal” – „abnormal”). Przyrostki natomiast często zmieniają klasę gramatyczną słowa, na przykład z rzeczownika na przymiotnik (np. „friend” – „friendly”) lub z czasownika na rzeczownik (np. „act” – „action”).

Rodzaje przedrostków w języku angielskim i ich zastosowanie

W języku angielskim istnieje wiele przedrostków, które można podzielić na kilka kategorii ze względu na ich funkcje. Oto niektóre z nich:

 • Przedrostki negujące – nadają przeciwne znaczenie rdzeniowi, np. un-, in-, im-, il-, ir- (unhappy, invisible, impossible, illegal, irregular).
 • Przedrostki określające stopień – wskazują na stopień cechy, np. over-, under-, out-, extra- (overcooked, underestimated, outstanding, extraordinary).
 • Przedrostki określające miejsce – wskazują na miejsce, w którym coś się znajduje lub dzieje, np. in-, out-, up-, down- (indoor, outgoing, upgrade, downfall).
 • Przedrostki określające czas – wskazują na czas, np. pre-, post-, ex- (prehistory, post-war, ex-president).

Warto zwrócić uwagę, że niektóre przedrostki mogą mieć różne funkcje w zależności od kontekstu, np. przedrostek „re-” może oznaczać powtórzenie czynności (redo, rewrite) lub cofnięcie (refund, return).

PrzedrostekFunkcjaPrzykład
un-negacjaunhappy
over-stopieńovercooked
in-miejsceindoor
pre-czasprehistory

Podczas nauki przedrostków warto pamiętać, że nie zawsze można je stosować dowolnie do każdego słowa. Czasami dodanie przedrostka tworzy nowe słowo o innym znaczeniu niż się spodziewamy, np. „inflammable” oznacza „łatwopalny”, a nie „niepalny”. Dlatego ważne jest, aby uczyć się przedrostków w kontekście i zwracać uwagę na wyjątki.

W języku angielskim istnieje wiele przyrostków, które można podzielić na kilka kategorii, takich jak:

 • Przyrostki tworzące rzeczowniki – np. -ment (enjoyment), -tion (education), -ness (happiness)
 • Przyrostki tworzące przymiotniki – np. -ful (beautiful), -less (careless), -ous (dangerous)
 • Przyrostki tworzące przysłówki – np. -ly (quickly), -wise (clockwise)
 • Przyrostki tworzące czasowniki – np. -ize (realize), -ify (simplify), -en (shorten)

Warto zwrócić uwagę na to, że niektóre przyrostki mogą zmieniać klasę gramatyczną słowa, np. z rzeczownika na przymiotnik (child – childless) lub z czasownika na rzeczownik (inform – information). Dlatego ważne jest, aby znać zastosowanie poszczególnych przyrostków, aby poprawnie tworzyć nowe słowa i zrozumieć ich znaczenie.

Tworzenie nowych słów przez dodanie przedrostków i przyrostków

W języku angielskim często tworzy się nowe słowa poprzez dodanie przedrostków i przyrostków do istniejących słów. Dzięki temu można wzbogacić swój zasób słownictwa i lepiej wyrazić swoje myśli. Oto kilka przykładów, jak można tworzyć nowe słowa:

 • Przedrostek + słowo – np. un- + happy = unhappy, dis- + agree = disagree
 • Słowo + przyrostek – np. friend + -ship = friendship, quick + -ly = quickly
 • Przedrostek + słowo + przyrostek – np. un- + comfort + -able = uncomfortable, re- + act + -ion = reaction

Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie kombinacje przedrostków i przyrostków są możliwe, a niektóre mogą prowadzić do utworzenia słów o innym znaczeniu niż się spodziewamy. Dlatego ważne jest, aby znać znaczenie poszczególnych przedrostków i przyrostków oraz zasady ich stosowania.

PrzedrostekZnaczeniePrzykład
un-negacja, przeciwieństwounhappy, uncertain
re-ponownie, na noworebuild, rewrite
dis-negacja, brakdisagree, disconnect
PrzyrostekZnaczeniePrzykład
-nessstan, cechahappiness, kindness
-fulpełen, mający dużobeautiful, helpful
-lyprzysłówek od przymiotnikaquickly, slowly

Zasady i wyjątki w stosowaniu przedrostków i przyrostków w angielskim

Stosowanie przedrostków i przyrostków w języku angielskim może być nieco skomplikowane, ponieważ istnieją pewne zasady i wyjątki, które należy znać. Przede wszystkim, przedrostki i przyrostki mogą zmieniać znaczenie podstawowego słowa, a także jego część mowy. Na przykład, dodanie przedrostka „un-” do słowa „happy” tworzy słowo „unhappy”, które oznacza „nieszczęśliwy”. Przyrostek „-ness” dodany do słowa „kind” tworzy słowo „kindness”, które oznacza „uprzejmość”.

Warto również zauważyć, że niektóre przedrostki i przyrostki mogą mieć różne znaczenia w zależności od kontekstu. Na przykład, przedrostek „re-” może oznaczać „ponownie” (np. „rewrite” – „przepisać ponownie”) lub „od-” (np. „rethink” – „przeanalizować od nowa”). Podobnie, przyrostek „-er” może oznaczać osobę wykonującą czynność (np. „teacher” – „nauczyciel”) lub przedmiot, który wykonuje czynność (np. „computer” – „komputer”). Dlatego ważne jest, aby zrozumieć kontekst i znaczenie słowa, zanim zastosujemy przedrostek lub przyrostek.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również