Past Continuous – kiedy i jak go używać?

Czas Past Continuous w języku angielskim to niezbędne narzędzie dla każdego uczącego się tego języka. W tym artykule omówimy budowę zdania w czasie Past Continuous, jego zastosowanie oraz różnice i podobieństwa z innymi czasami przeszłymi. Ponadto, nauczysz się tworzyć pytania i przeczenia oraz zapoznasz się z przykładowymi zdaniami i dialogami.

Czym jest czas Past Continuous w języku angielskim?

Past Continuous, czyli czas przeszły ciągły, to jeden z podstawowych czasów gramatycznych w języku angielskim. Służy on do opisywania działań, które były w trakcie wykonywania w określonym momencie w przeszłości. Czas ten pozwala na wyrażenie, że coś działo się przez pewien czas w przeszłości, ale niekoniecznie musi być zakończone. W przeciwieństwie do czasu Past Simple, który opisuje zakończone i dokonane czynności, Past Continuous skupia się na procesie i trwaniu danej czynności.

Warto zwrócić uwagę, że czas Past Continuous jest często używany w połączeniu z innymi czasami przeszłymi, takimi jak Past Simple czy Past Perfect. Dzięki temu można opisać różne aspekty sytuacji przeszłej, takie jak tło wydarzeń, równoczesność czy kolejność działań.

Budowa zdania w czasie Past Continuous

Budowa zdania w czasie Past Continuous jest stosunkowo prosta. Wystarczy użyć podmiotu, czasownika „to be” w odpowiedniej formie przeszłej (was/were) oraz czasownika głównego z końcówką -ing. W zależności od rodzaju zdania (twierdzenie, pytanie, przeczenie) kolejność tych elementów może się różnić.

Przyjrzyjmy się budowie zdania w czasie Past Continuous na przykładzie czasownika „to work” (pracować):

Rodzaj zdaniaPrzykład
TwierdzenieI was working yesterday.
PytanieWere you working yesterday?
PrzeczenieI was not (wasn’t) working yesterday.

Zastosowanie czasu Past Continuous – kiedy go używamy?

Czas Past Continuous ma kilka podstawowych zastosowań, które warto znać, aby poprawnie stosować go w praktyce. Oto najważniejsze z nich:

 • Opisywanie czynności trwającej w określonym momencie w przeszłości: I was reading a book at 6 p.m. yesterday. (Czytałem książkę o 18:00 wczoraj.)
 • Opisywanie tła wydarzeń: While I was cooking dinner, the phone rang. (Podczas gdy gotowałem kolację, zadzwonił telefon.)
 • Opisywanie równoczesnych czynności: She was watching TV while he was playing video games. (Ona oglądała telewizję, podczas gdy on grał w gry wideo.)
 • Opisywanie czynności, które były w trakcie wykonywania, gdy coś innego się wydarzyło: I was walking to the store when it started raining. (Szedłem do sklepu, gdy zaczęło padać.)

Past Continuous a inne czasy przeszłe – różnice i podobieństwa

Czas Past Continuous jest często porównywany z innymi czasami przeszłymi, takimi jak Past Simple czy Past Perfect. Oto najważniejsze różnice i podobieństwa między tymi czasami:

1. Różnica między Past Continuous a Past Simple: Past Continuous opisuje czynności trwające w przeszłości, podczas gdy Past Simple mówi o zakończonych czynnościach, które miały miejsce w przeszłości. Past Simple używamy również, gdy mówimy o serii zdarzeń, które nastąpiły po sobie.

Przykład:

 • I was reading a book when the phone rang.

W powyższym przykładzie Past Continuous opisuje czynność trwającą (czytanie książki), a Past Simple opisuje zdarzenie, które nastąpiło podczas tej czynności (dzwoniący telefon).

2. Podobieństwo między Past Continuous a Past Perfect Continuous: Obie formy opisują czynności trwające w przeszłości, jednak Past Perfect Continuous pokazuje, że czynność zaczęła się wcześniej i trwała do pewnego momentu w przeszłości.

Przykład:

 • She had been working for two hours before her friends arrived.

W powyższym przykładzie Past Perfect Continuous pokazuje, że praca trwała przez dwa godziny przed przyjściem przyjaciół.

CzasPrzykładZastosowanie
Past ContinuousI was reading a book.Opisuje czynność trwającą w przeszłości.
Past SimpleI read a book.Opisuje zakończoną czynność w przeszłości.
Past Perfect ContinuousI had been reading a book.Opisuje czynność trwającą do pewnego momentu w przeszłości.

Tworzenie pytań i przeczeń w czasie Past Continuous

Aby utworzyć pytanie w czasie Past Continuous, wystarczy zamienić kolejność podmiotu i czasownika „to be” w zdaniu. Przykłady:

Was/were + podmiot + czasownik z końcówką -ing

 • Was I reading a book?
 • Were they playing football?

Tworzenie przeczenia w czasie Past Continuous polega na dodaniu „not” po czasowniku „to be”. Przykłady:

Podmiot + was/were + not + czasownik z końcówką -ing

 • I was not (wasn’t) reading a book.
 • They were not (weren’t) playing football.

Przykładowe zdania i dialogi w czasie Past Continuous

Oto kilka przykładów zdań i dialogów, które pokazują użycie czasu Past Continuous w praktyce:

1. Opisywanie czynności trwającej w przeszłości:

 • Yesterday at 6 PM, I was cooking dinner.
 • They were talking on the phone when I arrived.

2. Dialog z użyciem Past Continuous:

 • A: What were you doing at 8 o’clock last night?
 • B: I was watching a movie.
 • A: And what were your parents doing?
 • B: They were playing cards.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również