Szyk zdania z przyimkami w języku angielski

W tym artykule omówimy podstawowe zasady użycia przyimków w języku angielskim, różnice pomiędzy użyciem przyimków w językach angielskim i polskim, przyimki miejsca, kierunku i czasu, a także ich idiomatyczne zastosowanie. Poruszymy również temat użycia przyimków w pytaniach i zdaniach przeczących. Zapraszamy do lektury!

Podstawowe zasady użycia przyimków w języku angielskim

Przyimki to kluczowy element gramatyki języka angielskiego, który pozwala na wyrażanie relacji między słowami w zdaniu. Warto znać podstawowe zasady ich użycia, aby móc swobodnie komunikować się w tym języku. Przyimki dzielą się na kilka kategorii, takich jak przyimki miejsca, czasu, kierunku czy przyczyny. W języku angielskim istnieje wiele przyimków, które mają różne znaczenia i zastosowania, dlatego warto je dobrze poznać i ćwiczyć ich użycie.

Ważną zasadą dotyczącą przyimków w języku angielskim jest to, że zazwyczaj występują one przed rzeczownikami lub zaimkami. Przyimki nie są używane samodzielnie, lecz tworzą frazy przyimkowe, które pełnią funkcję określnika, dopełnienia lub okolicznika. Przykłady fraz przyimkowych:

 • on the table (na stole)
 • in the morning (rano)
 • with a smile (z uśmiechem)

Warto pamiętać, że niektóre przyimki mogą mieć więcej niż jedno znaczenie, a ich użycie zależy od kontekstu.

Różnice w użyciu przyimków pomiędzy językiem angielskim a polskim

Ucząc się języka angielskiego, warto zwrócić uwagę na różnice w użyciu przyimków pomiędzy tym językiem a polskim. W niektórych przypadkach przyimki w obu językach mają podobne zastosowanie, jednak często zdarza się, że tłumaczenie dosłowne nie jest poprawne. Dlatego ważne jest, aby nie opierać się wyłącznie na intuicji, lecz poznać konkretne zastosowania przyimków w języku angielskim.

W języku polskim przyimki często łączą się z przypadkami, co wpływa na ich znaczenie. W języku angielskim nie ma przypadków, dlatego przyimki pełnią ważniejszą rolę w określaniu relacji między słowami. Przykład:

 • W języku polskim: „Idę do kina” (przyimek „do” + dopełniacz)
 • W języku angielskim: „I’m going to the cinema” (przyimek „to” + rzeczownik)

Poniżej przedstawiamy tabelę z przykładami różnic w użyciu przyimków w języku angielskim i polskim:

Język angielskiJęzyk polski
in the morningrano (bez przyimka)
on Mondayw poniedziałek
at the weekendw weekend
listen to musicsłuchać muzyki (bez przyimka)
look at the picturepatrzeć na obraz

Znając różnice w użyciu przyimków pomiędzy językiem angielskim a polskim, łatwiej będzie uniknąć błędów i poprawnie stosować przyimki w mówieniu i pisaniu. Ważne jest jednak systematyczne ćwiczenie i zapoznanie się z różnymi kontekstami użycia przyimków w języku angielskim.

Przyimki miejsca i kierunku w języku angielskim

Przyimki miejsca i kierunku są niezbędne do precyzyjnego opisania lokalizacji oraz kierunku, w którym coś się znajduje lub porusza. W języku angielskim istnieje wiele przyimków tego typu, a ich poprawne użycie może sprawić trudność osobom uczącym się tego języka. Poniżej przedstawiamy najważniejsze przyimki miejsca i kierunku wraz z ich zastosowaniem.

Przyimki miejsca:

 • in – używamy, gdy mówimy o czymś znajdującym się wewnątrz (np. in the box – w pudełku, in the room – w pokoju)
 • on – stosujemy, gdy coś znajduje się na powierzchni (np. on the table – na stole, on the wall – na ścianie)
 • at – używamy, gdy chcemy wskazać konkretną lokalizację (np. at the bus stop – na przystanku autobusowym, at the corner – na rogu)

Przyimki kierunku:

 • to – używamy, gdy mówimy o kierunku w stronę czegoś (np. go to the shop – iść do sklepu, turn to the left – skręć w lewo)
 • from – stosujemy, gdy chcemy wskazać punkt wyjścia (np. come from the office – przyjść z biura, take the book from the shelf – wziąć książkę z półki)
 • into – używamy, gdy mówimy o wejściu do wnętrza (np. go into the room – wejść do pokoju, put the keys into the drawer – włożyć klucze do szuflady)

Przyimki czasu w języku angielskim

Przyimki czasu pozwalają na określenie momentu, w którym coś się dzieje lub ma się wydarzyć. W języku angielskim istnieje kilka przyimków czasu, które są często używane. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich wraz z ich zastosowaniem.

Przyimki czasu:

 • in – używamy, gdy mówimy o okresach czasu, takich jak miesiące, pory roku, lata, dekady (np. in January – w styczniu, in summer – latem, in 1990 – w 1990 roku)
 • on – stosujemy, gdy mówimy o konkretnych dniach tygodnia, świętach, dniach miesiąca (np. on Monday – w poniedziałek, on Christmas Day – w Boże Narodzenie, on the 1st of May – pierwszego maja)
 • at – używamy, gdy chcemy wskazać konkretną godzinę lub moment dnia (np. at 5 o’clock – o piątej, at noon – w południe, at night – w nocy)
PrzyimekPrzykładTłumaczenie
inin the morningrano
onon Fridayw piątek
atat the weekendw weekend
inin 2022w 2022 roku
onon the 15th of August15 sierpnia
atat 7:30 pmo 19:30

Warto zwrócić uwagę na to, że w przypadku niektórych wyrażeń, takich jak „in the morning” (rano), „in the afternoon” (po południu) czy „in the evening” (wieczorem), przyimek „in” jest używany zamiast „at”.

Idiomatyczne użycie przyimków w języku angielskim

Przyimki w języku angielskim często mają idiomatyczne użycie, co oznacza, że ich znaczenie może się różnić od dosłownego tłumaczenia. Zrozumienie tych idiomów jest kluczowe dla płynnego i naturalnego posługiwania się językiem angielskim. Oto kilka przykładów najczęściej używanych idiomatycznych wyrażeń z przyimkami:

1. „Get on” – oznacza mieć dobre relacje z kimś. Na przykład: „I get on well with my colleagues at work.” (Dobrze dogaduję się z moimi kolegami w pracy.)

2. „Take care of” – oznacza opiekować się lub dbać o kogoś lub coś. Na przykład: „She takes care of her younger brother.” (Ona opiekuje się swoim młodszym bratem.)

3. „Look forward to” – oznacza oczekiwać z niecierpliwością na coś. Na przykład: „I’m looking forward to my vacation next month.” (Nie mogę się doczekać mojego urlopu w przyszłym miesiącu.)

4. „Put up with” – oznacza tolerować lub znosić coś lub kogoś. Na przykład: „I can’t put up with his constant complaining anymore.” (Już nie mogę znosić jego ciągłego narzekania.)

5. „Go for” – oznacza wybierać lub decydować się na coś. Na przykład: „I think I’ll go for the chicken dish.” (Myślę, że zdecyduję się na danie z kurczakiem.)

6. „Run out of” – oznacza skończyć się lub wyczerpać coś. Na przykład: „We ran out of milk, so I need to go to the store.” (Skończyło nam się mleko, więc muszę iść do sklepu.)

Pamiętaj, że idiomatyczne użycie przyimków może się różnić w zależności od kontekstu i sytuacji. Dlatego warto poznawać i zapamiętywać różne idiomatyczne wyrażenia, aby móc swobodnie komunikować się w języku angielskim.

Zastosowanie przyimków w pytaniach i zdaniach przeczących w języku angielskim

Przyimki odgrywają ważną rolę w pytaniach i zdaniach przeczących w języku angielskim. Poprawne użycie przyimków w tych kontekstach jest kluczowe dla zrozumienia i komunikacji. Oto kilka wskazówek dotyczących zastosowania przyimków w pytaniach i zdaniach przeczących:

 • Pytania z przyimkami: W pytaniach z przyimkami, przyimek zazwyczaj występuje na końcu zdania. Na przykład: „What are you looking for?” (Czego szukasz?) lub „Who did you go to the party with?” (Z kim poszedłeś na imprezę?). Pamiętaj, że w pytaniach z przyimkami, przyimek nie jest rozdzielany od czasownika.
 • Zdania przeczące z przyimkami: W zdaniach przeczących z przyimkami, przyimek występuje przed czasownikiem. Na przykład: „I don’t agree with your decision.” (Nie zgadzam się z twoją decyzją.) lub „She didn’t go to the concert because of the bad weather.” (Nie poszła na koncert z powodu złej pogody). Pamiętaj, że w zdaniach przeczących z przyimkami, przyimek jest umieszczany przed czasownikiem, a nie po nim.
 • Uwaga na różnice w użyciu przyimków: Warto pamiętać, że niektóre przyimki mają różne znaczenia w pytaniach i zdaniach przeczących. Na przykład, w pytaniach używamy przyimka „for” w kontekście celu lub powodu, np. „What are you studying for?” (Dlaczego się uczysz?). Natomiast w zdaniach przeczących używamy przyimka „because of” w kontekście przyczyny, np. „I can’t come to the party because of my work.” (Nie mogę przyjść na imprezę z powodu pracy).

Pamiętaj, że praktyka jest kluczowa dla opanowania poprawnego użycia przyimków w pytaniach i zdaniach przeczących. Ćwicz tworzenie różnych pytań i zdań przeczących, aby zwiększyć swoje umiejętności komunikacyjne w języku angielskim.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również