Dopełniacz saksoński w angielskim – zasady i przykłady

W artykule przedstawimy dopełniacz saksoński w języku angielskim, jego definicję, zasady stosowania oraz różne przypadki użycia. Omówimy także wyjątki, nieregularności oraz porównamy go z innymi formami dopełniacza. Zaprezentujemy także przykłady zdań i praktyczne ćwiczenia, aby ułatwić zrozumienie i opanowanie tej ważnej konstrukcji gramatycznej.

Definicja dopełniacza saksońskiego w języku angielskim

Dopełniacz saksoński (ang. Saxon genitive lub possessive case) to forma gramatyczna w języku angielskim, która pozwala wyrazić przynależność, posiadanie lub związek między dwoma rzeczownikami. W praktyce oznacza to dodanie końcówki -’s do rzeczownika, który jest posiadaczem lub określa przynależność. Na przykład:

 • John’s car – samochód Johna (samochód należący do Johna)
 • dog’s tail – ogon psa (ogon, który jest częścią psa)

Warto zauważyć, że dopełniacz saksoński jest stosowany głównie w języku mówionym i pisanym, a rzadziej w języku formalnym. W języku formalnym częściej stosuje się inne konstrukcje, takie jak of (np. „the car of John” zamiast „John’s car”).

Kiedy stosować dopełniacz saksoński – ogólne zasady

Stosowanie dopełniacza saksońskiego zależy od kontekstu i rodzaju rzeczowników, które chcemy ze sobą połączyć. Ogólnie rzecz biorąc, dopełniacz saksoński stosuje się w następujących sytuacjach:

 • Wyrażanie przynależności lub posiadania (np. „Mary’s book” – książka Mary, „Peter’s house” – dom Piotra)
 • Określanie związku rodzinnego lub relacji między osobami (np. „Susan’s mother” – matka Zuzanny, „Tom’s friend” – przyjaciel Tomka)
 • Określanie przynależności do grupy, organizacji lub instytucji (np. „the company’s policy” – polityka firmy, „the school’s rules” – zasady szkoły)
 • Określanie przynależności do miejsca (np. „the city’s architecture” – architektura miasta, „the country’s economy” – gospodarka kraju)

Ważne jest, aby pamiętać, że dopełniacz saksoński nie zawsze jest odpowiedni do wyrażenia przynależności lub związku między rzeczownikami. W niektórych przypadkach lepiej użyć innych konstrukcji, takich jak of (np. „the leg of the table” zamiast „the table’s leg”). Wybór odpowiedniej formy zależy od kontekstu i rodzaju rzeczowników, które chcemy ze sobą połączyć.

Dopełniacz saksoński w odniesieniu do osób i zwierząt

Dopełniacz saksoński jest najczęściej stosowany w przypadku osób i zwierząt, aby wyrazić przynależność, relację lub posiadanie. W języku angielskim, aby utworzyć dopełniacz saksoński, dodajemy apostrof i literę „s” (’s) do rzeczownika oznaczającego osobę lub zwierzę, które posiada coś lub z którym jest związane. Na przykład:

 • John’s car – samochód Johna (samochód należący do Johna)
 • dog’s tail – ogon psa (ogon należący do psa)

W przypadku rzeczowników w liczbie mnogiej kończących się na „s”, wystarczy dodać apostrof po „s”. Na przykład:

 • girls toys – zabawki dziewczynek (zabawki należące do dziewczynek)
 • horses stable – stajnia koni (stajnia, w której mieszkają konie)

Dopełniacz saksoński w odniesieniu do rzeczy i pojęć abstrakcyjnych

Chociaż dopełniacz saksoński jest najczęściej używany w odniesieniu do osób i zwierząt, można go również stosować w przypadku rzeczy i pojęć abstrakcyjnych. W takich sytuacjach dopełniacz saksoński może wyrażać przynależność, relację, pochodzenie lub cechę. Na przykład:

 • car’s engine – silnik samochodu (silnik, który jest częścią samochodu)
 • summer’s day – letni dzień (dzień, który jest częścią lata)

Jednak w przypadku rzeczy i pojęć abstrakcyjnych często można użyć również innej konstrukcji, tzw. dopełniacza z „of”, który jest bardziej formalny i niesie ze sobą nieco inny wydźwięk. Na przykład:

 • the engine of the car – silnik samochodu (silnik, który jest częścią samochodu)
 • a day of summer – dzień lata (dzień, który jest częścią lata)

Warto zwrócić uwagę, że w niektórych przypadkach użycie dopełniacza saksońskiego może być nieodpowiednie lub brzmieć dziwnie, dlatego warto znać i umieć stosować obie formy dopełniacza.

Wyjątki i nieregularności w użyciu dopełniacza saksońskiego

Podczas korzystania z dopełniacza saksońskiego w języku angielskim, istnieje kilka wyjątków i nieregularności, które warto znać. Przede wszystkim, niektóre rzeczowniki nie przyjmują dopełniacza saksońskiego, ale zamiast tego używają przedimka „of”. Przykładem takiego rzeczownika jest „people”. Zamiast powiedzieć „John’s people”, powinniśmy powiedzieć „the people of John”. Podobnie jest w przypadku rzeczownika „police” – zamiast „John’s police”, powinniśmy powiedzieć „the police of John”.

Innym wyjątkiem jest użycie dopełniacza saksońskiego z rzeczownikami w liczbie mnogiej, które kończą się na „s”. W takich przypadkach, dopełniacz saksoński jest tworzony przez dodanie jedynie apostrofu, bez dodatkowego „s”. Na przykład, zamiast powiedzieć „the books’s cover”, powinniśmy powiedzieć „the books’ cover”. Podobnie jest w przypadku rzeczowników w liczbie mnogiej, które nie kończą się na „s”, na przykład „children”. Zamiast powiedzieć „the children’s toys”, powinniśmy powiedzieć „the children’s toys”.

Dopełniacz saksoński a inne formy dopełniacza w języku angielskim

W języku angielskim istnieją różne formy dopełniacza, a dopełniacz saksoński jest tylko jedną z nich. Inne formy dopełniacza obejmują użycie przedimka „of” oraz konstrukcję z przyimkiem „for”.

Użycie przedimka „of” jest szczególnie popularne w odniesieniu do pojęć abstrakcyjnych, takich jak „love”, „happiness” czy „fear”. Na przykład, zamiast powiedzieć „the love of John”, możemy powiedzieć „John’s love”. Podobnie, zamiast powiedzieć „the fear of spiders”, możemy powiedzieć „spiders’ fear”.

Konstrukcja z przyimkiem „for” jest często używana w odniesieniu do celu lub właściciela. Na przykład, zamiast powiedzieć „the car of John”, możemy powiedzieć „the car for John”. Podobnie, zamiast powiedzieć „the house of my parents”, możemy powiedzieć „the house for my parents”.

Przykłady zdań z dopełniaczem saksońskim

W celu lepszego zrozumienia dopełniacza saksońskiego, warto przeanalizować kilka przykładów zdań, w których występuje. Poniżej znajdują się różnorodne sytuacje, w których stosuje się dopełniacz saksoński:

 • Anna’s book – Książka Anny (własność osoby)
 • The dog’s tail – Ogon psa (własność zwierzęcia)
 • Yesterday’s meeting – Wczorajsze spotkanie (czas)
 • The car’s engine – Silnik samochodu (część całości)
 • England’s countryside – Wieś angielska (przynależność geograficzna)
 • Shakespeare’s plays – Sztuki Szekspira (twórczość)

Warto zwrócić uwagę na to, że dopełniacz saksoński może występować również w zdaniach złożonych, gdzie pełni funkcję określenia przynależności lub relacji między elementami zdania. Przykłady:

 • My sister’s friend’s house – Dom przyjaciela mojej siostry (relacja między trzema elementami)
 • The manager’s assistant’s tasks – Zadania asystenta kierownika (hierarchia w pracy)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również