Opis obrazka po angielsku – zwroty i przykłady z tłumaczeniem

W dzisiejszym artykule omówimy, jak opisać obrazek po angielsku, zarówno dla osób na poziomie podstawowym, jak i zaawansowanym. Nauczysz się podstawowych zwrotów i słownictwa, a także struktury i technik opisu obrazka. Przykładowe opisy obrazka po angielsku pomogą Ci lepiej zrozumieć, jak wykorzystać te umiejętności w praktyce.

Podstawowe zwroty i słownictwo do opisu obrazka po angielsku

Opisując obrazek po angielsku, warto znać kilka podstawowych zwrotów, które pomogą Ci zacząć opis i wprowadzić do niego kolejne elementy. Poniżej znajdziesz listę takich zwrotów:

PolskiAngielski
Na obrazku widzimy…In the picture we can see…
Obrazek przedstawia…The picture shows…
Z lewej strony…On the left…
Z prawej strony…On the right…
W tle…In the background…
Na pierwszym planie…In the foreground…

Oprócz podstawowych zwrotów, warto znać także słownictwo opisujące różne elementy obrazka. Poniżej znajdziesz listę przykładowych słów i ich tłumaczeń:

 • tree – drzewo
 • house – dom
 • car – samochód
 • dog – pies
 • cat – kot
 • river – rzeka
 • mountain – góra
 • sky – niebo
 • cloud – chmura
 • sun – słońce

Struktura i techniki opisu obrazka w języku angielskim

Opisując obrazek po angielsku, warto stosować się do pewnej struktury, która ułatwi Ci zrozumienie i zaprezentowanie obrazka. Poniżej przedstawiamy strukturę, którą możesz wykorzystać:

 1. Wprowadzenie – użyj jednego z podstawowych zwrotów, aby zacząć opis obrazka, np. „In the picture we can see…„.
 2. Opis poszczególnych elementów – opisz kolejno elementy obrazka, zaczynając od tych na pierwszym planie, a kończąc na tle.
 3. Opis kolorów i nastrój obrazka – napisz, jakie kolory dominują na obrazku i jaki nastrój można z niego odczytać.
 4. Zakończenie – podsumuj opis obrazka, np. „Overall, the picture presents a peaceful scene.„.

W trakcie opisu obrazka warto korzystać z różnych technik, które sprawią, że opis będzie ciekawszy i bardziej precyzyjny. Oto kilka przykładów:

 • Używaj przymiotników, aby dokładniej opisać elementy obrazka, np. „a tall tree” (wysokie drzewo) czy „a red car” (czerwony samochód).
 • Stosuj czasowniki opisujące czynności, które wykonują postacie na obrazku, np. „a man is walking” (mężczyzna chodzi) czy „a child is playing” (dziecko się bawi).
 • Opisuj relacje przestrzenne między elementami obrazka, np. „a house is located next to the river” (dom znajduje się obok rzeki).
 • Wykorzystuj różne struktury gramatyczne, aby uniknąć monotonii, np. „There are several trees surrounding the house” (wokół domu rosną różne drzewa).

Przykładowy opis obrazka po angielsku dla osób na poziomie podstawowym

In the picture, I can see a beautiful beach with crystal clear water and white sand. There are several people enjoying the sunny day, some of them are sunbathing on colorful towels, while others are swimming in the sea. On the left side of the image, there is a small beach bar where a few people are ordering drinks and snacks. In the background, I can see a row of palm trees that provide some shade for the beachgoers. The sky is bright blue with only a few white clouds, which indicates that it is a perfect day for spending time at the beach. There are also some boats and jet skis in the water, which suggests that people can participate in various water sports activities. The overall atmosphere of the picture is very relaxing and inviting, making me wish I could be there right now. This image could be a perfect advertisement for a summer vacation or a travel agency.

Na obrazku widzę piękną plażę z krystalicznie czystą wodą i białym piaskiem. Kilka osób korzysta z słonecznego dnia, niektórzy opalają się na kolorowych ręcznikach, a inni pływają w morzu. Po lewej stronie zdjęcia znajduje się mały bar plażowy, w którym kilka osób zamawia napoje i przekąski. W tle widzę rząd palm, które zapewniają trochę cienia plażowiczom. Niebo jest jasnoniebieskie z kilkoma białymi chmurami, co wskazuje, że jest to idealny dzień na spędzenie czasu na plaży. Na wodzie znajdują się również łodzie i skutery wodne, co sugeruje, że można tu uczestniczyć w różnych sportach wodnych. Ogólna atmosfera zdjęcia jest bardzo relaksująca i zachęcająca, sprawiając, że chciałbym być tam teraz. Ten obrazek mógłby być idealną reklamą wakacji letnich lub biura podróży.

Przykładowy opis obrazka po angielsku dla osób na poziomie zaawansowanym

The painting depicts a bustling city street in the late afternoon, with the sun casting long shadows on the pavement. The architecture of the buildings is a harmonious blend of modern and traditional styles, reflecting the city’s rich history and its continuous development. Pedestrians of various ages and backgrounds are strolling along the sidewalk, engaged in lively conversations or absorbed in their thoughts. A street musician is playing a cheerful tune on his saxophone, adding a touch of vibrancy to the scene. The outdoor cafes are filled with patrons enjoying their meals and the pleasant weather, while the aroma of freshly brewed coffee and baked goods wafts through the air. A group of children is playing near a beautifully designed fountain, their laughter echoing in the square. The artist has skillfully captured the essence of urban life, with its dynamic energy and diverse array of activities. The vivid colors and intricate details of the painting invite the viewer to immerse themselves in this captivating cityscape.

Obraz przedstawia tętniącą życiem ulicę miasta późnym popołudniem, a słońce rzuca długie cienie na chodnik. Architektura budynków to harmonijne połączenie nowoczesnych i tradycyjnych stylów, odzwierciedlające bogatą historię miasta i jego ciągły rozwój. Przechodnie w różnym wieku i pochodzeniu spacerują chodnikiem, prowadząc ożywione rozmowy lub zatopieni w swoich myślach. Uliczny muzyk gra wesołą melodię na saksofonie, dodając scenie nutę żywiołowości. Kawiarnie na świeżym powietrzu są wypełnione gośćmi delektującymi się posiłkami i przyjemną pogodą, a w powietrzu unosi się aromat świeżo parzonej kawy i wypieków. Grupa dzieci bawi się w pobliżu pięknie zaprojektowanej fontanny, a ich śmiech rozbrzmiewa na placu. Artysta zręcznie uchwycił istotę życia miejskiego, z jego dynamiczną energią i różnorodnością działań. Żywe kolory i misternie opracowane szczegóły obrazu zachęcają widza do zanurzenia się w tej fascynującej scenerii miejskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również