Opis zainteresowań po angielsku – zwroty i przykład z tłumaczeniem

W artykule tym dowiesz się, jak opisać swoje zainteresowania w języku angielskim. Przedstawimy słownictwo związane z opisem zainteresowań, strukturę zdania oraz przydatne zwroty, a także przykłady opisów zainteresowań dla osób na poziomie podstawowym i zaawansowanym.

Słownictwo związane z opisem zainteresowań w języku angielskim

Aby opisać swoje zainteresowania w języku angielskim, warto znać podstawowe słownictwo związane z różnymi dziedzinami. Oto lista niektórych słów i wyrażeń, które mogą się przydać:

 • hobby – hobby
 • interests – zainteresowania
 • passion – pasja
 • activities – aktywności
 • to enjoy – lubić, czerpać przyjemność
 • to be keen on – być zapalonym do czegoś
 • to be fond of – bardzo lubić
 • to be into – interesować się czymś

W zależności od Twoich zainteresowań, warto również poznać słownictwo związane z konkretnymi dziedzinami, takimi jak:

 • sport – sport
 • music – muzyka
 • art – sztuka
 • travel – podróże
 • reading – czytanie
 • cooking – gotowanie
 • photography – fotografia
 • gardening – ogrodnictwo

Struktura zdania i przydatne zwroty przy opisywaniu zainteresowań

Opisując swoje zainteresowania, warto znać strukturę zdania oraz przydatne zwroty, które ułatwią wyrażenie swoich myśli. Oto tabela z przykładami zwrotów, które można wykorzystać:

Zwroty po angielsku Zwroty po polsku
I am interested in… Interesuję się…
My hobbies include… Moje hobby to…
I am passionate about… Jestem pasjonatem…
I enjoy… Lubię…
I am keen on… Jestem zapalonym do…
I am fond of… Bardzo lubię…
I spend my free time… W wolnym czasie zajmuję się…
One of my favorite activities is… Jedną z moich ulubionych aktywności jest…

Pamiętaj, że opisując swoje zainteresowania, warto również używać czasowników w odpowiednich formach, takich jak „I like”, „I love” czy „I prefer”. Dzięki temu Twój opis będzie bardziej precyzyjny i zrozumiały dla innych.

Przykładowy opis zainteresowań dla osób na poziomie podstawowym

In my free time, I enjoy various activities. One of my favorite hobbies is reading books. I like different genres, but especially science fiction and fantasy. I also enjoy watching movies and TV series, especially comedies and action films. Another interest of mine is playing video games, both on my computer and on my console. I often play with my friends online, which is a great way to relax and have fun.

Besides these indoor activities, I also like spending time outdoors. I often go for walks in the park or ride my bike around the city. In the summer, I enjoy swimming in the sea or a lake. I also like to travel and explore new places, both in my own country and abroad. Finally, I am interested in learning new languages, which helps me to communicate with people from different cultures and broaden my horizons.

Tłumaczenie

W wolnym czasie lubię różne zajęcia. Jednym z moich ulubionych hobby jest czytanie książek. Lubię różne gatunki, ale szczególnie science fiction i fantasy. Lubię też oglądać filmy i seriale, zwłaszcza komedie i filmy akcji. Innym moim zainteresowaniem jest granie w gry wideo, zarówno na komputerze, jak i na konsoli. Często gram z przyjaciółmi przez internet, co jest świetnym sposobem na relaks i dobrą zabawę.

Oprócz tych zajęć w pomieszczeniach, lubię też spędzać czas na świeżym powietrzu. Często chodzę na spacery do parku lub jeżdżę na rowerze po mieście. Latem lubię pływać w morzu lub jeziorze. Lubię również podróżować i odkrywać nowe miejsca, zarówno w moim własnym kraju, jak i za granicą. Wreszcie interesuję się nauką nowych języków, co pomaga mi komunikować się z ludźmi z różnych kultur i poszerzać moje horyzonty.

Przykładowy opis zainteresowań dla osób na poziomie zaawansowanym

As an avid enthusiast of various forms of art, I find immense pleasure in indulging in diverse artistic pursuits during my leisure time. My foremost passion lies in painting, which allows me to express my emotions and thoughts on canvas. I primarily work with acrylics and watercolors, experimenting with different techniques and styles. Additionally, I am captivated by the world of literature, immersing myself in the works of both classic and contemporary authors.

Furthermore, I am an ardent admirer of music, spanning across various genres, from classical to electronic. I play the piano and the guitar, and I occasionally compose my own pieces. I also enjoy attending live concerts and performances, as they provide a unique and exhilarating experience. Another aspect of my interests includes photography, through which I capture the beauty of nature and the world around me.

Being a fervent advocate of physical fitness, I engage in several sports activities, such as running, swimming, and yoga. These activities not only help me maintain a healthy lifestyle but also serve as a means of relaxation and stress relief. Lastly, I am passionate about volunteering and participating in community service projects, as I believe in giving back to society and making a positive impact on the lives of others.

Tłumaczenie

Jako zapalony entuzjasta różnych form sztuki, z ogromną przyjemnością oddaję się różnorodnym artystycznym zainteresowaniom w czasie wolnym. Moją główną pasją jest malarstwo, które pozwala mi wyrażać emocje i myśli na płótnie. Pracuję głównie z akrylami i akwarelami, eksperymentując z różnymi technikami i stylami. Dodatkowo, fascynuje mnie świat literatury, zanurzam się w dzieła zarówno klasycznych, jak i współczesnych autorów.

Ponadto, jestem gorącym wielbicielem muzyki, obejmującej różne gatunki, od klasycznej po elektroniczną. Gram na pianinie i gitarze, a czasami komponuję własne utwory. Lubię również uczęszczać na koncerty i występy na żywo, ponieważ dostarczają one niepowtarzalnych i ekscytujących doświadczeń. Innym aspektem moich zainteresowań jest fotografia, dzięki której uchwycam piękno natury i otaczającego mnie świata.

Być gorliwym orędownikiem dbałości o kondycję fizyczną, angażuję się w różne działania sportowe, takie jak bieganie, pływanie i joga. Te aktywności nie tylko pomagają mi utrzymać zdrowy styl życia, ale także służą jako sposób na relaks i ulgę od stresu. Wreszcie, z pasją angażuję się w wolontariat i uczestniczę w projektach służących społeczności, ponieważ wierzę w oddawanie innym i wpływanie pozytywnie na życie innych osób.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również