Przypadki rzeczowników w języku angielskim

W języku angielskim przypadki rzeczowników odgrywają kluczową rolę w budowaniu poprawnych struktur gramatycznych. W artykule przedstawimy podstawowe zasady stosowania przypadków, takich jak mianownik, dopełniacz, biernik czy narzędnik, a także omówimy ich miejsce w zdaniu. Zaprezentujemy również typowe błędy Polaków oraz praktyczne metody nauki, które pomogą opanować tę ważną część gramatyki.

Podstawowe zasady przypadków rzeczowników w języku angielskim

W języku angielskim, w przeciwieństwie do języka polskiego, nie ma tak wyraźnego podziału na przypadki rzeczowników. Jednak istnieją pewne zasady, które można zastosować, aby poprawnie używać rzeczowników w różnych kontekstach. Warto zaznaczyć, że w języku angielskim występują tylko trzy przypadki: mianownik (Nominative Case), dopełniacz (Genitive Case) oraz biernik (Accusative Case). Narzędnik (Instrumental Case) nie występuje jako odrębny przypadek, ale jego funkcje są realizowane przez inne konstrukcje gramatyczne. W poniższym tekście omówimy podstawowe zasady i przykłady użycia przypadków rzeczowników w języku angielskim.

 • Mianownik (Nominative Case) – jest to podstawowa forma rzeczownika, która występuje jako podmiot zdania. W języku angielskim mianownik nie zmienia swojej formy.
 • Dopełniacz (Genitive Case) – używany jest do wyrażenia przynależności, pochodzenia lub relacji między rzeczownikami. W języku angielskim dopełniacz tworzy się przez dodanie końcówki 's lub apostrofu (’) do rzeczownika.
 • Biernik (Accusative Case) – występuje jako dopełnienie zdania, czyli określa kogoś lub coś, na kogo/na co oddziałuje czasownik. W języku angielskim biernik nie zmienia swojej formy.

Rzeczownik w mianowniku (Nominative Case) – zasady i przykłady

Mianownik (Nominative Case) to podstawowa forma rzeczownika, która występuje jako podmiot zdania. W języku angielskim mianownik nie zmienia swojej formy, niezależnie od liczby czy rodzaju. Jego głównym zadaniem jest wskazanie, kto lub co wykonuje czynność wyrażoną przez czasownik. Warto pamiętać, że w języku angielskim rzeczowniki nie mają rodzaju gramatycznego, dlatego mianownik nie odmienia się przez rodzaje.

Przykłady użycia rzeczownika w mianowniku:

 • The dog is barking. – Pies szczeka. (rzeczownik „dog” występuje w mianowniku jako podmiot zdania)
 • Children are playing in the park. – Dzieci bawią się w parku. (rzeczownik „children” występuje w mianowniku jako podmiot zdania)
 • She works in a bank. – Ona pracuje w banku. (rzeczownik „she” występuje w mianowniku jako podmiot zdania)

W przypadku zdań złożonych, w których występuje więcej niż jeden podmiot, mianownik również nie zmienia swojej formy:

 • Tom and Jerry are friends. – Tom i Jerry są przyjaciółmi. (rzeczowniki „Tom” i „Jerry” występują w mianowniku jako podmioty zdania)

Dopełniacz (Genitive Case) w języku angielskim – kiedy i jak stosować

Dopełniacz w języku angielskim, zwany również Genitive Case, służy do wyrażania przynależności, pochodzenia, czy relacji między rzeczownikami. W języku angielskim istnieją dwa główne sposoby tworzenia dopełniacza:

 • dodanie końcówki -’s do rzeczownika (np. John’s car – samochód Johna)
 • użycie przyimka of (np. the leg of the table – noga stołu)

Warto zwrócić uwagę, że końcówka -’s stosowana jest głównie w przypadku rzeczowników ożywionych, natomiast przyimka of używa się częściej w przypadku rzeczowników nieożywionych. Oto kilka praktycznych przykładów:

 • my mother’s house – dom mojej mamy
 • the dog’s tail – ogon psa
 • the color of the sky – kolor nieba
 • the name of the book – nazwa książki

Biernik (Accusative Case) – użycie i praktyczne przykłady

Biernik, czyli Accusative Case, w języku angielskim odnosi się do rzeczownika będącego bezpośrednim dopełnieniem czasownika. W przeciwieństwie do języka polskiego, w angielskim nie ma specjalnych końcówek czy form gramatycznych wskazujących na biernik. Zamiast tego, pozycja rzeczownika w zdaniu oraz kontekst pozwalają na zrozumienie jego funkcji. Przykłady zdań z biernikiem:

 • I see a cat. – Widzę kota.
 • She bought a new dress. – Ona kupiła nową sukienkę.
 • They are eating breakfast. – Oni jedzą śniadanie.

Warto zauważyć, że biernik występuje również w przypadku niektórych przyimków, które wymagają użycia rzeczownika w tej funkcji. Przykłady takich przyimków to: for, to, about, with. Oto kilka zdań ilustrujących użycie biernika z przyimkami:

 • He is waiting for the bus. – On czeka na autobus.
 • She is talking to her friend. – Ona rozmawia z przyjacielem.
 • I am thinking about my future. – Myślę o mojej przyszłości.
 • We are playing with a ball. – Gramy w piłkę.

Narzędnik (Instrumental Case) – charakterystyka i zastosowanie w angielskim

Narzędnik (Instrumental Case) jest jednym z przypadków rzeczowników w języku angielskim. Jest to forma, która wskazuje na narzędzie, za pomocą którego coś jest robione lub nauczyciela, który czegoś naucza. W języku angielskim narzędnik jest stosowany w bardzo ograniczonym zakresie i występuje głównie w wyrażeniach z czasownikami takimi jak „być”, „stać się” czy „zostać”.

Przykłady użycia narzędnika w języku angielskim:

 • She became a doctor by studying hard.
 • He fixed the car with a wrench.
 • I learned to play the piano from my teacher.

Warto zauważyć, że w języku angielskim narzędnik nie jest używany w przypadku określania przyczyny lub powodu, w przeciwieństwie do języka polskiego. Na przykład, zamiast powiedzieć „Zrobiłem to z miłością”, powiedzielibyśmy „I did it out of love„. Narzędnik jest również rzadko używany w języku angielskim w kontekście określania zawodu lub funkcji, które są wyrażane za pomocą przyimka „as”. Na przykład, powiedzielibyśmy „She works as a teacher„, a nie „She works as teacher„.

Miejsce przypadków rzeczowników w strukturze zdania

Przypadki rzeczowników w języku angielskim mają swoje miejsce w strukturze zdania i pełnią różne funkcje gramatyczne. Oto kilka przykładów, jak przypadki rzeczowników są używane w zdaniach:

 • Mianownik (Nominative Case): Rzeczownik w mianowniku jest używany jako podmiot zdania lub przedmiot rozkazujący. Na przykład: „John is a teacher.” (John jest nauczycielem.)
 • Dopełniacz (Genitive Case): Rzeczownik w dopełniaczu jest używany do określania przynależności lub pochodzenia. Na przykład: „This is my sister’s car.” (To jest samochód mojej siostry.)
 • Biernik (Accusative Case): Rzeczownik w bierniku jest używany jako bezpośredni obiekt czasownika. Na przykład: „She bought a book.” (Ona kupiła książkę.)
 • Narzędnik (Instrumental Case): Rzeczownik w narzędniku jest używany do określania narzędzia lub sposobu wykonania czynności. Na przykład: „He fixed the car with a wrench.” (On naprawił samochód kluczem francuskim.)

Ważne jest, aby zrozumieć, jakie przypadki rzeczowników są stosowane w różnych kontekstach, aby poprawnie konstruować zdania i unikać błędów gramatycznych. Praktyka i regularne stosowanie przypadków rzeczowników w zdaniach pomogą w ich opanowaniu i skutecznym komunikowaniu się w języku angielskim.

Częste błędy Polaków w stosowaniu przypadków rzeczowników

W procesie nauki języka angielskiego, osoby mówiące w języku polskim mogą napotkać na trudności związane z poprawnym stosowaniem przypadków rzeczowników. Oto kilka częstych błędów, które warto znać, aby uniknąć ich w przyszłości:

 • Mylenie dopełniacza z biernikiem – w języku polskim dopełniacz i biernik mają różne formy, natomiast w angielskim zazwyczaj występuje jedna forma rzeczownika. Warto zwrócić uwagę na kontekst zdania oraz na towarzyszące rzeczownikowi słowa, które mogą pomóc w poprawnym zastosowaniu przypadku.
 • Niepoprawne użycie apostrofu w dopełniaczu – w języku angielskim dopełniacz tworzy się przez dodanie apostrofu i litery „s” do rzeczownika (np. John’s book). Częstym błędem jest pomijanie apostrofu lub umieszczanie go w niewłaściwym miejscu.
 • Brak zrozumienia dla narzędnika – w języku polskim narzędnik jest stosowany do wyrażenia środka, sposobu lub przyczyny, natomiast w angielskim nie ma jednoznacznego odpowiednika tego przypadku. Warto zwrócić uwagę na konstrukcje gramatyczne, które pełnią podobną funkcję, takie jak „by” (np. by car) czy „with” (np. with a pen).
 • Mylenie przypadków w pytaniach – w języku angielskim pytania często zaczynają się od słów pytających, takich jak „who”, „whom”, „whose”. Warto pamiętać, że „who” odpowiada polskiemu mianownikowi, „whom” – biernikowi, a „whose” – dopełniaczowi.

W celu uniknięcia powyższych błędów, warto systematycznie ćwiczyć i utrwalać wiedzę na temat przypadków rzeczowników w języku angielskim. Poniżej przedstawiamy kilka praktycznych metod nauki przypadków rzeczowników.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również