Opis wypadku po angielsku – zwroty i przykład z tłumaczeniem

Wypadki zdarzają się każdego dnia, a ich opis może być niezbędny w wielu sytuacjach, takich jak rozmowy z ubezpieczycielem czy wypełnianie dokumentów. W tym artykule przedstawimy podstawowe słownictwo związane z wypadkami oraz strukturę zdania i przydatne zwroty, które pomogą Ci opisać wypadek w języku angielskim. Na koniec zaprezentujemy przykładowy opis wypadku dla osób na poziomie podstawowym i zaawansowanym.

Podstawowe słownictwo związane z wypadkami

Aby opisać wypadek, warto znać podstawowe słowa i zwroty związane z tym tematem. Oto lista niektórych z nich:

 • accident – wypadek
 • car crash – zderzenie samochodów
 • collision – kolizja
 • pedestrian – pieszy
 • driver – kierowca
 • passenger – pasażer
 • injury – uraz, kontuzja
 • damage – uszkodzenie
 • police – policja
 • ambulance – karetka pogotowia
 • insurance – ubezpieczenie

Struktura zdania i przydatne zwroty przy opisie wypadku

Podczas opisywania wypadku, warto zwrócić uwagę na strukturę zdania oraz użyć odpowiednich zwrotów, które pomogą przekazać informacje w sposób klarowny i zrozumiały. Oto tabela z przykładami zwrotów oraz ich polskimi tłumaczeniami:

Zwroty po angielsku Zwroty po polsku
The accident happened on… Wypadek zdarzył się na…
There was a collision between… Doszło do kolizji między…
The driver lost control of the vehicle… Kierowca stracił panowanie nad pojazdem…
A pedestrian was hit by a car… Pieszy został potrącony przez samochód…
As a result of the accident, the car was damaged… W wyniku wypadku samochód został uszkodzony…
Several people were injured in the accident… W wypadku ucierpiało kilka osób…
The police arrived at the scene… Na miejsce przyjechała policja…
An ambulance was called to the scene… Na miejsce wezwano karetkę pogotowia…

Pamiętaj, że opis wypadku powinien być jak najbardziej precyzyjny i zawierać informacje na temat miejsca zdarzenia, uczestników oraz ewentualnych uszkodzeń i obrażeń.

Przykładowy opis wypadku dla osób na poziomie podstawowym

Yesterday, I witnessed a car accident on my way to work. It happened at a busy intersection during the morning rush hour. A red car was driving too fast and did not stop at the red light. As a result, it collided with a blue car that was crossing the intersection. The impact was quite strong, and both cars were severely damaged.

Immediately after the accident, people nearby rushed to help the drivers. Fortunately, both of them were wearing seatbelts, so they did not suffer any serious injuries. The police and an ambulance arrived quickly at the scene. The officers took statements from the witnesses and the drivers, while the paramedics checked their health condition. The road was blocked for some time, causing a traffic jam in the area. Eventually, the damaged cars were towed away, and the traffic returned to normal.

Tłumaczenie:

Wczoraj byłem świadkiem wypadku samochodowego w drodze do pracy. Wydarzył się on na ruchliwym skrzyżowaniu podczas porannego szczytu. Czerwony samochód jechał zbyt szybko i nie zatrzymał się na czerwonym świetle. W rezultacie zderzył się z niebieskim samochodem, który przejeżdżał przez skrzyżowanie. Uderzenie było dość mocne, a oba samochody zostały poważnie uszkodzone.

Tuż po wypadku, przechodnie spieszyli z pomocą kierowcom. Na szczęście obaj mieli zapięte pasy bezpieczeństwa, więc nie odnieśli poważnych obrażeń. Na miejsce szybko przyjechała policja i karetka. Funkcjonariusze zbierali zeznania od świadków i kierowców, a ratownicy medyczni sprawdzali ich stan zdrowia. Droga była zablokowana przez jakiś czas, co spowodowało korek w okolicy. Ostatecznie uszkodzone samochody zostały odholowane, a ruch wrócił do normy.

Przykładowy opis wypadku dla osób na poziomie zaawansowanym

Last week, I happened to be a bystander of a rather unusual accident involving a cyclist and a pedestrian. The incident took place in a park, where people usually go for a leisurely stroll or a bike ride. The cyclist was riding at a high speed, not paying attention to the path ahead. Simultaneously, a pedestrian was walking while looking at his phone, completely oblivious to his surroundings.

As fate would have it, the cyclist and the pedestrian collided with each other, resulting in both of them falling to the ground. The cyclist suffered a few scratches and bruises, while the pedestrian appeared to have a sprained ankle. Bystanders immediately came to their aid, offering assistance and calling for medical help. A park ranger also arrived at the scene to assess the situation and ensure that proper measures were taken.

Both the cyclist and the pedestrian were taken to a nearby hospital for further examination and treatment. The accident served as a reminder for everyone present to always be aware of their surroundings and to exercise caution while engaging in outdoor activities. It also highlighted the importance of adhering to park rules and regulations to ensure the safety of all visitors.

Tłumaczenie:

Ostatnio przypadkiem byłem świadkiem dość nietypowego wypadku z udziałem rowerzysty i pieszego. Incydent miał miejsce w parku, gdzie ludzie zwykle spacerują lub jeżdżą na rowerze. Rowerzysta jechał z dużą prędkością, nie zwracając uwagi na drogę przed sobą. Równocześnie pieszy szedł, patrząc na swój telefon, zupełnie nieświadomy swojego otoczenia.

W wyniku zbiegu okoliczności rowerzysta i pieszy zderzyli się ze sobą, powodując, że obaj upadli na ziemię. Rowerzysta odniósł kilka zadrapań i siniaków, natomiast pieszy wydawał się mieć skręconą kostkę. Przechodnie natychmiast przyszli im z pomocą, oferując wsparcie i wzywając pomoc medyczną. Na miejsce przybył również strażnik parku, aby ocenić sytuację i upewnić się, że podjęte zostały odpowiednie środki.

Zarówno rowerzysta, jak i pieszy zostali zabrani do najbliższego szpitala w celu dalszego badania i leczenia. Wypadek ten posłużył jako przypomnienie dla wszystkich obecnych, aby zawsze być świadomym swojego otoczenia i zachować ostrożność podczas uprawiania aktywności na świeżym powietrzu. Podkreślił również wagę przestrzegania zasad i przepisów parku, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim odwiedzającym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również