części mowy

Czasowniki posiłkowe w języku angielskim

Naucz się, jak i kiedy używać czasowników posiłkowych w języku angielskim. Praktyczne porady i przykłady ułatwią Ci opanowanie tego tematu.

Przymiotniki opisujące osobowość w angielskim

Przymiotniki opisujące osobowość w angielskim są kluczowe w opisie charakteru. Dowiedz się, jakie słowa najlepiej oddają różne cechy osobowości.

Czasowniki modalne w języku angielskim

Odkryj, czym są i jak stosować czasowniki modalne w języku angielskim. Praktyczne informacje i przykłady pomogą Ci zrozumieć ich zastosowanie.

Przysłówki miejsca w angielskim

Przysłówki miejsca w języku angielskim są niezbędne do określenia lokalizacji. Poznaj przykłady i zasady ich użycia.

Zaimki osobowe w języku angielskim: podstawy

Zaimki osobowe w języku angielskim są podstawą gramatyki. W naszym artykule wyjaśnimy, jak je stosować i jakie są ich formy.

Spójniki podporządkowujące i koordynacyjne w angielskim

Spójniki podporządkowujące i koordynacyjne w angielskim to klucz do zrozumienia struktury zdania. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej o ich użyciu.

Spójniki łączące w języku angielskim

Spójniki łączące w języku angielskim pozwalają na płynne łączenie zdań i fraz. Poznaj ich rodzaje i zastosowanie w praktyce.

Dopełniacz saksoński w angielskim – zasady i przykłady

Dopełniacz saksoński w angielskim - zasady tworzenia i używania tej formy gramatycznej, przykłady zdaniowe zastosowania.

Szyk zdania z przyimkami w języku angielski

Zrozum, jak szyk zdania z przyimkami wpływa na znaczenie wypowiedzi w języku angielskim.

Używanie przysłówków sposobu w angielskim

Używanie przysłówków sposobu w języku angielskim pozwala na dokładniejsze opisanie czynności. Naucz się, jak wykorzystać je w praktyce.

Zaimki wskazujące: praktyczne przykłady

Zaimki wskazujące w języku angielskim pomagają określić przedmioty czy osoby. Przykłady zastosowania znajdziesz w naszym artykule.