Opis taty po angielsku – zwroty i przykłady z tłumaczeniem

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak opisać swojego tatę po angielsku? W tym artykule dowiesz się, jakie słownictwo oraz zwroty są przydatne do opisu taty, a także jak zbudować poprawne zdanie. Przedstawimy także dwa przykłady opisu taty na różnych poziomach zaawansowania.

Podstawowe słownictwo do opisu taty po angielsku

Aby opisać swojego tatę po angielsku, warto znać kilka podstawowych słówek i wyrażeń. Oto niektóre z nich:

 • father (tata)
 • dad (tata, potocznie)
 • parent (rodzic)
 • appearance (wygląd)
 • personality (osobowość)
 • occupation (zawód)
 • hobby (hobby)

Warto także znać przymiotniki, które mogą być użyte do opisu wyglądu i cech charakteru taty:

 • tall (wysoki)
 • short (niski)
 • slim (szczupły)
 • plump (puszysty)
 • kind (miły)
 • strict (surowy)
 • funny (zabawny)
 • serious (poważny)

Struktura zdania i przydatne zwroty przy opisie taty

Podczas opisywania taty warto zwrócić uwagę na strukturę zdania oraz użyć odpowiednich zwrotów. Poniżej znajduje się tabela z przykładami zwrotów oraz ich tłumaczeniem na język polski:

Zwroty po angielsku Zwroty po polsku
My father’s name is… Mój tata ma na imię…
My dad is… years old. Mój tata ma… lat.
He is a… by profession. On jest… z zawodu.
He has… eyes and… hair. On ma… oczy i… włosy.
He is… (tall/short). On jest… (wysoki/niski).
My dad is… (kind/strict). Mój tata jest… (miły/surowy).
He likes… (hobbies). On lubi… (hobby).

Pamiętaj, że podczas opisywania taty warto użyć różnych czasów gramatycznych, np. czasu teraźniejszego prostego (Simple Present) do opisu cech stałych oraz czasu teraźniejszego ciągłego (Present Continuous) do opisu czynności, które tata wykonuje w danej chwili.

Przykładowy opis taty po angielsku – poziom podstawowy

My father’s name is John and he is 45 years old. He has short, black hair and blue eyes. He is tall and has a muscular build. He works as a lawyer in a big company. In his free time, he enjoys playing football and going for long walks with our dog. He is a very kind and caring person, always ready to help others. He is also very funny and can always make me laugh. My father is a great cook and he often prepares delicious meals for our family. I love spending time with him and I am very proud to have such a wonderful father.

Tłumaczenie:

Mój tata nazywa się John i ma 45 lat. Ma krótkie, czarne włosy i niebieskie oczy. Jest wysoki i ma umięśnioną budowę ciała. Pracuje jako prawnik w dużej firmie. W wolnym czasie lubi grać w piłkę nożną i chodzić na długie spacery z naszym psem. Jest bardzo życzliwym i troskliwym człowiekiem, zawsze gotowym pomóc innym. Jest również bardzo zabawny i zawsze potrafi mnie rozśmieszyć. Mój tata świetnie gotuje i często przygotowuje pyszne posiłki dla naszej rodziny. Uwielbiam spędzać z nim czas i jestem bardzo dumna, że mam tak wspaniałego tatę.

Przykładowy opis taty po angielsku – poziom zaawansowany

My father, Robert, is an exceptional individual who has greatly influenced my life. He is in his early fifties, with salt-and-pepper hair and deep-set, hazel eyes that always seem to be observing the world around him. As a successful entrepreneur, he has built a thriving business from the ground up, demonstrating his determination and perseverance. Despite his busy schedule, he always finds time to engage in his hobbies, such as playing the guitar and reading about history. He is a man of integrity, consistently adhering to his principles and values. His sense of humor is subtle yet delightful, often catching people off guard with his witty remarks. He is a devoted husband and father, always putting the needs of his family first. His unwavering support and encouragement have been instrumental in shaping my aspirations and dreams. I am truly grateful for having such an inspiring role model in my life.

Tłumaczenie:

Mój tata, Robert, to wyjątkowy człowiek, który wywarł ogromny wpływ na moje życie. Ma około pięćdziesiąt lat, siwe włosy i głęboko osadzone, piwne oczy, które zawsze zdają się obserwować świat wokół niego. Jako udany przedsiębiorca zbudował prosperujący biznes od podstaw, wykazując się determinacją i wytrwałością. Pomimo napiętego harmonogramu zawsze znajduje czas na swoje hobby, takie jak granie na gitarze czy czytanie o historii. Jest człowiekiem o niezłomnej uczciwości, konsekwentnie trzymającym się swoich zasad i wartości. Jego poczucie humoru jest subtelne, ale urocze, często zaskakując ludzi dowcipnymi uwagami. Jest oddanym mężem i ojcem, zawsze stawiającym potrzeby swojej rodziny na pierwszym miejscu. Jego niezachwiane wsparcie i zachęta odegrały kluczową rolę w kształtowaniu moich aspiracji i marzeń. Jestem naprawdę wdzięczna za to, że mam tak inspirujący wzór do naśladowania w moim życiu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również