Czym jest przedimek zerowy w języku angielskim?

W tym artykule omówimy przedimek zerowy w języku angielskim, jego różnice w stosunku do innych przedimków oraz zasady jego stosowania. Zaprezentujemy także przykłady użycia przedimka zerowego w różnych sytuacjach oraz wyjątki od reguł. Na koniec porównamy użycie przedimka zerowego w językach angielskim i polskim.

Definicja przedimka zerowego w języku angielskim

Przedimek zerowy, zwany również zero article, to brak przedimka przed rzeczownikiem w języku angielskim. W przeciwieństwie do przedimków określonych (the) i nieokreślonych (a, an), przedimek zerowy nie jest wyraźnie zaznaczony w zdaniu, ale jego użycie jest równie ważne dla poprawnej gramatyki i zrozumienia znaczenia zdania. Przedimek zerowy stosuje się w określonych sytuacjach, które zostaną omówione w dalszej części artykułu.

Warto zaznaczyć, że przedimek zerowy występuje nie tylko w języku angielskim, ale także w innych językach, takich jak niemiecki, hiszpański czy włoski. W języku polskim przedimki nie są tak powszechne, ale ich brak również ma wpływ na znaczenie zdania. Zrozumienie zasad stosowania przedimka zerowego w języku angielskim jest kluczowe dla osiągnięcia płynności w mówieniu i pisaniu.

Różnice między przedimkiem zerowym a innymi przedimkami w języku angielskim

Przedimki w języku angielskim pełnią ważną funkcję w zdaniu, ponieważ informują o rodzaju rzeczownika oraz jego relacji z innymi elementami zdania. Przedimki określone (the) i nieokreślone (a, an) są stosowane w przypadku rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych, natomiast przedimek zerowy jest używany głównie w przypadku rzeczowników niepoliczalnych oraz rzeczowników policzalnych w liczbie mnogiej, ale nie zawsze. Oto główne różnice między przedimkami:

 • Przedimek określony (the) – używany, gdy mówimy o konkretnej rzeczy lub osobie, której wcześniej wspomniano lub są znane z kontekstu, np. „the book”, „the children”.
 • Przedimek nieokreślony (a, an) – stosowany, gdy mówimy o rzeczy lub osobie, które nie są wcześniej znane lub nie są określone, np. „a book”, „an apple”.
 • Przedimek zerowy – używany w przypadku rzeczowników niepoliczalnych, rzeczowników policzalnych w liczbie mnogiej oraz w określonych sytuacjach, które zostaną omówione poniżej.

Warto zwrócić uwagę, że przedimek zerowy nie jest stosowany w przypadku rzeczowników policzalnych w liczbie pojedynczej, chyba że są one używane w sposób ogólny lub abstrakcyjny. W takich przypadkach przedimek zerowy może być używany zamiast przedimka nieokreślonego (a, an).

PrzedimekPrzykładUwagi
Określony (the)the book, the childrenStosowany, gdy mówimy o konkretnej rzeczy lub osobie, której wcześniej wspomniano lub są znane z kontekstu.
Nieokreślony (a, an)a book, an appleStosowany, gdy mówimy o rzeczy lub osobie, które nie są wcześniej znane lub nie są określone.
Zerowywater, booksUżywany w przypadku rzeczowników niepoliczalnych, rzeczowników policzalnych w liczbie mnogiej oraz w określonych sytuacjach.

Zasady stosowania przedimka zerowego w języku angielskim

Stosowanie przedimka zerowego w języku angielskim jest podyktowane kilkoma zasadami. Oto najważniejsze z nich:

 • Przed rzeczownikami niepoliczalnymi używanymi w sensie ogólnym, na przykład: „Water is essential for life” (Woda jest niezbędna dla życia).
 • Przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej używanymi w sensie ogólnym, na przykład: „Dogs are good pets” (Psy są dobrymi zwierzętami domowymi).
 • Przed nazwami posiłków, takimi jak breakfast, lunch, dinner, na przykład: „We usually have dinner at 7 pm” (Zazwyczaj jemy kolację o 19:00).
 • Przed nazwami języków, na przykład: „She speaks English fluently” (Ona mówi płynnie po angielsku).
 • Przed nazwami dni tygodnia, miesięcy i pór roku, na przykład: „I was born in June” (Urodziłem się w czerwcu).

Przykłady użycia przedimka zerowego w kontekście różnych sytuacji

Oto kilka przykładów użycia przedimka zerowego w różnych sytuacjach:

 • Przed nazwami przedmiotów szkolnych: „I have math class on Mondays” (Mam lekcje matematyki w poniedziałki).
 • Przed nazwami sportów: „She loves playing tennis” (Ona uwielbia grać w tenisa).
 • Przed nazwami chorób: „He caught flu last week” (Złapał grypę w zeszłym tygodniu).
 • Przed nazwami świąt: „We celebrate Christmas in December” (Świętujemy Boże Narodzenie w grudniu).

Wyjątki od reguł dotyczących przedimka zerowego

Istnieją pewne wyjątki od reguł dotyczących stosowania przedimka zerowego. Oto niektóre z nich:

 • Przed nazwami hoteli, restauracji, teatrów i muzeów często używa się przedimka określonego „the”, na przykład: „We went to the British Museum” (Poszliśmy do Muzeum Brytyjskiego).
 • Przed nazwami rzek, mórz, oceanów, łańcuchów górskich i grup wysp również stosuje się przedimek określony „the”, na przykład: „The Nile is the longest river in Africa” (Nil jest najdłuższą rzeką w Afryce).

Porównanie użycia przedimka zerowego w języku angielskim i polskim

W języku polskim nie występuje zjawisko przedimka zerowego, ponieważ rzeczowniki zawsze występują bez przedimków. Dlatego dla osób uczących się języka angielskiego, zrozumienie i stosowanie przedimka zerowego może być trudne. Ważne jest jednak, aby pamiętać o zasadach i wyjątkach dotyczących przedimka zerowego, aby poprawnie posługiwać się językiem angielskim.

Różnice między przedimkiem zerowym a innymi przedimkami w języku angielskim

Przedimek zero, znany również jako przedimek niewidoczny, jest unikalnym elementem w języku angielskim. Różni się od innych przedimków, takich jak „the”, „a” czy „an”, ponieważ nie jest wyraźnie wymieniany w zdaniu. Oznacza to, że nie jest używany przed rzeczownikami w sposób widoczny, ale nadal pełni funkcję przedimka.

Główną różnicą między przedimkiem zerowym a innymi przedimkami jest to, że przedimek zero nie jest używany, gdy mówimy o rzeczach ogólnych lub ogólnych prawdach. Na przykład, gdy mówimy „Cats are cute animals”, nie używamy przedimka przed „cats”. Jednak gdy mówimy o konkretnych kotach, używamy przedimka „the”, np. „The cats in my neighborhood are friendly.”

Kolejną różnicą jest to, że przedimek zero jest używany przed rzeczownikami w liczbie mnogiej, gdy mówimy o ogólnych kategoriach. Na przykład, mówiąc „I love dogs”, nie używamy przedimka przed „dogs”. Jednak gdy mówimy o konkretnych psach, używamy przedimka „the”, np. „The dogs in the park are playing.”

Przedimek zero jest również używany przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej, gdy mówimy o ogólnych kategoriach, ale tylko w niektórych przypadkach. Na przykład, mówiąc „I like coffee”, nie używamy przedimka przed „coffee”. Jednak gdy mówimy o konkretnym kubku kawy, używamy przedimka „a”, np. „I have a cup of coffee.”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również