Rzeczowniki z przyimkami w języku angielskim

W artykule tym omówimy rzeczowniki z przyimkami w języku angielskim, ich definicję, znaczenie oraz rodzaje. Zaprezentujemy również przykłady najczęściej używanych konstrukcji, zasady tworzenia zdań, powszechne błędy oraz porównamy użycie rzeczowników z przyimkami w językach angielskim i polskim. Na koniec przedstawimy praktyczne ćwiczenia oraz sposoby na efektywne zapamiętanie tych konstrukcji.

Definicja i znaczenie rzeczowników z przyimkami w języku angielskim

Rzeczowniki z przyimkami to połączenie rzeczownika z przyimkiem, które razem tworzą nowe znaczenie. W języku angielskim, takie połączenia są niezwykle ważne, ponieważ często zmieniają podstawowe znaczenie rzeczownika, nadając mu nowe, bardziej szczegółowe lub konkretne znaczenie. Dlatego też, opanowanie rzeczowników z przyimkami jest kluczowe dla osiągnięcia płynności w języku angielskim.

Warto zauważyć, że nie ma jednej, uniwersalnej reguły, która tłumaczyłaby, jak dobrać odpowiedni przyimek do rzeczownika. Wiele z tych połączeń jest idiomatycznych, co oznacza, że ich znaczenie nie wynika bezpośrednio z dosłownego tłumaczenia poszczególnych słów. Dlatego też, nauka rzeczowników z przyimkami często polega na zapamiętywaniu konkretnych połączeń i ich znaczeń.

Rodzaje przyimków używanych z rzeczownikami w angielskim

W języku angielskim istnieje wiele przyimków, które mogą być używane z rzeczownikami. Niektóre z nich to: of, in, on, at, for, with, about, as, by i to. Przyimki te mogą być używane z różnymi rzeczownikami, tworząc różne znaczenia. Ważne jest, aby zrozumieć, że nie każdy rzeczownik może być połączony z dowolnym przyimkiem. Istnieją pewne ustalone połączenia, które są powszechnie używane i akceptowane w języku angielskim.

Przyimki używane z rzeczownikami można podzielić na kilka kategorii, w zależności od ich funkcji i znaczenia. Oto niektóre z nich:

 • Przyimki miejsca (np. in, on, at) – wskazują na miejsce, w którym coś się znajduje lub dzieje (np. „interest in something”, „influence on something”).
 • Przyimki czasu (np. in, on, at) – wskazują na czas, w którym coś się dzieje (np. „delay in payment”, „impact on the future”).
 • Przyimki przyczyny (np. for, because of, due to) – wskazują na przyczynę lub powód czegoś (np. „reason for something”, „need for improvement”).
 • Przyimki celu (np. for, to) – wskazują na cel lub zamiar czegoś (np. „plan for the future”, „invitation to a party”).
 • Przyimki relacji (np. with, between, among) – wskazują na relację lub związek między rzeczami lub osobami (np. „relationship with someone”, „connection between events”).

Przykłady najczęściej używanych rzeczowników z przyimkami

W języku angielskim istnieje wiele rzeczowników, które łączą się z określonymi przyimkami, tworząc stałe zwroty. Oto kilka najczęściej używanych rzeczowników z przyimkami:

 • reason for – powód czegoś (np. The reason for my absence was illness – Powodem mojej nieobecności była choroba)
 • interest in – zainteresowanie czymś (np. She has a great interest in art – Ona ma wielkie zainteresowanie sztuką)
 • advantage of – zaleta czegoś (np. The advantage of this method is its simplicity – Zaletą tej metody jest jej prostota)
 • need for – potrzeba czegoś (np. There is a need for more volunteers – Jest potrzeba większej liczby wolontariuszy)
 • invitation to – zaproszenie na (np. I received an invitation to a wedding – Otrzymałem zaproszenie na ślub)

Warto zwrócić uwagę, że niektóre rzeczowniki mogą łączyć się z różnymi przyimkami, w zależności od kontekstu. Przykłady takich rzeczowników to:

 • belief in – wiara w (np. His belief in God is strong – Jego wiara w Boga jest silna)
 • belief that – przekonanie, że (np. She has a belief that she will succeed – Ona ma przekonanie, że odniesie sukces)
 • concern for – troska o (np. Her concern for the environment is genuine – Jej troska o środowisko jest szczera)
 • concern about – niepokój o (np. He expressed his concern about the situation – Wyraził swoje zaniepokojenie sytuacją)

Zasady tworzenia zdań z rzeczownikami i przyimkami w języku angielskim

Tworzenie zdań z rzeczownikami i przyimkami w języku angielskim wymaga przede wszystkim znajomości odpowiednich połączeń rzeczownik + przyimek. W zdaniach z rzeczownikami i przyimkami należy pamiętać o kilku zasadach:

 1. Używaj odpowiedniego przyimka – każdy rzeczownik łączy się z określonym przyimkiem, a ich nieprawidłowe użycie może prowadzić do niezrozumienia lub błędów językowych. Przykład: She has a passion for dancing – Ona ma pasję do tańca.
 2. Zachowaj kolejność słów – w języku angielskim rzeczownik zwykle występuje przed przyimkiem, a po przyimku pojawia się dopełnienie. Przykład: He is responsible for the project – On jest odpowiedzialny za projekt.
 3. Uważaj na czasowniki po przyimkach – jeśli po przyimku występuje czasownik, zwykle przyjmuje on formę gerundium (czasownik z końcówką -ing). Przykład: She is good at swimming – Ona jest dobra w pływaniu.

Warto również pamiętać, że niektóre rzeczowniki mogą występować z różnymi przyimkami, w zależności od kontekstu. W takich przypadkach warto zwrócić uwagę na znaczenie całego wyrażenia i dostosować przyimek do sytuacji. Przykład: He has a talent for painting – On ma talent do malowania, ale: He has a talent in playing the piano – On ma talent w graniu na pianinie.

Porównanie użycia rzeczowników z przyimkami w języku angielskim i polskim

Użycie rzeczowników z przyimkami w języku angielskim różni się od polskiego, dlatego warto zrozumieć te różnice, aby uniknąć błędów i nieporozumień. Poniżej przedstawiamy porównanie użycia rzeczowników z przyimkami w obu językach:

 1. Użycie przyimków
  W języku angielskim przyimki są często używane w związku z danym rzeczownikiem, aby wyrazić różne znaczenia i relacje. Na przykład, w zdaniu „I’m interested in art”, przyimek „in” wyraża zainteresowanie czymś. W polskim języku, przyimki są używane w innych kontekstach i mają różne znaczenia. Na przykład, w zdaniu „Jestem zainteresowany sztuką„, przyimek „z” wyraża zainteresowanie czymś. Ważne jest, aby nauczyć się odpowiednich przyimków używanych w języku angielskim i zrozumieć ich znaczenie.
 2. Kolejność przyimka i rzeczownika
  W języku angielskim, przyimek zazwyczaj występuje przed rzeczownikiem, podczas gdy w polskim języku przyimek występuje po rzeczowniku. Na przykład, w zdaniu „I’m going to the store”, przyimek „to” występuje przed rzeczownikiem „store”. W polskim języku, powiedzielibyśmy „Idę do sklepu”, gdzie przyimek „do” występuje po rzeczowniku „sklep”. Ważne jest, aby pamiętać o tej różnicy i dostosować się do odpowiedniej kolejności przyimka i rzeczownika w języku angielskim.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również