Opis przyjaciela po angielsku – zwroty i przykłady z tłumaczeniem

W dzisiejszym artykule omówimy jak opisać swojego przyjaciela po angielsku. Przedstawimy niezbędne słownictwo, strukturę oraz przykłady opisów na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Zapraszamy do lektury i nauki!

Słownictwo niezbędne do opisu przyjaciela po angielsku

Aby opisać swojego przyjaciela po angielsku, warto znać podstawowe słownictwo dotyczące cech charakteru, wyglądu oraz zainteresowań. Oto kilka przykładów:

 • friendly – przyjazny
 • kind – miły, życzliwy
 • honest – uczciwy, szczery
 • funny – zabawny
 • intelligent – inteligentny
 • creative – kreatywny
 • shy – nieśmiały
 • ambitious – ambitny
 • hard-working – pracowity
 • helpful – pomocny

Jeśli chcemy opisać wygląd naszego przyjaciela, przyda się następujące słownictwo:

 • tall – wysoki
 • short – niski
 • slim – szczupły
 • plump – pulchny
 • blonde – blondyn
 • brunette – brunet
 • blue-eyed – niebieskooki
 • brown-eyed – brązowooki
 • glasses – okulary
 • curly hair – kręcone włosy

Struktura i zwroty używane w opisie przyjaciela po angielsku

W opisie przyjaciela warto zastosować prostą strukturę, która pozwoli nam w przejrzysty sposób przedstawić naszego znajomego. Warto zacząć od przedstawienia imienia i wieku, następnie opisać wygląd, cechy charakteru oraz zainteresowania. Oto przykładowe zwroty, które można wykorzystać:

Zwroty po angielsku Zwroty po polsku
My friend’s name is… Mój przyjaciel ma na imię…
He/She is … years old. On/Ona ma … lat.
He/She has … hair and … eyes. On/Ona ma … włosy i … oczy.
He/She is … (height) and … (build). On/Ona jest … (wzrost) i … (budowa ciała).
He/She is a very … person. On/Ona jest bardzo … osobą.
He/She enjoys … On/Ona lubi …
He/She is interested in … On/Ona interesuje się …
He/She is good at … On/Ona jest dobry w …

W kolejnych częściach artykułu znajdziecie przykładowe opisy przyjaciela na poziomie podstawowym oraz zaawansowanym.

Przykładowy opis przyjaciela po angielsku – poziom podstawowy

My best friend’s name is Anna. She is 25 years old and comes from Warsaw, Poland. Anna is a very kind and caring person. She always helps others and is a great listener. We have known each other for 10 years, since we were in high school together. Anna is a very talented artist and she loves to paint in her free time. She also enjoys reading books and watching movies. Her favorite book is „The Little Prince” and her favorite movie is „The Shawshank Redemption”. Anna has a beautiful smile and a great sense of humor. I am very lucky to have her as my best friend.

Moja najlepsza przyjaciółka ma na imię Anna. Ma 25 lat i pochodzi z Warszawy. Anna jest bardzo życzliwą i troskliwą osobą. Zawsze pomaga innym i świetnie potrafi wysłuchać. Znamy się od 10 lat, od czasów gdy chodziłyśmy razem do liceum. Anna jest bardzo utalentowaną artystką i uwielbia malować w wolnym czasie. Lubi także czytać książki i oglądać filmy. Jej ulubioną książką jest „Mały Książę”, a ulubionym filmem „Skazani na Shawshank”. Anna ma piękny uśmiech i świetne poczucie humoru. Jestem bardzo szczęśliwa, że jest moją najlepszą przyjaciółką.

Przykładowy opis przyjaciela po angielsku – poziom zaawansowany

Lucas is an extraordinary individual who I am fortunate enough to call my closest friend. Hailing from the vibrant city of Barcelona, Spain, he possesses an infectious zest for life that is truly inspiring. A polyglot by nature, Lucas is fluent in Spanish, English, French, and German, and is currently learning Japanese. His insatiable curiosity and passion for learning have led him to pursue a career in academia, where he excels as a professor of linguistics. In his leisure time, Lucas is an avid traveler, having explored over 30 countries and immersing himself in their respective cultures. He is also a connoisseur of fine cuisine and enjoys experimenting with new recipes in his kitchen. Lucas has a remarkable ability to connect with people from all walks of life, and his empathetic nature makes him a cherished confidant. I am truly grateful for the unwavering support and camaraderie that he has provided throughout our friendship.

Lucas to niezwykła osoba, którą mam szczęście nazywać swoim najbliższym przyjacielem. Pochodzący z tętniącej życiem Barcelony w Hiszpanii, posiada zaraźliwą radość życia, która jest naprawdę inspirująca. Jako poliglota, Lucas biegle włada hiszpańskim, angielskim, francuskim i niemieckim, a obecnie uczy się japońskiego. Jego nienasycona ciekawość i pasja do nauki skłoniły go do podjęcia kariery w środowisku akademickim, gdzie odnosi sukcesy jako profesor językoznawstwa. W wolnym czasie Lucas jest zapalonym podróżnikiem, który odwiedził ponad 30 krajów i zanurzył się w ich kulturach. Jest również smakoszem wykwintnej kuchni i lubi eksperymentować z nowymi przepisami w swojej kuchni. Lucas ma niezwykłą zdolność nawiązywania kontaktów z ludźmi z różnych środowisk, a jego empatyczna natura sprawia, że jest cennym powiernikiem. Jestem naprawdę wdzięczny za niezachwiane wsparcie i koleżeństwo, które okazał mi podczas naszej przyjaźni.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również