Opis pogody po angielsku – zwroty i przykłady z tłumaczeniem

Pogoda to temat, który często pojawia się w rozmowach, dlatego warto znać podstawowe słownictwo i zwroty związane z opisem pogody w języku angielskim. W tym artykule przedstawimy najważniejsze słowa i wyrażenia dotyczące pogody, a także struktury zdań, które pomogą Ci opisać warunki atmosferyczne na różnych poziomach zaawansowania.

Podstawowe słownictwo związane z pogodą w języku angielskim

Na początek zapoznaj się z podstawowym słownictwem dotyczącym pogody. Oto niektóre z najczęściej używanych słów i zwrotów:

 • weather – pogoda
 • sun – słońce
 • rain – deszcz
 • snow – śnieg
 • wind – wiatr
 • cloud – chmura
 • fog – mgła
 • temperature – temperatura
 • storm – burza
 • thunder – grzmot
 • lightning – błyskawica
 • sky – niebo

Teraz, gdy znasz podstawowe słowa, możemy przejść do konkretnych zwrotów i struktur zdań, które pozwolą Ci opisać pogodę w języku angielskim.

Struktura zdań i przydatne zwroty do opisu pogody

Opisując pogodę, często używamy czasowników „to be” (być) oraz „to have” (mieć) wraz z przymiotnikami lub rzeczownikami. Oto kilka przykładów:

Zwroty po angielskuZwroty po polsku
It is sunny.Jest słonecznie.
It is cloudy.Jest pochmurno.
It is raining.Pada deszcz.
It is snowing.Pada śnieg.
It is windy.Jest wietrznie.
It is foggy.Jest mgliście.
We have a storm.Mamy burzę.

Możemy również użyć czasowników „to be” i „to have” w połączeniu z innymi słowami, aby opisać temperaturę i siłę wiatru:

Zwroty po angielskuZwroty po polsku
It is hot.Jest gorąco.
It is cold.Jest zimno.
It is warm.Jest ciepło.
It is cool.Jest chłodno.
The temperature is 20 degrees Celsius.Temperatura wynosi 20 stopni Celsjusza.
We have a strong wind.Mamy silny wiatr.

Przykładowe opisy pogody w języku angielskim – poziom podstawowy

Today, the weather is quite pleasant. The sun is shining brightly, and there are only a few clouds in the sky. The temperature is around 20 degrees Celsius, which is perfect for spending time outdoors. There is a gentle breeze, making it feel even more comfortable. People are wearing light clothes, such as t-shirts and shorts. Many are enjoying a walk in the park or having a picnic with their families. In the evening, the temperature will drop slightly, but it will still be warm enough for a pleasant evening stroll. Overall, it is a beautiful day with perfect weather conditions for various outdoor activities.

Dzisiaj pogoda jest dość przyjemna. Słońce świeci jasno, a na niebie jest tylko kilka chmur. Temperatura wynosi około 20 stopni Celsjusza, co jest idealne do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Wieje lekki wiatr, co sprawia, że jest jeszcze bardziej komfortowo. Ludzie noszą lekkie ubrania, takie jak koszulki i szorty. Wiele osób korzysta z spacerów w parku lub pikników z rodziną. Wieczorem temperatura nieco spadnie, ale nadal będzie wystarczająco ciepło na przyjemny wieczorny spacer. Ogólnie jest to piękny dzień z idealnymi warunkami pogodowymi do różnych aktywności na świeżym powietrzu.

Zaawansowane opisy pogody w języku angielskim – poziom zaawansowany

The current weather conditions exhibit a remarkable contrast to the previous days. A dense layer of stratocumulus clouds has enveloped the sky, casting a somber ambiance over the city. Intermittent drizzles of rain have been occurring throughout the day, accompanied by a persistent, chilly wind. The temperature hovers around 10 degrees Celsius, prompting people to don their jackets and scarves. The dampness in the air has resulted in a noticeable increase in humidity, causing a slight discomfort for some individuals. Despite the gloomy weather, the city continues to bustle with activity, as people go about their daily routines. As the day progresses, the meteorological forecast predicts a gradual clearing of the clouds, with the possibility of sunshine making a brief appearance before nightfall.

Obecne warunki pogodowe wykazują niezwykły kontrast w porównaniu z poprzednimi dniami. Gęsta warstwa chmur stratokumulusowych pokryła niebo, rzucając ponury nastrój na miasto. Przez cały dzień występują przelotne opady deszczu, a wraz z nimi nieustający, chłodny wiatr. Temperatura utrzymuje się w okolicach 10 stopni Celsjusza, co skłania ludzi do zakładania kurtek i szalików. Wilgotność powietrza spowodowała zauważalny wzrost wilgotności, co może powodować lekkie dyskomfort u niektórych osób. Pomimo ponurej pogody, miasto tętni życiem, gdy ludzie kontynuują swoje codzienne zajęcia. W miarę upływu dnia prognoza meteorologiczna przewiduje stopniowe przejaśnienie chmur, z możliwością krótkotrwałego pojawienia się słońca przed zmrokiem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również