Rzeczowniki złożone w języku angielskim

Rzeczowniki złożone są istotnym elementem języka angielskiego, a ich zrozumienie i poprawne użycie jest kluczowe dla efektywnego porozumiewania się. W niniejszym artykule omówimy definicję, charakterystykę, typy i sposoby tworzenia rzeczowników złożonych, a także zasady ich pisowni. Przyjrzymy się również kontekstowi, w którym występują, częstym błędom oraz porównamy je z polskimi odpowiednikami.

Definicja i charakterystyka rzeczowników złożonych w języku angielskim

Rzeczowniki złożone, zwane również compound nouns, to wyrażenia, które składają się z dwóch lub więcej słów, które razem tworzą nowe pojęcie. W języku angielskim rzeczowniki złożone są bardzo powszechne i stanowią istotny element struktury tego języka. Dzięki nim można tworzyć nowe słowa, które opisują konkretne zjawiska, przedmioty czy osoby.

W rzeczownikach złożonych, pierwszy element (czyli modifier) określa drugi element (czyli head). Na przykład, w słowie „toothbrush” (szczoteczka do zębów), „tooth” (ząb) jest modyfikatorem, który opisuje główny element „brush” (szczotka). Warto zauważyć, że rzeczowniki złożone mogą być tworzone z różnych części mowy, takich jak rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki czy przysłówki.

Typy rzeczowników złożonych w angielskim: rzeczowniki złożone nominalne, werbalne i mieszane

W języku angielskim wyróżnia się trzy główne typy rzeczowników złożonych: nominalne, werbalne i mieszane. Każdy z tych typów ma swoje specyficzne cechy i sposób tworzenia.

 • Rzeczowniki złożone nominalne – oba elementy składowe są rzeczownikami, np. „football” (piłka nożna), „bookstore” (księgarnia) czy „bathroom” (łazienka). W przypadku tego typu rzeczowników złożonych, modyfikator opisuje główny element, np. „football” to piłka przeznaczona do gry w nożną, a „bookstore” to sklep, w którym kupuje się książki.
 • Rzeczowniki złożone werbalne – jeden z elementów składowych jest czasownikiem, np. „swimming pool” (basen), „driving license” (prawo jazdy) czy „washing machine” (pralka). W przypadku tego typu rzeczowników złożonych, modyfikator opisuje czynność związaną z głównym elementem, np. „swimming pool” to basen, w którym pływa się, a „driving license” to dokument uprawniający do prowadzenia pojazdów.
 • Rzeczowniki złożone mieszane – elementy składowe są różnymi częściami mowy, np. „blackboard” (tablica), „full-time” (na pełny etat) czy „well-being” (dobre samopoczucie). W przypadku tego typu rzeczowników złożonych, modyfikator może być przymiotnikiem, przysłówkiem czy inną częścią mowy, która opisuje główny element.

Warto zwrócić uwagę, że niektóre rzeczowniki złożone mogą mieć więcej niż dwa elementy składowe, np. „mother-in-law” (teściowa) czy „get-together” (spotkanie towarzyskie). W takich przypadkach każdy kolejny element opisuje poprzedni, tworząc bardziej szczegółowe pojęcie.

Sposoby tworzenia rzeczowników złożonych w języku angielskim

W języku angielskim istnieje wiele sposobów tworzenia rzeczowników złożonych. Oto najbardziej popularne metody:

 • łączenie dwóch rzeczowników – na przykład: tooth + brush = toothbrush (szczoteczka do zębów), rain + coat = raincoat (płaszcz przeciwdeszczowy)
 • łączenie rzeczownika z przymiotnikiem – na przykład: black + board = blackboard (tablica), full + moon = fullmoon (pełnia księżyca)
 • łączenie rzeczownika z czasownikiem – na przykład: break + fast = breakfast (śniadanie), baby + sit = babysit (opiekować się dzieckiem)
 • łączenie czasownika z rzeczownikiem – na przykład: drive + way = driveway (podjazd), play + ground = playground (plac zabaw)
 • łączenie przymiotnika z czasownikiem – na przykład: dry + clean = dryclean (czyścić chemicznie), high + light = highlight (podkreślać, wyróżniać)

Warto zauważyć, że niektóre rzeczowniki złożone mogą być tworzone przez dodanie przedrostków lub przyrostków, takich jak „anti-„, „non-„, „pre-„, „-ship” czy „-hood”. Przykłady to: antihero (antybohater), non-smoker (niepalący), prehistory (prehistoria), friendship (przyjaźń) czy childhood (dzieciństwo).

Zasady pisowni rzeczowników złożonych w angielskim

W języku angielskim istnieją trzy główne sposoby pisowni rzeczowników złożonych:

 • pisownia łączna – obie części rzeczownika złożonego są pisane razem, bez spacji ani myślników, na przykład: toothbrush, blackboard, playground
 • pisownia rozłączna – obie części rzeczownika złożonego są oddzielone spacją, na przykład: living room (salon), swimming pool (basen)
 • pisownia z myślnikiem – obie części rzeczownika złożonego są oddzielone myślnikiem, na przykład: mother-in-law (teściowa), check-in (odprawa)

Niestety, nie ma jednoznacznych reguł, które określałyby, kiedy używać której pisowni. W praktyce, najlepszym sposobem na opanowanie poprawnej pisowni rzeczowników złożonych jest zapoznanie się z jak największą liczbą przykładów i regularne ćwiczenie. Warto również korzystać ze słowników, aby sprawdzić pisownię konkretnego wyrazu. Z czasem, dzięki praktyce i doświadczeniu, będziemy w stanie poprawnie pisać większość rzeczowników złożonych.

Rzeczowniki złożone a kontekst: jak zrozumieć znaczenie na podstawie składowych

Rzeczowniki złożone w języku angielskim mogą być trudne do zrozumienia, zwłaszcza dla osób uczących się tego języka. Jednak istnieje kilka wskazówek, które mogą pomóc w zrozumieniu znaczenia rzeczownika złożonego na podstawie jego składowych.

Po pierwsze, warto zwrócić uwagę na kolejność składowych w rzeczowniku złożonym. Zazwyczaj pierwszy człon rzeczownika złożonego jest bardziej istotny i określa rodzaj lub kategorię, do której należy dany obiekt lub pojęcie. Na przykład, w rzeczowniku złożonym „coffee table” (stolik kawowy), pierwszy człon „coffee” odnosi się do napoju, a drugi człon „table” odnosi się do mebla.

Po drugie, warto zwrócić uwagę na znaczenie poszczególnych składowych. Często składowe rzeczownika złożonego mają znaczenie dosłowne, które można łatwo zrozumieć. Na przykład, w rzeczowniku złożonym „sunflower” (słonecznik), pierwszy człon „sun” odnosi się do słońca, a drugi człon „flower” odnosi się do kwiatu.

Jednak nie zawsze znaczenie składowych jest tak oczywiste. Czasami składowe rzeczownika złożonego mają znaczenie metaforyczne lub idiomatyczne, które można zrozumieć tylko w kontekście. Na przykład, w rzeczowniku złożonym „butterfly” (motyl), pierwszy człon „butter” nie odnosi się do masła, ale jest metaforą dla czegoś lekkiego i delikatnego, podobnie jak motyl.

Ważne jest również zrozumienie, że nie zawsze można dosłownie przetłumaczyć znaczenie rzeczownika złożonego na podstawie jego składowych. Często rzeczowniki złożone mają swoje własne, unikalne znaczenie, które nie wynika bezpośrednio z znaczenia składowych. Dlatego ważne jest, aby uczyć się rzeczowników złożonych w kontekście i zapamiętywać ich znaczenie jako całości, a nie jako sumę składowych.

Rzeczowniki złożone w języku angielskim a polskie odpowiedniki: porównanie i różnice

Warto zwrócić uwagę na różnice między rzeczownikami złożonymi w języku angielskim a ich polskimi odpowiednikami. W niektórych przypadkach tłumaczenie może być dosłowne, ale często występują różnice w konstrukcji czy znaczeniu. Porównanie tych różnic pomoże w lepszym zrozumieniu i opanowaniu rzeczowników złożonych w języku angielskim.

Porównanie rzeczowników złożonych w języku angielskim i polskim:

 • toothbrush (szczoteczka do zębów) – dosłowne tłumaczenie
 • blackboard (tablica) – różnica w konstrukcji (w języku polskim nie mówimy „czarna tablica”)
 • hairdresser (fryzjer) – różnica w znaczeniu (w języku polskim nie mówimy „osoba zajmująca się włosami”)
 • lighthouse (latarnia morska) – dosłowne tłumaczenie
 • greenhouse (szklarnia) – różnica w znaczeniu (w języku polskim nie mówimy „zielony dom”)

Różnice w tworzeniu rzeczowników złożonych: W języku polskim rzeczowniki złożone często tworzone są przez dodanie przedrostka do rzeczownika, np. „przyjaciel” + „dziecko” = „przyjaciółka”. W języku angielskim rzeczowniki złożone tworzone są przez połączenie dwóch rzeczowników, np. „friend” + „child” = „godchild” (chrześniak). Warto zwracać uwagę na te różnice podczas nauki języka angielskiego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również