Opis filmu po angielsku – zwroty i przykłady z tłumaczeniem

W artykule tym przedstawimy podstawowe słownictwo oraz zwroty używane podczas opisywania filmów w języku angielskim. Zaprezentujemy również strukturę opisu filmu oraz przykłady opisów na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Dzięki temu, będziesz mógł swobodnie opowiadać o swoich ulubionych filmach w języku angielskim!

Podstawowe słownictwo związane z opisem filmów

Przedstawiamy poniżej listę podstawowych słówek, które przydadzą się podczas opisywania filmów w języku angielskim:

 • movie – film
 • genre – gatunek
 • director – reżyser
 • actor – aktor
 • actress – aktorka
 • plot – fabuła
 • setting – sceneria, miejsce akcji
 • soundtrack – ścieżka dźwiękowa
 • special effects – efekty specjalne
 • scene – scena
 • character – postać
 • performance – występ, gra aktorska

Struktura i przydatne zwroty przy opisywaniu filmów

Podczas opisywania filmu warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych elementów. Poniżej przedstawiamy tabelę z przykładowymi zwrotami, które można wykorzystać w opisie filmu:

Zwroty po angielsku Zwroty po polsku
The movie is called… Film nazywa się…
The film is directed by… Film wyreżyserował…
The main characters are played by… Główne role odgrywają…
The story is set in… Akcja filmu rozgrywa się w…
The plot revolves around… Fabuła kręci się wokół…
One of the most memorable scenes is… Jedną z najbardziej pamiętnych scen jest…
The soundtrack features songs by… Ścieżka dźwiękowa zawiera utwory…
The special effects are… Efekty specjalne są…
The actors’ performances are… Gra aktorska jest…
In my opinion, the movie is… Moim zdaniem film jest…

Struktura opisu filmu może być dowolna, jednak warto zacząć od przedstawienia tytułu, reżysera oraz głównych aktorów. Następnie można opisać fabułę, miejsce akcji oraz najważniejsze sceny. Na koniec warto dodać własną opinię na temat filmu oraz wspomnieć o ścieżce dźwiękowej czy efektach specjalnych.

Przykładowy opis filmu dla osób na poziomie podstawowym

The movie I would like to describe is called „The Lion King”. It is an animated film produced by Disney in 1994. The story takes place in Africa and follows the life of a young lion named Simba. Simba is the son of the king, Mufasa, and is destined to become the ruler of the Pride Lands. However, his uncle Scar has other plans and wants to take the throne for himself.

After a tragic event, Simba is forced to leave his home and go into exile. He meets new friends, Timon and Pumbaa, who teach him about their carefree lifestyle. As Simba grows up, he learns valuable lessons about responsibility and the circle of life. Eventually, he returns to the Pride Lands to confront Scar and reclaim his rightful place as king.

The Lion King is a heartwarming and entertaining film with beautiful animation and memorable songs. It teaches important life lessons about family, friendship, and responsibility. I highly recommend this movie to people of all ages.

Polish translation:

Film, który chciałbym opisać, nosi tytuł „Król Lew”. Jest to film animowany wyprodukowany przez Disneya w 1994 roku. Akcja rozgrywa się w Afryce i śledzi życie młodego lwa o imieniu Simba. Simba jest synem króla Mufasy i jest przeznaczony do zostania władcą Krainy Lwów. Jednak jego wuj Scar ma inne plany i chce zdobyć tron dla siebie.

Po tragicznym wydarzeniu Simba jest zmuszony opuścić swój dom i udać się na wygnanie. Poznaje nowych przyjaciół, Timona i Pumbę, którzy uczą go o swoim beztroskim stylu życia. W miarę dorastania Simba uczy się cennych lekcji o odpowiedzialności i kręgu życia. Ostatecznie wraca do Krainy Lwów, aby stawić czoła Scarowi i odzyskać swoje prawowite miejsce jako król.

Król Lew to wzruszający i zabawny film z piękną animacją i niezapomnianymi piosenkami. Uczy ważnych życiowych lekcji o rodzinie, przyjaźni i odpowiedzialności. Gorąco polecam ten film osobom w każdym wieku.

Przykładowy opis filmu dla osób na poziomie zaawansowanym

The film I would like to delve into is „Inception”, a 2010 science fiction thriller directed by Christopher Nolan. The movie features an ensemble cast, including Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, and Ellen Page. The plot revolves around the concept of entering and manipulating people’s dreams in order to steal or plant ideas in their subconscious minds.

DiCaprio plays Dom Cobb, a skilled thief who specializes in extracting information from people’s dreams. He is offered a chance at redemption by a wealthy businessman, who tasks him with planting an idea in a rival’s mind. To accomplish this, Cobb assembles a team of experts, each with their own unique skills and abilities.

The film is renowned for its complex narrative structure and visually stunning special effects. It explores themes of reality, memory, and the power of the human mind. The movie’s ambiguous ending leaves viewers questioning the nature of reality and the reliability of their own perceptions.

Inception is a thought-provoking and intellectually stimulating film that challenges its audience to think critically about the world around them. It is a must-watch for fans of science fiction and psychological thrillers.

Polish translation:

Film, w który chciałbym się zagłębić, to „Incepcja”, thriller science fiction z 2010 roku w reżyserii Christophera Nolana. W filmie występuje zespół aktorów, w tym Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt i Ellen Page. Fabuła kręci się wokół koncepcji wchodzenia i manipulowania snami ludzi, aby kraść lub sadzać pomysły w ich podświadomości.

DiCaprio gra Doma Cobba, utalentowanego złodzieja specjalizującego się w wydobywaniu informacji ze snów ludzi. Bogaty biznesmen oferuje mu szansę na odkupienie, zlecając mu zasadzenie pomysłu w umyśle rywala. Aby to zrobić, Cobb zbiera zespół ekspertów, każdy z własnymi unikalnymi umiejętnościami i zdolnościami.

Film słynie ze swojej złożonej struktury narracyjnej i oszałamiających efektów specjalnych. Porusza tematy rzeczywistości, pamięci i mocy ludzkiego umysłu. Niejednoznaczne zakończenie filmu sprawia, że widzowie zastanawiają się nad naturą rzeczywistości i wiarygodnością własnych percepcji.

Incepcja to film pobudzający do myślenia i intelektualnie stymulujący, który zmusza swoją publiczność do krytycznego myślenia o świecie wokół nich. Jest to pozycja obowiązkowa dla fanów science fiction i thrillerów psychologicznych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również