Rzeczowniki odczasownikowe w angielskim – definicja i przykłady

W artykule przedstawimy definicję rzeczowników odczasownikowych w języku angielskim oraz omówimy zasady i wyjątki dotyczące ich tworzenia. Zaprezentujemy również różne rodzaje rzeczowników odczasownikowych, takie jak te na -ing, -tion, -sion, -ment, -ance czy -ence. Nauczysz się, jak stosować je w zdaniach, unikać częstych błędów oraz sprawdzić swoją wiedzę w praktycznych ćwiczeniach.

Definicja rzeczowników odczasownikowych w języku angielskim

Rzeczowniki odczasownikowe, zwane również nominalizacjami, to słowa, które powstały przez przekształcenie czasowników w rzeczowniki. W języku angielskim są one niezwykle powszechne i używane w różnych kontekstach. Pozwala to na tworzenie bardziej złożonych i precyzyjnych wypowiedzi. Rzeczowniki odczasownikowe można podzielić na kilka grup ze względu na końcówki, które przyjmują, takie jak -ing, -tion, -sion, -ment, -ance czy -ence.

Przykłady rzeczowników odczasownikowych to m.in. reading (czytanie), explanation (wyjaśnienie), development (rozwój) czy performance (występ). Warto zwrócić uwagę, że niektóre rzeczowniki odczasownikowe mają różne znaczenia w zależności od kontekstu, np. building może oznaczać zarówno „budowanie”, jak i „budynek”.

Tworzenie rzeczowników odczasownikowych – reguły i wyjątki

Tworzenie rzeczowników odczasownikowych w języku angielskim opiera się na kilku regułach, które związane są z dodawaniem odpowiednich końcówek do czasowników. Najważniejsze z nich to:

 • -ing: dodajemy do podstawowej formy czasownika, np. play (grać) -> playing (granje, gra);
 • -tion: dodajemy do czasowników kończących się na -ate, -ise lub -ify, np. inform (informować) -> information (informacja);
 • -sion: dodajemy do czasowników kończących się na -d lub -se, np. decide (decydować) -> decision (decyzja);
 • -ment: dodajemy do czasowników kończących się na -ish, -age lub -e, np. develop (rozwijać) -> development (rozwój);
 • -ance i -ence: dodajemy do czasowników kończących się na -ate, -en lub -y, np. perform (występować) -> performance (występ).

Warto jednak pamiętać, że w języku angielskim występują również wyjątki od tych reguł, a niektóre rzeczowniki odczasownikowe mają nieregularne formy. Przykładem może być advice (rada), które powstało z czasownika advise (radzić), ale nie przyjmuje końcówki -tion ani -sion. Dlatego ważne jest, aby uczyć się rzeczowników odczasownikowych jako odrębnych słów i zwracać uwagę na ich poprawne formy.

Rzeczowniki odczasownikowe na -ing: zasady i przykłady

Rzeczowniki odczasownikowe na -ing są tworzone poprzez dodanie końcówki -ing do formy podstawowej czasownika. Są one często używane w języku angielskim, zwłaszcza w przypadku opisywania czynności, zdarzeń lub procesów. Oto kilka zasad dotyczących tworzenia rzeczowników odczasownikowych na -ing:

 • Jeśli czasownik kończy się na -e, zwykle usuwamy -e przed dodaniem -ing. Na przykład: write (pisać) → writing (pisanie), dance (tańczyć) → dancing (taniec).
 • Jeśli czasownik kończy się na -ie, zamieniamy -ie na -y przed dodaniem -ing. Na przykład: die (umierać) → dying (umieranie), lie (kłamać) → lying (kłamstwo).
 • Jeśli czasownik ma jedną sylabę i kończy się na jeden spółgłoskowy dźwięk otoczony samogłoskami, podwajamy ostatnią literę przed dodaniem -ing. Na przykład: run (biegać) → running (bieganie), swim (pływać) → swimming (pływanie).

Oto kilka przykładów rzeczowników odczasownikowych na -ing w zdaniach:

 • I enjoy reading books in my free time. (Lubię czytać książki w wolnym czasie.)
 • She is responsible for the planning of the event. (Ona jest odpowiedzialna za planowanie wydarzenia.)
 • He was tired after a long day of working. (Był zmęczony po długim dniu pracy.)

Rzeczowniki odczasownikowe na -tion, -sion, -ment: zasady i przykłady

Rzeczowniki odczasownikowe na -tion, -sion i -ment są również powszechne w języku angielskim. Są one tworzone poprzez dodanie odpowiedniej końcówki do formy podstawowej czasownika. Oto kilka zasad dotyczących tworzenia rzeczowników odczasownikowych z tych końcówek:

 • Do czasowników kończących się na -ate, dodajemy -tion. Na przykład: create (tworzyć) → creation (twórczość), educate (kształcić) → education (edukacja).
 • Do czasowników kończących się na -ise lub -ize, dodajemy -sion. Na przykład: televise (telewizować) → television (telewizja), realize (zdać sobie sprawę) → realisation (uzmysłowienie).
 • Do czasowników kończących się na -ment, dodajemy -ment. Na przykład: govern (rządzić) → government (rząd), develop (rozwijać) → development (rozwój).

Oto kilka przykładów rzeczowników odczasownikowych na -tion, -sion i -ment w zdaniach:

 • The formation of the new company was announced yesterday. (Utworzenie nowej firmy zostało ogłoszone wczoraj.)
 • She is studying for a degree in communication. (Studiuje na kierunku komunikacja.)
 • The government is working on a new environmental policy. (Rząd pracuje nad nową polityką środowiskową.)

Rzeczowniki odczasownikowe na -ance, -ence: zasady i przykłady

Rzeczowniki odczasownikowe na -ance i -ence są bardzo często spotykane w języku angielskim. Są one tworzone przez dodanie tych sufiksów do czasowników, co daje im charakterystyczną formę rzeczownikową.

Rzeczowniki odczasownikowe na -ance są zazwyczaj używane, gdy chcemy opisać czynność lub stan, który jest wynikiem działania danego czasownika. Na przykład, od czasownika „perform” możemy utworzyć rzeczownik odczasownikowy „performance”, który oznacza wykonanie czegoś lub występ. Podobnie, od czasownika „attend” możemy utworzyć rzeczownik odczasownikowy „attendance”, który oznacza uczestnictwo w jakimś wydarzeniu lub spotkaniu.

Rzeczowniki odczasownikowe na -ence są zazwyczaj używane, gdy chcemy opisać stan lub cechę, która jest wynikiem działania danego czasownika. Na przykład, od czasownika „depend” możemy utworzyć rzeczownik odczasownikowy „dependence”, który oznacza zależność lub zależność od czegoś. Podobnie, od czasownika „exist” możemy utworzyć rzeczownik odczasownikowy „existence”, który oznacza istnienie lub bycie czymś.

Warto zauważyć, że nie wszystkie czasowniki mogą być przekształcone w rzeczowniki odczasownikowe na -ance lub -ence. Istnieją pewne reguły i wyjątki, które należy znać. Na przykład, czasownik „dance” nie może być przekształcony w rzeczownik odczasownikowy na -ance, ale może być przekształcony na rzeczownik odczasownikowy na -ing, czyli „dancing”. Podobnie, czasownik „depend” nie może być przekształcony w rzeczownik odczasownikowy na -ence, ale może być przekształcony na rzeczownik odczasownikowy na -ing, czyli „depending”.

Zastosowanie rzeczowników odczasownikowych w zdaniach

Rzeczowniki odczasownikowe są powszechnie używane w języku angielskim i mają wiele zastosowań w zdaniach. Mogą być używane jako podmioty, dopełnienia, a także w innych funkcjach gramatycznych.

Jako podmioty zdania, rzeczowniki odczasownikowe na -ing, -tion, -sion, -ment, -ance i -ence mogą opisywać czynności lub stany. Na przykład, w zdaniu „Running is good for your health”, rzeczownik odczasownikowy „running” pełni rolę podmiotu i opisuje czynność. Podobnie, w zdaniu „Learning a new language takes time”, rzeczownik odczasownikowy „learning” pełni rolę podmiotu i opisuje czynność.

Rzeczowniki odczasownikowe mogą również być używane jako dopełnienia w zdaniach. Na przykład, w zdaniu „I enjoy swimming”, rzeczownik odczasownikowy „swimming” pełni rolę dopełnienia i opisuje czynność, którą lubię. Podobnie, w zdaniu „She hates public speaking”, rzeczownik odczasownikowy „speaking” pełni rolę dopełnienia i opisuje czynność, którą ona nienawidzi.

Ponadto, rzeczowniki odczasownikowe mogą być używane jako przedmioty, atrybuty, okoliczniki i inne elementy zdania. Na przykład, w zdaniu „The performance was amazing”, rzeczownik odczasownikowy „performance” pełni rolę przedmiotu i opisuje wydarzenie. Podobnie, w zdaniu „She has a strong personality”, rzeczownik odczasownikowy „personality” pełni rolę atrybutu i opisuje cechę osoby.

Ważne jest, aby zrozumieć, jak używać rzeczowników odczasownikowych w zdaniach, aby poprawnie wyrazić swoje myśli i komunikować się w języku angielskim. Praktykowanie ich użycia w różnych kontekstach pomoże wzbogacić słownictwo i poprawić umiejętność konstrukcji zdań.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również