Zdania przeczące: formowanie negacji w angielskim

W języku angielskim, zdania przeczące są niezbędnym elementem komunikacji. W tym artykule omówimy podstawowe zasady tworzenia zdań przeczących, użycie „not” i „no”, negację w różnych czasach, a także negację zaimków i przymiotników. Na koniec, przyjrzymy się specyfice zdań przeczących w pytaniach, poparte praktycznymi przykładami. Zapraszamy do lektury!

Podstawowe zasady tworzenia zdania przeczącego w języku angielskim

Tworzenie zdań przeczących w języku angielskim jest kluczową umiejętnością, którą musisz opanować, aby swobodnie posługiwać się tym językiem. W języku angielskim istnieją różne sposoby tworzenia negacji, ale najważniejsze z nich to użycie słów not oraz no. W tym artykule omówimy podstawowe zasady tworzenia zdań przeczących z użyciem tych dwóch słów oraz innych elementów gramatycznych.

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, że negacja w języku angielskim zależy od czasu gramatycznego, w którym wypowiadane jest zdanie. W związku z tym, tworzenie zdań przeczących będzie się różnić w zależności od tego, czy mamy do czynienia z czasem teraźniejszym, przeszłym czy przyszłym. Ponadto, negacja może dotyczyć również zaimków, przymiotników czy innych elementów zdania. W kolejnych częściach artykułu omówimy te zagadnienia bardziej szczegółowo.

Negacja z użyciem 'not’ – kiedy i jak stosować

W języku angielskim słowo not jest najczęściej używane do tworzenia negacji. Stosuje się je przede wszystkim w połączeniu z czasownikami posiłkowymi, takimi jak to be, to have czy to do. W przypadku czasowników posiłkowych, słowo not umieszcza się po nich, tworząc zdanie przeczące. Przykładowo:

 • I am happy. (Jestem szczęśliwy.) -> I am not happy. (Nie jestem szczęśliwy.)
 • She has a car. (Ona ma samochód.) -> She has not a car. (Ona nie ma samochodu.)
 • We do like pizza. (Lubimy pizzę.) -> We do not like pizza. (Nie lubimy pizzy.)

Warto zwrócić uwagę, że w języku angielskim często stosuje się formy skrócone negacji z użyciem not. W przypadku takich form, słowo not łączy się z czasownikiem posiłkowym, tworząc nowe słowo. Przykłady:

 • I am not happy. -> I amn’t happy. (lub I aren’t happy.)
 • She has not a car. -> She hasn’t a car.
 • We do not like pizza. -> We don’t like pizza.
Czasownik posiłkowyForma przeczącaForma skrócona
amam notamn’t / aren’t
isis notisn’t
areare notaren’t
hashas nothasn’t
havehave nothaven’t
dodo notdon’t
doesdoes notdoesn’t
diddid notdidn’t

W przypadku innych czasowników, które nie są czasownikami posiłkowymi, negację tworzy się z użyciem czasownika to do w odpowiedniej formie (do, does, did) oraz słowa not. Przykłady:

 • I like cats. (Lubię koty.) -> I do not like cats. (Nie lubię kotów.)
 • He works here. (On tu pracuje.) -> He does not work here. (On tu nie pracuje.)
 • They visited us. (Odwiedzili nas.) -> They did not visit us. (Nie odwiedzili nas.)

Zastosowanie 'no’ w zdaniach przeczących

Słowo no również może być używane do tworzenia negacji w języku angielskim, jednak jego zastosowanie różni się od użycia 'not’. 'No’ używamy przede wszystkim przed rzeczownikami, aby wyrazić brak czegoś lub nieobecność. Przykłady zastosowania 'no’ w zdaniach przeczących:

 • There is no milk in the fridge (W lodówce nie ma mleka).
 • She has no brothers or sisters (Ona nie ma braci ani sióstr).
 • We found no evidence (Nie znaleźliśmy dowodów).

Warto zauważyć, że 'no’ może również występować przed przymiotnikami, jednak tylko wtedy, gdy przymiotnik ten opisuje rzeczownik, np. There are no good movies on TV (W telewizji nie ma dobrych filmów). W przypadku negacji przymiotnika bez rzeczownika, używamy 'not’, np. The movie is not good (Film nie jest dobry).

Tworzenie zdań przeczących w czasach angielskich

Tworzenie zdań przeczących w różnych czasach angielskich wymaga zastosowania odpowiednich reguł. Poniżej przedstawiamy tabelę z przykładami tworzenia negacji w poszczególnych czasach:

CzasPrzykład zdania twierdzącegoPrzykład zdania przeczącego
Present SimpleI like pizzaI do not like pizza
Past SimpleShe went to the cinemaShe did not go to the cinema
Present ContinuousHe is workingHe is not working
Past ContinuousThey were playing footballThey were not playing football
Present PerfectWe have finished the projectWe have not finished the project
Past PerfectShe had already leftShe had not already left
Future SimpleI will buy a carI will not buy a car
Future ContinuousHe will be studyingHe will not be studying
Future PerfectThey will have arrivedThey will not have arrived

Ważne jest, aby pamiętać o odpowiednim zastosowaniu 'not’ oraz 'no’ w zależności od kontekstu zdania oraz czasu gramatycznego. Ćwiczenie tworzenia zdań przeczących w różnych czasach pozwoli na lepsze zrozumienie i opanowanie negacji w języku angielskim.

Negacja zaimków i przymiotników w języku angielskim

W języku angielskim, negacja zaimków i przymiotników odbywa się poprzez dodanie przedrostka „un-” lub „non-„. Przykładowo, jeśli chcemy wyrazić negację zaimka „someone” (ktoś), użyjemy zaimka „no one” (nikt). Podobnie, jeśli chcemy wyrazić negację przymiotnika „happy” (szczęśliwy), użyjemy przymiotnika „unhappy” (nieszczęśliwy).

Warto zauważyć, że niektóre przymiotniki mają swoje specjalne formy negatywne. Na przykład, przymiotnik „good” (dobry) ma negatywną formę „bad” (zły), a przymiotnik „big” (duży) ma negatywną formę „small” (mały). W przypadku tych przymiotników, nie używamy przedrostków „un-” lub „non-„.

Podczas nauki negacji zaimków i przymiotników, ważne jest, aby zapamiętać odpowiednie formy negatywne i stosować je w odpowiednich kontekstach. Praktykowanie tych form w zdaniach i dialogach pomoże w utrwaleniu ich poprawnego użycia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również