Emphatic structures w angielskim: jak je tworzyć?

W języku angielskim istnieje wiele sposobów na podkreślenie istotności przekazywanej informacji. W niniejszym artykule przedstawimy podstawy struktur emfatycznych oraz praktyczne zastosowanie konstrukcji takich jak „It is/was…that/who”, „do/does/did”, „so” i „such”, „not only…but also” oraz inwersji. Poznanie tych reguł pozwoli wzbogacić Twoją komunikację i uczynić ją bardziej wyrazistą.

Podstawy struktur emfatycznych w języku angielskim

Struktury emfatyczne w języku angielskim są używane w celu podkreślenia pewnych elementów zdania, nadania im większego znaczenia lub wzmocnienia wypowiedzi. Dzięki nim można zwrócić uwagę odbiorcy na to, co jest dla nas najważniejsze w danym zdaniu. Istnieje kilka różnych struktur emfatycznych, które można stosować w zależności od kontekstu i celu wypowiedzi.

Najważniejsze struktury emfatyczne to:

 • konstrukcja „It is/was…that/who”
 • użycie „do/does/did” w celu wzmocnienia wypowiedzi
 • konstrukcje z użyciem „so” i „such”
 • struktura „not only…but also”
 • zastosowanie inwersji

Zastosowanie struktury 'It is/was…that/who’ w celu podkreślenia informacji

Jedną z najbardziej popularnych struktur emfatycznych jest konstrukcja „It is/was…that/who”. Pozwala ona na podkreślenie pewnej części zdania, na przykład podmiotu, dopełnienia czy okolicznika. W zależności od tego, co chcemy podkreślić, używamy „that” lub „who”. „That” stosujemy dla rzeczy, natomiast „who” dla osób.

Przykłady zastosowania struktury „It is/was…that/who”:

 • Normalne zdanie: John bought the car.
 • Podkreślenie podmiotu: It was John who bought the car.
 • Podkreślenie dopełnienia: It was the car that John bought.

Warto zauważyć, że w przypadku pytań również można stosować tę strukturę, na przykład:

 • Normalne pytanie: Who bought the car?
 • Pytanie z podkreśleniem: Who was it that bought the car?
Normalne zdanieZdanie z podkreśleniem
She met him in the park.It was in the park that she met him.
They will arrive tomorrow.It is tomorrow that they will arrive.
Mary called me last night.It was Mary who called me last night.

Stosując strukturę „It is/was…that/who”, warto pamiętać o zachowaniu odpowiedniej formy czasowej oraz o poprawnym użyciu „that” i „who” w zależności od tego, co chcemy podkreślić. Dzięki temu nasza wypowiedź będzie nie tylko bardziej emfatyczna, ale także gramatycznie poprawna.

Wykorzystanie struktury 'do/does/did’ dla wzmocnienia wypowiedzi

W języku angielskim, czasami chcemy wzmocnić naszą wypowiedź, aby podkreślić pewne informacje lub wyrazić nasze silne przekonania. W takich przypadkach możemy użyć struktury z do/does/did jako operatora wzmocnienia. Operator ten jest używany w zdaniach twierdzących, a nie pytających czy przeczących.

Struktura ta jest stosowana w następujący sposób:

 • Do + podmiot + czasownik w formie podstawowej (dla I, you, we, they)
 • Does + podmiot + czasownik w formie podstawowej (dla he, she, it)
 • Did + podmiot + czasownik w formie podstawowej (dla wszystkich podmiotów w czasie przeszłym)

Przykłady użycia:

 • I do like this movie. (Zamiast: I like this movie.)
 • She does work hard. (Zamiast: She works hard.)
 • We did enjoy the concert. (Zamiast: We enjoyed the concert.)

Warto zauważyć, że w przypadku czasowników modalnych (can, could, will, would, etc.) nie używamy struktury z do/does/did, ponieważ same czasowniki modalne pełnią funkcję wzmocnienia.

Konstrukcje z użyciem 'so’ i 'such’ w celu podkreślenia intensywności

W języku angielskim, aby podkreślić intensywność uczuć, cech czy zdarzeń, możemy użyć konstrukcji z so i such. Te dwa słowa mają różne zastosowania i są używane w różnych kontekstach, ale oba służą do wzmocnienia wypowiedzi.

Używamy so przed przymiotnikami i przysłówkami, aby podkreślić ich intensywność:

 • The cake is so delicious.
 • He runs so fast.

Używamy such przed rzeczownikami lub frazami rzeczownikowymi z przymiotnikami, aby podkreślić ich intensywność:

 • It was such a beautiful day.
 • She is such a talented artist.

Warto również znać konstrukcje z so…that i such…that, które służą do wyrażenia konsekwencji wynikających z intensywności:

 • The cake was so delicious that we ate it all.
 • She is such a talented artist that her paintings are sold worldwide.
StrukturaPrzykład
so + przymiotnik/przysłówekso beautiful, so quickly
such + rzeczownik/fraza rzeczownikowa z przymiotnikiemsuch a lovely day, such an interesting book
so…thatIt was so cold that we stayed at home.
such…thatHe is such a good teacher that all his students pass the exams.

Warto opanować te konstrukcje, aby móc swobodnie wyrażać swoje myśli i uczucia w języku angielskim, podkreślając intensywność i wzmocnienie wypowiedzi.

Zastosowanie struktury 'not only…but also’ jako forma wzmocnienia

Struktura 'not only…but also’ jest często używana w języku angielskim, aby podkreślić równoczesne występowanie dwóch lub więcej elementów. Jest to szczególnie przydatne, gdy chcemy wzmocnić naszą wypowiedź i nadać jej większą siłę wyrazu.

Struktura 'not only…but also’ składa się z dwóch części: 'not only’, które wprowadza pierwszy element, i 'but also’, które wprowadza drugi element. Pomiędzy tymi dwoma częściami umieszczamy elementy, które chcemy podkreślić. Ważne jest, aby pamiętać o zachowaniu równowagi między tymi elementami, aby nie sugerować, że jeden jest ważniejszy od drugiego.

Przykłady:

 • Not only did she win the race, but also broke the record.
 • Not only is he a talented musician, but also a skilled painter.

W obu tych przykładach struktura 'not only…but also’ podkreśla równoczesne występowanie dwóch elementów. W pierwszym przykładzie podkreślamy, że wygrała wyścig i jednocześnie pobiła rekord. W drugim przykładzie podkreślamy, że jest utalentowanym muzykiem i jednocześnie zdolnym malarzem. Dzięki tej strukturze nasza wypowiedź nabiera większej siły i wyrazistości.

Zastosowanie inwersji w celu podkreślenia pewnych elementów zdania

Inwersja to technika, która polega na odwróceniu kolejności słów w zdaniu w celu podkreślenia pewnych elementów. Jest to szczególnie przydatne, gdy chcemy nadać naszej wypowiedzi większą moc i uwagę. Inwersję można stosować w różnych kontekstach, takich jak pytania, warunki, wyrażanie zdziwienia lub niezadowolenia.

Przykłady:

 • Never have I seen such a beautiful sunset.
 • Only when the rain stops, will we be able to go outside.

W pierwszym przykładzie używamy inwersji, aby podkreślić nasze zdziwienie i zachwyt nad pięknym zachodem słońca. Zamiast powiedzieć „I have never seen such a beautiful sunset”, odwracamy kolejność słów i mówimy „Never have I seen such a beautiful sunset”. To nadaje naszej wypowiedzi większą siłę i uwagę.

W drugim przykładzie używamy inwersji, aby podkreślić warunek. Zamiast powiedzieć „We will be able to go outside only when the rain stops”, odwracamy kolejność słów i mówimy „Only when the rain stops, will we be able to go outside”. To podkreśla, że warunek jest kluczowy i że nie możemy wyjść na zewnątrz, dopóki nie przestanie padać deszcz.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również