Zdania przydawkowe: rola i funkcje w angielskim

W niniejszym artykule omówimy zagadnienie zdań przydawkowych w języku angielskim. Zapoznasz się z definicją, rodzajami, zasadami tworzenia oraz zastosowaniem tego typu zdań w praktyce językowej. Ponadto, porównamy je z polskimi odpowiednikami i przeanalizujemy przykłady z literatury angielskojęzycznej.

Definicja i podstawowe informacje o zdaniach przydawkowych

Zdania przydawkowe, zwane również zdaniami względnymi, to takie zdania, które opisują lub precyzują rzeczownik, do którego się odnoszą. W języku angielskim zdania przydawkowe zaczynają się od tzw. spójników względnych, takich jak who, which, that, whose, where, when. Zdania przydawkowe pełnią funkcję określeń rzeczowników, czyli przydawek, i są nieodłącznym elementem zdania nadrzędnego.

Wyróżniamy dwa rodzaje zdań przydawkowych: ograniczające (defining) i nieograniczające (non-defining). Zdania przydawkowe ograniczające są niezbędne dla zrozumienia znaczenia zdania nadrzędnego, ponieważ precyzują, o którym obiekcie mówimy. Z kolei zdania przydawkowe nieograniczające dostarczają dodatkowych informacji na temat obiektu, ale nie wpływają na jego identyfikację. W przypadku zdań nieograniczających, pomiędzy zdaniem nadrzędnym a przydawkowym stawiamy przecinek.

Rodzaje zdań przydawkowych w języku angielskim

W języku angielskim wyróżniamy kilka rodzajów zdań przydawkowych, które różnią się od siebie używaniem spójników względnych oraz funkcją, jaką pełnią w zdaniu. Oto najważniejsze z nich:

  • Zdania przydawkowe z who, whom, which, that – odnoszą się do osób (who, whom) lub rzeczy (which, that) i pełnią funkcję podmiotu lub dopełnienia w zdaniu przydawkowym.
  • Zdania przydawkowe z whose – odnoszą się do osób lub rzeczy i wyrażają przynależność, czyli pełnią funkcję dzierżawczą.
  • Zdania przydawkowe z where – odnoszą się do miejsc, w których coś się dzieje lub znajduje.
  • Zdania przydawkowe z when – odnoszą się do momentów czasowych, w których coś się dzieje.

Warto zwrócić uwagę na to, że spójnik that może zastępować who, whom, which w zdaniach przydawkowych ograniczających, ale nie może być użyty w zdaniach nieograniczających. Ponadto, spójnik that jest często pomijany w mowie potocznej, zwłaszcza gdy pełni funkcję dopełnienia w zdaniu przydawkowym.

Spójnik względnyFunkcjaPrzykład
who, thatosoba (podmiot, dopełnienie)The woman who lives next door is a doctor.
whom, thatosoba (dopełnienie)The man whom I met yesterday is my new boss.
which, thatrzecz (podmiot, dopełnienie)The book which I bought last week is very interesting.
whoseprzynależność (osoba, rzecz)The girl whose dog is barking is my neighbor.
wheremiejsceThe city where I was born is beautiful.
whenczasI remember the day when we first met.

Zasady tworzenia zdań przydawkowych

Zdania przydawkowe, zwane również relative clauses, pełnią funkcję określającą rzeczownik, do którego się odnoszą. W języku angielskim występują dwa rodzaje zdań przydawkowych: defining relative clauses (określające) oraz non-defining relative clauses (nieokreślające). Aby poprawnie tworzyć zdania przydawkowe, warto znać kilka podstawowych zasad:

  • Użycie odpowiednich zaimków względnych: W zależności od funkcji pełnionej przez rzeczownik w zdaniu przydawkowym, używamy różnych zaimków względnych, takich jak who, which, that, whose, where, when. Przykładowo, dla osób używamy „who” lub „that”, dla rzeczy „which” lub „that”, a dla miejsca „where”.
  • Umieszczenie zdania przydawkowego bezpośrednio po rzeczowniku, który określa: Zdanie przydawkowe powinno być umieszczone zaraz po rzeczowniku, którego dotyczy, aby uniknąć niejasności. Na przykład: „The book which I bought yesterday is very interesting.”
  • Stosowanie przecinków w zdaniach nieokreślających: W przypadku zdań przydawkowych nieokreślających, należy oddzielić je przecinkami od reszty zdania. Przykład: „My sister, who lives in London, is coming to visit me.”
  • Unikanie użycia „that” w zdaniach nieokreślających: W zdaniach przydawkowych nieokreślających zamiast „that” używamy „who” lub „which”.

Zastosowanie zdań przydawkowych w praktyce językowej

Zdania przydawkowe są niezwykle przydatne w praktyce językowej, gdyż pozwalają na łączenie dwóch zdań w jedno, dzięki czemu wypowiedź staje się bardziej zwięzła i elegancka. Na przykład, zamiast mówić „I met a girl. She was very nice.”, możemy powiedzieć „I met a girl who was very nice.”.

Warto również pamiętać o zmianie szyku zdania w przypadku zdań przydawkowych. W języku angielskim zdanie przydawkowe zaczyna się zaimkiem względnym, a następnie podmiotem (jeśli jest inny niż zaimek względny) i orzeczeniem. Przykład: „This is the restaurant where we had dinner last week.”.

W praktyce językowej zdarza się również, że zdanie przydawkowe można pominąć, jeśli nie jest niezbędne dla zrozumienia kontekstu. W takim przypadku mówimy o zdaniach przydawkowych nieokreślających. Przykład: „My friend, who is a doctor, gave me some advice.” – zdanie „who is a doctor” można pominąć, a sens wypowiedzi pozostanie niezmieniony.

Rodzaj zdania przydawkowegoPrzykładUwagi
Defining relative clause (określające)The man who lives next door is very friendly.Brak przecinków; nie można pominąć zdania przydawkowego bez utraty sensu
Non-defining relative clause (nieokreślające)My brother, who lives in New York, is a lawyer.Oddzielone przecinkami; można pominąć zdanie przydawkowe bez utraty sensu

Porównanie zdań przydawkowych w języku angielskim i polskim

Porównanie zdań przydawkowych w języku angielskim i polskim może być pomocne dla Polaków uczących się angielskiego, ponieważ oba języki mają różne struktury zdaniowe i zasady gramatyczne. W języku angielskim zdania przydawkowe są często używane i mają ważną rolę w komunikacji. W języku polskim również istnieją zdania przydawkowe, ale ich struktura i zasady są nieco inne.

W języku angielskim zdania przydawkowe są zazwyczaj wprowadzane przez przyimki, takie jak „who”, „which” i „that”. Przykładowo, zdanie „The book that I bought is very interesting” zawiera zdanie przydawkowe „that I bought”, które opisuje książkę. W języku polskim zdania przydawkowe są zazwyczaj wprowadzane przez spójniki, takie jak „który”, „która” i „które”. Na przykład, zdanie „Książka, którą kupiłem, jest bardzo interesująca” zawiera zdanie przydawkowe „którą kupiłem”, które opisuje książkę.

W języku angielskim zdania przydawkowe są często używane do opisywania osób, przedmiotów, miejsc itp. Na przykład, zdanie „The girl who is wearing a red dress is my sister” zawiera zdanie przydawkowe „who is wearing a red dress”, które opisuje dziewczynkę. W języku polskim zdania przydawkowe również służą do opisywania, ale ich struktura może być nieco bardziej skomplikowana. Na przykład, zdanie „Dziewczynka, która nosi czerwoną sukienkę, jest moją siostrą” zawiera zdanie przydawkowe „która nosi czerwoną sukienkę”, które opisuje dziewczynkę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również