Zaimki pytające w języku angielskim

W tym artykule omówimy zaimki pytające w języku angielskim, ich definicję, funkcje oraz rodzaje. Zapoznamy się również z zasadami tworzenia pytań z ich użyciem, porównamy je z zaimkami pytającymi w języku polskim oraz przedstawimy przykłady i kontekstowe zastosowanie. Na koniec, podamy praktyczne porady i strategie, które pomogą w efektywnym stosowaniu zaimków pytających.

Definicja i funkcja zaimków pytających w języku angielskim

Zaimki pytające, zwane również question words, są niezbędnym elementem języka angielskiego, który pozwala na tworzenie pytań. Ich główną funkcją jest zastępowanie nieznanej informacji, której poszukujemy w pytaniu. W języku angielskim zaimki pytające są stosowane zarówno w pytaniach ogólnych, jak i szczegółowych, a ich użycie zależy od rodzaju informacji, której poszukujemy.

Warto zaznaczyć, że zaimki pytające w języku angielskim różnią się od polskich zarówno pod względem formy, jak i zastosowania. Dlatego ważne jest, aby dobrze zrozumieć ich funkcje i nauczyć się ich poprawnego stosowania. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zaimki pytające w języku angielskim oraz ich funkcje.

Rodzaje zaimków pytających i ich zastosowanie

W języku angielskim wyróżniamy kilka podstawowych zaimków pytających, które mają różne zastosowania. Oto one:

 • Who – używany, gdy pytamy o osobę (kto)
 • Whose – używany, gdy pytamy o przynależność (czyj, czyja, czyje)
 • Whom – używany, gdy pytamy o osobę w dopełniaczu (kogo, komu), jednak jest rzadko stosowany w języku potocznym
 • Which – używany, gdy pytamy o wybór spośród kilku opcji (który, która, które)
 • What – używany, gdy pytamy o rzecz, ideę lub działanie (co, jaki, jaka, jakie)
 • Where – używany, gdy pytamy o miejsce (gdzie)
 • When – używany, gdy pytamy o czas (kiedy)
 • Why – używany, gdy pytamy o przyczynę lub cel (dlaczego, po co)
 • How – używany, gdy pytamy o sposób, ilość, stopień lub cechę (jak, ile, jak bardzo)

Warto zwrócić uwagę, że niektóre zaimki pytające mogą być używane w różnych kontekstach, a ich znaczenie może się różnić w zależności od sytuacji. Na przykład, what może oznaczać zarówno „co” (What is this? – Co to jest?), jak i „jaki” (What color is it? – Jaki to kolor?). Dlatego ważne jest, aby nauczyć się poprawnego stosowania zaimków pytających w różnych sytuacjach.

Zaimek pytającyPrzykład pytaniaTłumaczenie
WhoWho is your teacher?Kto jest twoim nauczycielem?
WhoseWhose book is this?Czyja to książka?
WhomTo whom did you give the letter?Komu dałeś list?
WhichWhich movie do you want to watch?Który film chcesz obejrzeć?
WhatWhat time is it?Która jest godzina?
WhereWhere do you live?Gdzie mieszkasz?
WhenWhen is your birthday?Kiedy są twoje urodziny?
WhyWhy are you late?Dlaczego się spóźniłeś?
HowHow old are you?Ile masz lat?

Zasady tworzenia pytań z użyciem zaimków pytających

Tworzenie pytań z użyciem zaimków pytających w języku angielskim jest kluczowe dla efektywnej komunikacji. Aby poprawnie zastosować te zaimki, należy zrozumieć ich funkcję oraz zasady tworzenia pytań. W przypadku pytań z zaimkami pytającymi, zaimki te zazwyczaj stawiane są na początku zdania, a następnie podmiot, czasownik i inne elementy zdania. Oto kilka zasad, które warto przyswoić:

 • Podstawowa struktura: Zaimki pytające zazwyczaj występują na początku zdania, a następnie podmiot, czasownik i inne elementy zdania. Na przykład: „What do you like to do in your free time?” (Czego lubisz robić w wolnym czasie?).
 • Pytania o podmiot: W przypadku pytań o podmiot, zaimki pytające występują na początku zdania, a następnie czasownik i inne elementy zdania. Na przykład: „Who lives in this house?” (Kto mieszka w tym domu?).
 • Pytania o dopełnienie: Jeśli pytanie dotyczy dopełnienia, zaimki pytające występują na początku zdania, a następnie podmiot, czasownik i inne elementy zdania. Na przykład: „Which book did you read?” (Którą książkę przeczytałeś?).
 • Pytania o czas: W przypadku pytań o czas, zaimki pytające występują na początku zdania, a następnie podmiot, czasownik i inne elementy zdania. Na przykład: „When does the train arrive?” (Kiedy przyjeżdża pociąg?).

Warto również pamiętać o odpowiedniej intonacji podczas zadawania pytań z użyciem zaimków pytających. Intonacja powinna być wzrastająca na końcu zdania, aby zasygnalizować, że oczekujemy odpowiedzi.

Porównanie zaimków pytających w języku angielskim i polskim

Zaimki pytające w języku angielskim i polskim mają podobne funkcje, jednak różnią się formą i zastosowaniem. Warto zwrócić uwagę na te różnice, aby uniknąć błędów podczas tłumaczenia pytań z jednego języka na drugi. Poniżej przedstawiamy porównanie zaimków pytających w obu językach:

Zaimki pytające w języku angielskimZaimki pytające w języku polskim
Who (kto)Kto
Whose (czyj, czyja, czyje)Czyj, czyja, czyje
Whom (kogo, komu)Kogo, komu
Which (który, która, które)Który, która, które
What (co, jaki, jaka, jakie)Co, jaki, jaka, jakie
Where (gdzie)Gdzie
When (kiedy)Kiedy
Why (dlaczego)Dlaczego
How (jak)Jak

Warto zwrócić uwagę na to, że niektóre zaimki pytające w języku angielskim mają więcej niż jedno znaczenie, co może powodować trudności w tłumaczeniu. Na przykład, zaimki „what” i „which” mogą być używane zarówno do pytań o rzeczy, jak i osoby, podczas gdy w języku polskim stosujemy różne zaimki w zależności od kontekstu („co”, „jaki”, „który” itp.). Dlatego ważne jest, aby zwracać uwagę na kontekst i znaczenie zaimków pytających podczas tłumaczenia pytań z języka angielskiego na polski i odwrotnie.

Przykłady i kontekstowe użycie zaimków pytających

Przykłady i kontekstowe użycie zaimków pytających w języku angielskim są niezwykle ważne dla skutecznego opanowania tego zagadnienia. Oto kilka przykładów, które pomogą Ci zrozumieć, jak używać tych zaimków w praktyce:

 • Who is that person over there? – Kto to jest ta osoba tam?
 • Whose book is this? – Czyja to jest książka?
 • What time is it? – Która jest godzina?
 • Which color do you prefer, red or blue? – Który kolor wolisz, czerwony czy niebieski?
 • Whom did you invite to the party? – Kogo zaprosiłeś na imprezę?
 • Whose car is parked outside? – Czyje to jest auto zaparkowane na zewnątrz?
 • What is your favorite movie? – Jaki jest Twój ulubiony film?
 • Which restaurant did you go to last night? – Do którego restauracji poszedłeś wczoraj wieczorem?

Te przykłady pokazują różne konteksty, w których można używać zaimków pytających. Mogą być stosowane zarówno w pytaniach o tożsamość, przynależność, czas, preferencje, jak i w pytaniach o wybór czy zaproszenia. Ważne jest, aby zrozumieć, jakie pytania można zadać za pomocą poszczególnych zaimków pytających i jakie informacje można uzyskać w odpowiedzi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również