Zdania złożone: łączenie wypowiedzi w angielskim

W artykule omówimy podstawowe zasady łączenia zdań w języku angielskim, a także zastosowanie spójników w zdaniach złożonych. Zaprezentujemy różne rodzaje zdań złożonych, zarówno równorzędnych, jak i podrzędnych, oraz porównamy konstrukcje zdań złożonych w językach angielskim i polskim. Na koniec, przedstawimy praktyczne przykłady i ćwiczenia, które pomogą czytelnikowi lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia.

Podstawowe zasady łączenia zdań w języku angielskim

Łączenie zdań w języku angielskim jest kluczowym elementem w procesie nauki tego języka, ponieważ pozwala na tworzenie bardziej złożonych i precyzyjnych wypowiedzi. Istnieje kilka podstawowych zasad, które warto znać, aby móc sprawnie łączyć zdania w języku angielskim. Przede wszystkim, należy zwrócić uwagę na spójniki, które odgrywają kluczową rolę w łączeniu zdań. Spójniki dzielą się na dwa rodzaje: spójniki równorzędne (coordinating conjunctions) oraz spójniki podrzędne (subordinating conjunctions).

Spójniki równorzędne łączą zdania o równorzędnej wartości, czyli takie, które mogą występować samodzielnie jako zdania pojedyncze. Najpopularniejsze spójniki równorzędne to FANBOYS, czyli: For, And, Nor, But, Or, Yet, So. Spójniki podrzędne natomiast łączą zdania podrzędne z nadrzędnymi, tworząc zdania złożone podrzędnie. Przykłady spójników podrzędnych to: because, if, when, although, since itp. Ważne jest, aby pamiętać o odpowiedniej kolejności zdań oraz o znakach interpunkcyjnych stosowanych przy łączeniu zdań.

Zastosowanie spójników w zdaniach złożonych

Spójniki odgrywają kluczową rolę w tworzeniu zdań złożonych, ponieważ pozwalają na łączenie zdań o różnych relacjach logicznych i gramatycznych. W zależności od rodzaju spójnika oraz relacji między zdaniami, zdania złożone można podzielić na zdania złożone równorzędnie (compound sentences) oraz zdania złożone podrzędnie (complex sentences).

W przypadku zdań złożonych równorzędnie, spójniki równorzędne łączą dwa zdania o równorzędnej wartości, czyli takie, które mogą występować samodzielnie jako zdania pojedyncze. Przykłady zastosowania spójników równorzędnych:

 • I like coffee and she likes tea.
 • He didn’t finish his homework, so he got a bad grade.
 • She is very smart, but she is also very shy.

W przypadku zdań złożonych podrzędnie, spójniki podrzędne łączą zdanie podrzędne z nadrzędnym, tworząc zdanie złożone podrzędnie. Przykłady zastosowania spójników podrzędnych:

 • I will go to the party if I finish my homework.
 • She is happy because she got a promotion.
 • Although he was tired, he continued working.
Spójniki równorzędneSpójniki podrzędne
ForBecause
AndIf
NorWhen
ButAlthough
OrSince
YetAs
SoWhile

Warto zwrócić uwagę na to, że niektóre spójniki mogą pełnić różne funkcje w zależności od kontekstu, np. as może być zarówno spójnikiem równorzędnym, jak i podrzędnym. Dlatego ważne jest, aby znać różne zastosowania spójników i umieć je stosować w praktyce.

Zdania złożone złożone z dwóch zdań równorzędnych

Zdania złożone złożone z dwóch zdań równorzędnych to takie, które składają się z dwóch zdań prostych o równym znaczeniu i wartości gramatycznej. Łączymy je za pomocą spójników współrzędnych, takich jak and, or, but, so. Przykłady takich zdań to:

 • I like coffee and she likes tea.
 • You can go to the cinema or stay at home.
 • He is very smart, but he doesn’t like to study.
 • She was tired, so she went to bed early.

Warto zwrócić uwagę na to, że w przypadku zdań złożonych złożonych z dwóch zdań równorzędnych, spójnik występuje przed drugim zdaniem prostym, a nie na początku zdania złożonego. Ponadto, przed spójnikiem współrzędnym często stawiamy przecinek, zwłaszcza gdy zdania proste są dłuższe.

Zdania złożone złożone z dwóch zdań podrzędnych

Zdania złożone złożone z dwóch zdań podrzędnych to takie, które składają się z jednego zdania nadrzędnego oraz jednego lub więcej zdań podrzędnych. Zdania podrzędne pełnią funkcję określników, dopełnień lub przysłówków w zdaniu nadrzędnym. Łączymy je za pomocą spójników podrzędnych, takich jak because, although, if, when. Przykłady takich zdań to:

 • I will go to the party if I finish my homework.
 • She didn’t go to work because she was sick.
 • Although it was raining, they went for a walk.
 • He will call you when he arrives.

W przypadku zdań złożonych złożonych z dwóch zdań podrzędnych, spójnik podrzędny może występować na początku zdania złożonego lub przed zdaniem podrzędnym. W zależności od pozycji spójnika, kolejność zdań może ulec zmianie, co wpływa na znaczenie zdania złożonego. Przykład:

 • If I finish my homework, I will go to the party.
 • I will go to the party if I finish my homework.

W obu przypadkach znaczenie zdania złożonego jest takie samo, ale kolejność zdań jest inna.

Różnice w konstrukcji zdań złożonych w języku angielskim i polskim

Warto zwrócić uwagę na różnice w konstrukcji zdań złożonych w języku angielskim i polskim. W języku polskim spójniki występują często na początku zdania złożonego, natomiast w języku angielskim spójniki występują przed zdaniem podrzędnym lub równorzędnym. Ponadto, w języku angielskim częściej stosuje się przecinki przed spójnikami, zwłaszcza gdy zdania są dłuższe.

W języku angielskim istnieje także wiele spójników, które mają różne funkcje i znaczenia, dlatego ważne jest, aby znać ich zastosowanie i umieć je stosować w praktyce. W języku polskim spójniki są mniej liczne i mają bardziej uniwersalne zastosowanie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również