Opis choroby po angielsku – zwroty i przykłady z tłumaczeniem

W dzisiejszym artykule omówimy zagadnienia związane z medycznym słownictwem angielskim oraz opisem chorób. Zaprezentujemy przykłady fraz i zwrotów, które mogą być przydatne zarówno dla osób na poziomie podstawowym, jak i zaawansowanym. Dzięki temu artykułowi poszerzysz swoje umiejętności językowe i będziesz lepiej przygotowany do rozmów na temat zdrowia i chorób.

Słownictwo medyczne i terminologia chorób

Zacznijmy od zapoznania się z podstawowym słownictwem medycznym oraz terminologią chorób. Oto lista niektórych ważnych słów oraz ich polskich odpowiedników:

 • illness – choroba
 • disease – schorzenie
 • symptom – objaw
 • diagnosis – diagnoza
 • treatment – leczenie
 • medicine – lekarstwo
 • prescription – recepta
 • infection – infekcja
 • allergy – alergia
 • injury – uraz

Teraz przejdźmy do terminologii związanej z poszczególnymi chorobami:

 • flu – grypa
 • common cold – przeziębienie
 • asthma – astma
 • diabetes – cukrzyca
 • heart attack – zawał serca
 • stroke – udar mózgu
 • cancer – rak
 • arthritis – artretyzm
 • hypertension – nadciśnienie tętnicze
 • depression – depresja

Struktura zdania i przydatne zwroty przy opisie choroby

Aby opisać chorobę w języku angielskim, warto poznać nie tylko słownictwo, ale także strukturę zdania oraz przydatne zwroty. Oto tabela z przykładami zwrotów, które mogą być użyteczne podczas opisywania choroby:

Zwroty po angielsku Zwroty po polsku
I have a fever. Mam gorączkę.
My throat is sore. Boli mnie gardło.
I feel nauseous. Mam nudności.
I have a headache. Mam ból głowy.
I have been diagnosed with diabetes. Zdiagnozowano u mnie cukrzycę.
I am allergic to peanuts. Jestem uczulony na orzeszki ziemne.
I need to take this medicine three times a day. Muszę zażywać to lekarstwo trzy razy dziennie.
I have a doctor’s appointment tomorrow. Jutro mam wizytę u lekarza.

Pamiętaj, że opisując chorobę, warto używać czasu teraźniejszego prostego (present simple) oraz czasu teraźniejszego ciągłego (present continuous). W przypadku opisu objawów, które występują teraz, używamy czasu teraźniejszego ciągłego, natomiast jeśli mówimy o chorobie, która jest stałym stanem, stosujemy czas teraźniejszy prosty.

Przykładowe opisy chorób dla osób na poziomie podstawowym

In this section, we will provide a few examples of simple disease descriptions for beginners in the German language. These examples will help you understand the basic structure of sentences and the use of medical vocabulary in context. Remember to practice these examples and try to create your own descriptions using the vocabulary and phrases you have learned.

Example 1: John has a cold. He has a runny nose, a sore throat, and a cough. He also has a headache and feels tired. He should rest and drink plenty of fluids. He can take over-the-counter medicine to relieve his symptoms. If his condition does not improve, he should see a doctor.

Tłumaczenie: Jan ma przeziębienie. Ma katar, ból gardła i kaszel. Ma również ból głowy i czuje się zmęczony. Powinien odpoczywać i pić dużo płynów. Może zażywać leki bez recepty, aby złagodzić objawy. Jeśli jego stan się nie poprawi, powinien udać się do lekarza.

Example 2: Mary has the flu. She has a high fever, chills, and body aches. She also has a sore throat and a cough. She should stay in bed and rest. She can take antiviral medication to help her recover faster. It is important for her to stay hydrated and avoid contact with others to prevent the spread of the virus.

Tłumaczenie: Maria ma grypę. Ma wysoką gorączkę, dreszcze i bóle ciała. Ma również ból gardła i kaszel. Powinna zostać w łóżku i odpoczywać. Może zażywać leki przeciwwirusowe, aby szybciej wyzdrowieć. Ważne jest, aby utrzymywać nawodnienie organizmu i unikać kontaktu z innymi, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa.

Zaawansowane przykłady opisów chorób dla osób na poziomie zaawansowanym

In this section, we will provide a few examples of more advanced disease descriptions for those who have a higher level of proficiency in the German language. These examples will help you expand your medical vocabulary and improve your ability to describe diseases in more detail.

Example 1: Mr. Smith has been diagnosed with type 2 diabetes. This is a chronic condition in which the body does not properly use insulin, leading to high blood sugar levels. Symptoms may include increased thirst, frequent urination, unexplained weight loss, and blurred vision. Treatment for type 2 diabetes involves lifestyle changes, such as a healthy diet and regular exercise, as well as medication to help control blood sugar levels.

Tłumaczenie: Pan Smith został zdiagnozowany z cukrzycą typu 2. Jest to przewlekła choroba, w której organizm nie wykorzystuje prawidłowo insuliny, co prowadzi do podwyższenia poziomu cukru we krwi. Objawy mogą obejmować wzmożone pragnienie, częste oddawanie moczu, niewyjaśnioną utratę wagi i rozmyte widzenie. Leczenie cukrzycy typu 2 obejmuje zmiany stylu życia, takie jak zdrowa dieta i regularne ćwiczenia, a także leki pomocne w kontroli poziomu cukru we krwi.

Example 2: Mrs. Johnson suffers from rheumatoid arthritis, an autoimmune disease that causes inflammation in the joints. Symptoms may include joint pain, swelling, stiffness, and a decreased range of motion. Rheumatoid arthritis can also affect other organs, such as the heart, lungs, and eyes. Treatment options include medications to reduce inflammation and pain, physical therapy, and in some cases, surgery.

Tłumaczenie: Pani Johnson cierpi na reumatoidalne zapalenie stawów, chorobę autoimmunologiczną powodującą stan zapalny w stawach. Objawy mogą obejmować ból stawów, obrzęk, sztywność i zmniejszony zakres ruchów. Reumatoidalne zapalenie stawów może również dotyczyć innych narządów, takich jak serce, płuca i oczy. Opcje leczenia obejmują leki zmniejszające stan zapalny i ból, fizjoterapię, a w niektórych przypadkach, operację.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również