Rzeczowniki zbiorowe w angielskim – definicja i przykłady

W poniższym artykule przedstawimy definicję oraz charakterystykę rzeczowników zbiorowych w języku angielskim. Zapoznasz się z różnymi kategoriami tych rzeczowników, częstymi błędami popełnianymi przez Polaków oraz zasadami gramatycznymi dotyczącymi ich użycia. Na koniec, przygotowaliśmy praktyczne ćwiczenia, które pomogą Ci lepiej zrozumieć i opanować tę kwestię.

Definicja i charakterystyka rzeczowników zbiorowych w języku angielskim

Rzeczowniki zbiorowe to słowa, które odnoszą się do grupy osób, zwierząt, przedmiotów lub zjawisk przyrodniczych. W języku angielskim, tak jak w języku polskim, rzeczowniki zbiorowe są używane do opisania zbiorowości, które traktujemy jako jedną całość. Warto zwrócić uwagę na to, że rzeczowniki zbiorowe mogą występować zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej, w zależności od kontekstu.

Przykłady rzeczowników zbiorowych w języku angielskim to: family (rodzina), team (drużyna), herd (stado) czy crowd (tłum). Warto zauważyć, że niektóre rzeczowniki zbiorowe mają swoje odpowiedniki w języku polskim, ale nie zawsze są one dosłownym tłumaczeniem. Na przykład, angielskie słowo audience oznacza „publiczność”, ale nie ma jednoznacznego odpowiednika w języku polskim.

Rzeczowniki zbiorowe odnoszące się do grup ludzi

W języku angielskim istnieje wiele rzeczowników zbiorowych, które odnoszą się do grup ludzi. Oto kilka przykładów:

 • family – rodzina
 • team – drużyna, zespół
 • crew – załoga, ekipa
 • audience – publiczność
 • staff – personel, kadra
 • government – rząd

Warto zwrócić uwagę na to, że niektóre z tych rzeczowników mają różne znaczenia w zależności od kontekstu. Na przykład, słowo team może oznaczać zarówno drużynę sportową, jak i zespół pracowników w firmie. Podobnie, słowo crew może odnosić się zarówno do załogi statku, jak i ekipy filmowej.

Ważne jest również, aby pamiętać o właściwym użyciu czasowników w zdaniach z rzeczownikami zbiorowymi. W języku angielskim, czasownik powinien być użyty w liczbie pojedynczej, jeśli mówimy o grupie jako całości, a w liczbie mnogiej, jeśli mówimy o poszczególnych członkach grupy. Na przykład:

 • The team is playing well. (Drużyna gra dobrze.)
 • The team are wearing their new uniforms. (Członkowie drużyny mają na sobie nowe stroje.)

Rzeczowniki zbiorowe odnoszące się do zwierząt

W języku angielskim istnieje wiele rzeczowników zbiorowych, które odnoszą się do grup zwierząt. Warto znać te wyrażenia, ponieważ są one często używane w mowie potocznej oraz w tekstach naukowych. Oto kilka przykładów:

 • pack – grupa wilków (np. a pack of wolves)
 • swarm – rój owadów, np. pszczół, szerszeni (np. a swarm of bees)
 • flock – stado ptaków lub owiec (np. a flock of birds, a flock of sheep)
 • herd – stado dużych ssaków, np. bydła, słoni (np. a herd of cows, a herd of elephants)
 • school – ławica ryb (np. a school of fish)

Warto zwrócić uwagę, że niektóre rzeczowniki zbiorowe mogą być używane w odniesieniu do różnych gatunków zwierząt. Na przykład, słowo flock może odnosić się zarówno do ptaków, jak i owiec. Dlatego ważne jest, aby zwracać uwagę na kontekst, w którym są używane te wyrażenia.

Rzeczowniki zbiorowe odnoszące się do przedmiotów

Rzeczowniki zbiorowe są również używane w języku angielskim do opisania grup przedmiotów. Takie wyrażenia są często używane w codziennej komunikacji, dlatego warto je znać. Oto kilka przykładów:

 • set – zestaw, komplet (np. a set of keys, a set of dishes)
 • stack – stos, np. książek, talerzy (np. a stack of books, a stack of plates)
 • bundle – wiązka, np. gałęzi, listów (np. a bundle of sticks, a bundle of letters)
 • collection – kolekcja, zbiór (np. a collection of stamps, a collection of coins)
 • pile – stos, np. ubrań, kamieni (np. a pile of clothes, a pile of rocks)

Podobnie jak w przypadku rzeczowników zbiorowych odnoszących się do zwierząt, niektóre z tych wyrażeń mogą być używane w odniesieniu do różnych rodzajów przedmiotów. Ważne jest zatem, aby zwracać uwagę na kontekst, w którym są używane te słowa. Ponadto, warto pamiętać, że rzeczowniki zbiorowe odnoszące się do przedmiotów często mają swoje odpowiedniki w języku polskim, co może ułatwić ich naukę.

Rzeczowniki zbiorowe odnoszące się do zjawisk przyrodniczych

Rzeczowniki zbiorowe w języku angielskim mogą również odnosić się do zjawisk przyrodniczych. Przykładem takiego rzeczownika jest „rain” (deszcz). Mimo że deszcz jest zjawiskiem, można go traktować jako zbiorowy rzeczownik, ponieważ składa się z wielu kropel wody. Inne przykłady to „snow” (śnieg), „fog” (mgła) i „hail” (grad).

W przypadku rzeczowników zbiorowych odnoszących się do zjawisk przyrodniczych, ważne jest, aby pamiętać o ich nieodmienności. Nie dodajemy końcówki liczby mnogiej do tych rzeczowników, nawet jeśli mówimy o wielu wystąpieniach danego zjawiska. Na przykład, mówimy „There is heavy rain today” (Dzisiaj pada ciężki deszcz), a nie „There are heavy rains today”.

Zasady gramatyczne dotyczące rzeczowników zbiorowych

Rzeczowniki zbiorowe w języku angielskim mają swoje specyficzne zasady gramatyczne, które różnią się od zasad dotyczących rzeczowników liczby pojedynczej i mnogiej. Oto najważniejsze z nich:

 • Stosowanie liczby pojedynczej lub mnogiej: W zależności od kontekstu, rzeczowniki zbiorowe mogą być traktowane jako liczba pojedyncza lub mnoga. Jeśli mówimy o grupie jako całości, używamy liczby pojedynczej, np. „The team is playing well” (Drużyna gra dobrze). Jeśli natomiast mówimy o poszczególnych członkach grupy, używamy liczby mnogiej, np. „The team are wearing their new uniforms” (Członkowie drużyny mają na sobie nowe stroje).
 • Stosowanie czasowników: Czasowniki używane z rzeczownikami zbiorowymi powinny być w liczbie pojedynczej, jeśli mówimy o grupie jako całości, np. „The family lives in a big house” (Rodzina mieszka w dużym domu). Jeśli jednak mówimy o poszczególnych członkach grupy, czasownik powinien być w liczbie mnogiej, np. „The family are going on vacation to different places” (Członkowie rodziny wyjeżdżają na wakacje w różne miejsca).

Warto również pamiętać o kilku innych zasadach dotyczących rzeczowników zbiorowych:

 • Używanie rzeczowników zbiorowych z przedimkami: Rzeczowniki zbiorowe często występują z przedimkami „a” lub „an”, np. „a group of people” (grupa ludzi), „an army of soldiers” (armia żołnierzy). Warto zwrócić uwagę na to, że przedimek „a” lub „an” odnosi się do rzeczownika zbiorowego, a nie do rzeczownika określającego członków grupy.
 • Używanie rzeczowników zbiorowych z przymiotnikami: Rzeczowniki zbiorowe mogą być opisywane przez przymiotniki, które odnoszą się do cech charakterystycznych dla całej grupy, np. „a large flock of birds” (duże stado ptaków), „a talented team” (utalentowana drużyna).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również