Czasy przeszłe w języku angielskim

W tym artykule omówimy podstawowe informacje dotyczące czasów przeszłych w języku angielskim. Zapoznamy się z budową, zastosowaniem i przykładami użycia czasów Past Simple, Past Continuous, Past Perfect oraz Past Perfect Continuous. Porównamy również te czasy, aby lepiej zrozumieć, kiedy stosować każdy z nich. Zapraszamy do lektury!

Podstawowe informacje o czasach przeszłych w języku angielskim

W języku angielskim występuje kilka czasów przeszłych, które pozwalają opowiadać o wydarzeniach, które miały miejsce przed chwilą obecną. Każdy z nich ma swoje specyficzne zastosowanie i budowę, dlatego ważne jest, aby zrozumieć różnice między nimi. Wśród czasów przeszłych wyróżniamy:

 • Past Simple – opisuje zakończone wydarzenia, które miały miejsce w przeszłości
 • Past Continuous – opisuje wydarzenia trwające w określonym momencie w przeszłości
 • Past Perfect – opisuje wydarzenia, które zakończyły się przed innym wydarzeniem w przeszłości
 • Past Perfect Continuous – opisuje wydarzenia trwające przez pewien czas przed innym wydarzeniem w przeszłości

Warto zwrócić uwagę na to, że czasów przeszłych używamy tylko wtedy, gdy mówimy o konkretnej chwili w przeszłości. Jeśli chcemy opowiedzieć o sytuacjach ogólnych, zwyczajach czy powtarzających się czynnościach, stosujemy inne czasy, takie jak Present Simple czy Present Continuous.

Czas Past Simple – budowa, zastosowanie i przykłady

Past Simple to najbardziej podstawowy czas przeszły, który pozwala opowiadać o zakończonych wydarzeniach, które miały miejsce w przeszłości. Jego budowa jest stosunkowo prosta, jednak różni się w zależności od rodzaju czasownika (regularne czy nieregularne).

W przypadku czasowników regularnych, tworzymy formę Past Simple, dodając końcówkę -ed do formy podstawowej czasownika (infinitive). Przykłady:

 • work – worked
 • play – played
 • watch – watched

W przypadku czasowników nieregularnych, formę Past Simple należy nauczyć się na pamięć, gdyż nie ma jednej reguły jej tworzenia. Przykłady:

 • go – went
 • have – had
 • write – wrote

W zdaniach twierdzących, przeczących i pytających używamy odpowiednio formy Past Simple czasownika, operatora did oraz formy podstawowej czasownika. Przykłady:

TwierdzeniePrzeczeniePytanie
I worked.I didn’t work.Did I work?
She played.She didn’t play.Did she play?
He went.He didn’t go.Did he go?

Używamy czasu Past Simple, gdy chcemy opowiedzieć o zakończonych wydarzeniach, które miały miejsce w przeszłości. Często występuje on z określeniami czasu, takimi jak yesterday, last week, two years ago itp. Przykłady:

 • I visited Paris last year.
 • She didn’t go to the party yesterday.
 • Did they watch the movie last night?

Czas Past Continuous – kiedy go używamy i jak tworzymy zdania?

Czas Past Continuous (czas przeszły ciągły) opisuje czynności, które trwały przez pewien okres czasu w przeszłości. Używamy go, gdy chcemy pokazać, że jedna czynność była w trakcie wykonywania, gdy zdarzyła się inna czynność. Czas ten tworzymy za pomocą czasownika to be w formie przeszłej (was/were) oraz czasownika z końcówką -ing.

Przykłady użycia czasu Past Continuous:

 • I was reading a book when the phone rang. – Czytałem książkę, gdy zadzwonił telefon.
 • They were playing football when it started to rain. – Grali w piłkę nożną, gdy zaczęło padać.

Czas Past Perfect – zasady tworzenia i konteksty użycia

Czas Past Perfect (czas przeszły dokonany) używamy, gdy chcemy opisać czynność, która zakończyła się przed inną czynnością lub momentem w przeszłości. Tworzymy go za pomocą czasownika pomocniczego „had” oraz czasownika w formie trzeciej (past participle).

Przykłady użycia czasu Past Perfect:

 • She had already left when I arrived. – Ona już wyszła, gdy przybyłem.
 • They had finished their homework before they went to the cinema. – Skończyli zadanie domowe, zanim poszli do kina.
CzasPrzykład zdaniaTłumaczenie
Past ContinuousHe was cooking dinner when she called.Gotował obiad, gdy zadzwoniła.
Past PerfectHe had cooked dinner before she called.Przygotował obiad, zanim zadzwoniła.

Warto zwrócić uwagę na różnicę między czasami Past Continuous i Past Perfect. W przypadku Past Continuous mówimy o czynności, która była w trakcie wykonywania, gdy zdarzyła się inna czynność. Natomiast w przypadku Past Perfect mówimy o czynności, która zakończyła się przed inną czynnością lub momentem w przeszłości.

Porównanie czasów przeszłych – kiedy używamy którego czasu?

Wybór odpowiedniego czasu przeszłego w języku angielskim może być czasami trudny dla osób uczących się tego języka. Poniżej przedstawiamy krótkie porównanie czasów przeszłych, aby pomóc Ci zdecydować, który czas jest odpowiedni w różnych kontekstach.

 • Past Simple: Czas ten jest używany do opisywania pojedynczych zdarzeń lub działań, które rozpoczęły się i zakończyły w przeszłości. Na przykład: „I visited my grandparents last weekend.” (Odwiedziłem moich dziadków w zeszły weekend).
 • Past Continuous: Czas ten jest używany do opisywania działań, które trwały w określonym momencie w przeszłości. Na przykład: „I was watching TV when she called.” (Oglądałem telewizję, gdy zadzwoniła).
 • Past Perfect: Czas ten jest używany do opisywania działań, które zdarzyły się przed innym działaniem w przeszłości. Na przykład: „She had already left when I arrived.” (Ona już wyszła, gdy ja przyjechałem).
 • Past Perfect Continuous: Czas ten jest używany do opisywania długotrwałych działań lub stanów, które miały miejsce przed innym działaniem w przeszłości. Na przykład: „He had been working all day before he went to the party.” (On pracował cały dzień, zanim poszedł na imprezę).

Pamiętaj, że wybór odpowiedniego czasu przeszłego zależy od kontekstu i tego, co chcesz przekazać. Praktykuj różne czasy przeszłe, aby lepiej zrozumieć ich zastosowanie i nauczyć się ich używać w odpowiednich sytuacjach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również