Present Continuous – kiedy stosować?

W tym artykule omówimy czas Present Continuous w języku angielskim, jego definicję, zasady stosowania oraz konstrukcję zdania. Następnie przeanalizujemy zastosowanie tego czasu do opisu czynności trwających, planów i umów, a także wyrażania przyszłości. Na koniec porównamy Present Continuous z innymi czasami angielskimi, aby ułatwić zrozumienie jego specyfiki i zastosowania.

Definicja i podstawowe zasady stosowania czasu Present Continuous

Present Continuous, zwany również czasem teraźniejszym ciągłym, to jeden z podstawowych czasów gramatycznych w języku angielskim. Służy do opisywania czynności trwających w chwili obecnej lub planów i umów na przyszłość. W odróżnieniu od czasu Present Simple, który opisuje stałe sytuacje, nawyki czy ogólne prawdy, Present Continuous koncentruje się na tym, co dzieje się w danej chwili lub jest planowane.

W czasie Present Continuous występują trzy podstawowe zasady, które warto znać:

 • Tworzenie czasu: Present Continuous tworzymy, łącząc czasownik „to be” (am, is, are) z czasownikiem głównym z końcówką -ing (np. working, reading, playing).
 • Opis czynności trwających: Present Continuous używamy, gdy chcemy opisać czynność, która trwa w chwili obecnej (np. I am working right now).
 • Opis planów i umów: Present Continuous może również służyć do opisywania planów i umów na przyszłość (np. We are meeting tomorrow).

Konstrukcja zdania w czasie Present Continuous

Tworzenie zdań w czasie Present Continuous jest proste i opiera się na połączeniu czasownika „to be” z czasownikiem głównym z końcówką -ing. W zależności od rodzaju zdania (twierdzące, przeczące, pytające) konstrukcja będzie się nieco różnić:

Zdania twierdzące tworzymy, łącząc podmiot, czasownik „to be” oraz czasownik główny z końcówką -ing. Przykład: I am working. (Pracuję.)

Zdania przeczące tworzymy, dodając „not” po czasowniku „to be”. Przykład: She is not playing. (Ona nie gra.)

Zdania pytające tworzymy, zamieniając miejscami podmiot z czasownikiem „to be”. Przykład: Are they reading? (Czy oni czytają?)

Rodzaj zdaniaPrzykład
TwierdząceI am working.
PrzecząceShe is not playing.
PytająceAre they reading?

Warto również pamiętać o nieregularnych formach niektórych czasowników, które wymagają specjalnej uwagi podczas tworzenia formy -ing. Przykłady takich czasowników to „lie” (lying), „die” (dying) czy „run” (running).

Zastosowanie Present Continuous do opisu czynności trwających

Present Continuous to czas, który służy do opisania czynności trwających w chwili obecnej lub w określonym momencie. Aby zbudować zdanie w tym czasie, należy użyć formy czasownika „to be” (am, is, are) oraz formy czasownika z końcówką -ing. Przykłady:

 • I am reading a book. (Czytam książkę.)
 • She is watching TV. (Ona ogląda telewizję.)
 • They are playing football. (Oni grają w piłkę nożną.)

Warto zwrócić uwagę na to, że Present Continuous może być również używany do opisu czynności trwających przez pewien czas, ale niekoniecznie w chwili obecnej. W takim przypadku, zwykle dodaje się określenie czasu, które wskazuje na trwanie czynności. Przykłady:

 • I am working on a project this week. (Pracuję nad projektem w tym tygodniu.)
 • She is studying English this semester. (Ona uczy się angielskiego w tym semestrze.)
 • They are renovating their house this month. (Oni remontują swój dom w tym miesiącu.)

Present Continuous w kontekście planów i umów

Present Continuous może być również używany do wyrażania planów i umów na przyszłość. W takim przypadku, zwykle dodaje się określenie czasu, które wskazuje na moment, w którym plan ma się zrealizować. Przykłady:

 • I am meeting my friends tonight. (Spotykam się z przyjaciółmi dziś wieczorem.)
 • She is flying to London tomorrow. (Ona leci do Londynu jutro.)
 • We are going on vacation next week. (Jedziemy na wakacje w przyszłym tygodniu.)

Warto zauważyć, że w przypadku planów i umów, Present Continuous może być używany zamiast czasu Future Simple (will + czasownik). Różnica polega na tym, że Present Continuous sugeruje większą pewność co do realizacji planu lub umowy. Przykłady:

Present ContinuousFuture Simple
I am meeting my friends tonight. (Spotykam się z przyjaciółmi dziś wieczorem.)I will meet my friends tonight. (Spotkam się z przyjaciółmi dziś wieczorem.)
She is flying to London tomorrow. (Ona leci do Londynu jutro.)She will fly to London tomorrow. (Ona poleci do Londynu jutro.)
We are going on vacation next week. (Jedziemy na wakacje w przyszłym tygodniu.)We will go on vacation next week. (Pojechamy na wakacje w przyszłym tygodniu.)

Wyrażanie przyszłości za pomocą Present Continuous

Present Continuous, pomimo swojej nazwy, może być również używany do wyrażania przyszłych wydarzeń. Jest to szczególnie przydatne, gdy chcemy opisać zaplanowane lub umówione czynności, które już zostały ustalone. W takim przypadku, Present Continuous jest używany do wyrażenia pewności i konkretnej daty lub czasu.

Przykładowo, możemy powiedzieć: „I am meeting my friend tomorrow” (Spotykam się z moim przyjacielem jutro). W tym zdaniu, używamy Present Continuous, aby wyrazić, że spotkanie jest już zaplanowane i ustalone na jutro. Podobnie, możemy powiedzieć: „We are leaving for vacation next week” (Wyjeżdżamy na wakacje w przyszłym tygodniu). Tutaj również używamy Present Continuous, aby wyrazić, że wyjazd jest już zaplanowany i ustalony na przyszły tydzień.

Ważne jest, aby pamiętać, że Present Continuous używane w kontekście przyszłości musi być poparte konkretnymi informacjami dotyczącymi daty lub czasu. Nie możemy używać Present Continuous, aby wyrazić ogólne plany lub przyszłe zdarzenia, które nie zostały jeszcze ustalone.

Porównanie Present Continuous z innymi czasami angielskimi

Present Continuous jest jednym z wielu czasów w języku angielskim i ma swoje własne zastosowanie i znaczenie. Porównanie Present Continuous z innymi czasami może pomóc nam lepiej zrozumieć, kiedy i jak go używać.

Na przykład, Present Continuous różni się od Present Simple, który jest używany do opisywania ogólnych prawd, rutynowych czynności i stałych faktów. Present Continuous natomiast jest używany do opisu czynności trwających w chwili obecnej lub w przyszłości.

Present Continuous różni się również od Future Simple, który jest używany do wyrażania przyszłych zdarzeń, które nie zostały jeszcze ustalone lub zaplanowane. Present Continuous jest natomiast używany do wyrażania przyszłych zdarzeń, które są już ustalone i zaplanowane.

Porównanie Present Continuous z innymi czasami pozwala nam lepiej zrozumieć kontekst i znaczenie każdego czasu, co jest kluczowe dla skutecznego komunikowania się w języku angielskim.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również