Szyk zdania w języku angielskim: kluczowe zasady

W tym artykule omówimy podstawowe zasady tworzenia zdań w języku angielskim, począwszy od ich struktury, przez tworzenie zdań twierdzących, przeczących i pytających, aż po zastosowanie czasów gramatycznych i pozycję poszczególnych elementów zdania. Poruszymy również tematykę zmiany szyku zdania w pytaniach, zdaniach warunkowych oraz mowie zależnej i niezależnej. Zapraszamy do lektury!

Podstawowa struktura zdania w języku angielskim

W języku angielskim, podobnie jak w języku polskim, zdania składają się z kilku podstawowych elementów, które tworzą ich strukturę. Najważniejsze z nich to: podmiot (subject), orzeczenie (predicate) oraz dopełnienie (object). W zależności od rodzaju zdania, mogą występować także inne elementy, takie jak okoliczniki czy pytajniki. Podstawowy szyk zdania w języku angielskim to SVO (Subject-Verb-Object), co oznacza, że najpierw występuje podmiot, potem orzeczenie, a na końcu dopełnienie.

Przykład podstawowej struktury zdania w języku angielskim:

 • She (podmiot) reads (orzeczenie) a book (dopełnienie).
 • They (podmiot) are playing (orzeczenie) football (dopełnienie).

Zasady tworzenia zdań twierdzących, przeczących i pytających

W języku angielskim wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje zdań: zdania twierdzące (affirmative sentences), zdania przeczące (negative sentences) oraz zdania pytające (interrogative sentences). Każdy z tych rodzajów ma swoje specyficzne zasady tworzenia, które warto poznać, aby poprawnie budować zdania w języku angielskim.

Zdania twierdzące mają najprostszą strukturę i są zbudowane według schematu SVO. Przykłady:

 • I like pizza.
 • She is a teacher.

Zdania przeczące tworzy się poprzez dodanie przeczenia „not” do orzeczenia. W przypadku czasowników posiłkowych (be, have, will, itp.) oraz czasowników modalnych (can, must, should, itp.) przeczenie „not” dodaje się bezpośrednio po czasowniku. W przypadku innych czasowników, należy użyć czasownika posiłkowego „do” (lub „does” dla trzeciej osoby liczby pojedynczej) oraz dodać przeczenie „not”. Przykłady:

 • I do not like pizza.
 • She is not a teacher.

Zdania pytające tworzy się poprzez zmianę szyku zdania – na początku zdania stawia się czasownik posiłkowy lub modalny, a potem podmiot. Jeśli w zdaniu nie ma czasownika posiłkowego ani modalnego, używa się „do” (lub „does” dla trzeciej osoby liczby pojedynczej). Przykłady:

 • Do you like pizza?
 • Is she a teacher?
Rodzaj zdaniaPrzykład
TwierdząceShe reads a book.
PrzecząceShe does not read a book.
PytająceDoes she read a book?

Zastosowanie czasów gramatycznych w strukturze zdania

W języku angielskim istnieje wiele czasów gramatycznych, które pozwalają na precyzyjne wyrażanie myśli i zdarzeń. Właściwe zastosowanie czasów gramatycznych jest kluczowe dla zrozumienia i tworzenia poprawnych zdań. W języku angielskim wyróżniamy następujące czasy gramatyczne:

 • Present Simple (czas teraźniejszy prosty)
 • Present Continuous (czas teraźniejszy ciągły)
 • Present Perfect (czas teraźniejszy dokonany)
 • Present Perfect Continuous (czas teraźniejszy dokonany ciągły)
 • Past Simple (czas przeszły prosty)
 • Past Continuous (czas przeszły ciągły)
 • Past Perfect (czas przeszły dokonany)
 • Past Perfect Continuous (czas przeszły dokonany ciągły)
 • Future Simple (czas przyszły prosty)
 • Future Continuous (czas przyszły ciągły)
 • Future Perfect (czas przyszły dokonany)
 • Future Perfect Continuous (czas przyszły dokonany ciągły)

W zależności od kontekstu i znaczenia zdania, należy wybrać odpowiedni czas gramatyczny. Każdy z nich ma swoje specyficzne reguły tworzenia oraz określone sytuacje, w których jest stosowany. Na przykład, Present Simple używamy do wyrażania stałych sytuacji, zwyczajów, prawd ogólnych, a Present Continuous do opisywania czynności trwających w chwili obecnej. Warto zaznajomić się z regułami tworzenia poszczególnych czasów oraz ich zastosowaniem, aby móc tworzyć poprawne zdania w języku angielskim.

Rola i pozycja podmiotu, orzeczenia i dopełnienia w zdaniu

W języku angielskim, podobnie jak w języku polskim, wyróżniamy trzy główne elementy zdania: podmiot (subject), orzeczenie (predicate) oraz dopełnienie (object). Podmiot to osoba, rzecz lub zjawisko, o którym mówimy w zdaniu. Orzeczenie to część zdania, która opisuje czynność, stan lub właściwość podmiotu. Dopełnienie to element zdania, który uzupełnia informacje o podmiocie lub orzeczeniu.

W języku angielskim typowy szyk zdania to SVO (Subject-Verb-Object), czyli podmiot-orzeczenie-dopełnienie. Na przykład:

 • She (S) reads (V) a book (O). – Ona czyta książkę.
 • They (S) are watching (V) a movie (O). – Oni oglądają film.

Warto zwrócić uwagę na to, że w języku angielskim rzadko zmienia się szyk zdania, a rola poszczególnych elementów zdania jest określana głównie przez ich pozycję w zdaniu. Dlatego ważne jest, aby zachować właściwy szyk zdania, aby uniknąć nieporozumień.

Czas gramatycznyPrzykład zdania twierdzącegoPrzykład zdania przeczącegoPrzykład zdania pytającego
Present SimpleI work.I don’t work.Do you work?
Present ContinuousI am working.I am not working.Are you working?
Present PerfectI have worked.I haven’t worked.Have you worked?
Past SimpleI worked.I didn’t work.Did you work?
Past ContinuousI was working.I wasn’t working.Were you working?
Future SimpleI will work.I won’t work.Will you work?

Zmiana szyku zdania w pytaniach i zdaniach warunkowych

W języku angielskim, szyk zdania może ulegać zmianie w zależności od tego, czy mamy do czynienia z pytaniem czy zdaniem warunkowym. W pytaniach, zazwyczaj inwersja występuje między podmiotem a orzeczeniem. Na przykład, w zdaniu twierdzącym „She is going to the store”, w pytaniu powinniśmy zmienić szyk na „Is she going to the store?”. Podobnie, w zdaniu warunkowym, często występuje inwersja między „if” a podmiotem. Na przykład, w zdaniu twierdzącym „If I have time, I will go to the party”, w zdaniu warunkowym powinniśmy zmienić szyk na „If I have time, will I go to the party?”.

Warto zauważyć, że w pytaniach, czasownik „to be” jest często używany jako pierwszy w zdaniu. Na przykład, zamiast powiedzieć „She goes to school”, w pytaniu powinniśmy powiedzieć „Is she going to school?”. Podobnie, w zdaniach warunkowych, czasownik „to be” również jest używany jako pierwszy. Na przykład, zamiast powiedzieć „I will go to the party if I have time”, w zdaniu warunkowym powinniśmy powiedzieć „Will I go to the party if I have time?”.

Specyfika szyku zdania w mowie zależnej i niezależnej

W języku angielskim, szyk zdania może różnić się w mowie zależnej i niezależnej. W mowie zależnej, często używamy spójników takich jak „that” lub „if”, które wpływają na szyk zdania. Na przykład, w zdaniu niezależnym możemy powiedzieć „I know that she is going to the store”, gdzie szyk jest podobny do zdania twierdzącego. Jednak w mowie zależnej, powinniśmy powiedzieć „I know that she is going to the store”, gdzie szyk jest inny, a czasownik „to be” jest używany jako pierwszy.

Podobnie, w mowie zależnej, szyk zdania może ulec zmianie w zależności od czasu gramatycznego. Na przykład, w zdaniu niezależnym możemy powiedzieć „He said, 'I will go to the party'”, gdzie szyk jest podobny do zdania twierdzącego. Jednak w mowie zależnej, powinniśmy powiedzieć „He said that he would go to the party”, gdzie szyk jest inny, a czasownik „to be” jest używany jako pierwszy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również