Opis mamy po angielsku – zwroty i przykłady z tłumaczeniem

W tym artykule przedstawimy słownictwo, struktury i zwroty niezbędne do opisu mamy po angielsku. Dzięki temu będziesz mógł swobodnie opowiadać o swojej mamie w języku angielskim. Przedstawimy także przykładowe opisy mamy na różnych poziomach zaawansowania językowego.

Słownictwo niezbędne do opisu mamy po angielsku

Aby opisać swoją mamę po angielsku, warto poznać podstawowe słownictwo związane z wyglądem, osobowością i zainteresowaniami. Poniżej przedstawiamy listę przydatnych słów:

 • mother – matka
 • mom – mama
 • appearance – wygląd
 • height – wzrost
 • hair – włosy
 • eyes – oczy
 • age – wiek
 • personality – osobowość
 • hobbies – zainteresowania
 • job – praca
 • qualities – cechy

Struktura i zwroty używane w opisie mamy po angielsku

Opisując swoją mamę po angielsku, warto zastosować odpowiednią strukturę oraz wykorzystać zwroty, które ułatwią opisanie wyglądu, osobowości i zainteresowań. Poniżej przedstawiamy tabelę z przykładowymi zwrotami:

Zwroty po angielsku Zwroty po polsku
My mother’s name is… Moja mama nazywa się…
She is … years old. Ona ma … lat.
She has … hair and … eyes. Ona ma … włosy i … oczy.
She is … tall. Ona ma … wzrost.
She is a … person. Ona jest … osobą.
Her hobbies include… Jej zainteresowania to…
She works as a… Ona pracuje jako…
She is good at… Ona jest dobra w…
She is always there for me when… Ona zawsze jest przy mnie, gdy…

Korzystając z powyższych zwrotów oraz słownictwa, możesz stworzyć opis swojej mamy, który będzie zrozumiały dla osób posługujących się językiem angielskim. W kolejnych częściach artykułu przedstawimy przykładowe opisy mamy na poziomie podstawowym i zaawansowanym.

Przykładowy opis mamy po angielsku – poziom podstawowy

My mother’s name is Anna and she is 45 years old. She has short, brown hair and green eyes. She is of average height and has a slim figure. My mom is a very kind and caring person. She works as a nurse in a local hospital and she loves her job. In her free time, she enjoys reading books and going for walks in the park. She also likes to cook and bake, and her apple pie is the best I’ve ever tasted. My mother is very supportive and always encourages me to follow my dreams. I am grateful to have such a wonderful mom.

Moja mama nazywa się Anna i ma 45 lat. Ma krótkie, brązowe włosy i zielone oczy. Jest średniego wzrostu i ma szczupłą sylwetkę. Moja mama jest bardzo miłą i troskliwą osobą. Pracuje jako pielęgniarka w lokalnym szpitalu i uwielbia swoją pracę. W wolnym czasie lubi czytać książki i spacerować po parku. Lubi również gotować i piec, a jej szarlotka to najlepsza, jaką kiedykolwiek jadłem. Moja mama jest bardzo wspierająca i zawsze zachęca mnie do realizacji marzeń. Jestem wdzięczny, że mam tak wspaniałą mamę.

Przykładowy opis mamy po angielsku – poziom zaawansowany

My mother, Elizabeth, is an extraordinary woman who has greatly influenced my life. She is in her early fifties, yet her youthful spirit and boundless energy make her seem much younger. Her radiant smile and warm, hazel eyes can light up any room she enters. As a dedicated teacher, she has devoted over two decades of her life to educating and inspiring young minds. Her passion for literature is contagious, and she has instilled in me a deep love for reading and writing. In addition to her professional accomplishments, my mother is an avid traveler who has explored numerous countries and cultures. Her adventurous spirit and open-mindedness have taught me the importance of embracing new experiences and learning from others. Above all, my mother’s unwavering love and support have provided me with a strong foundation upon which I can build my own dreams and aspirations. I am truly fortunate to have such an incredible role model in my life.

Moja mama, Elżbieta, to niezwykła kobieta, która wywarła ogromny wpływ na moje życie. Ma nieco ponad pięćdziesiąt lat, ale jej młodzieńczy duch i niezmierzone pokłady energii sprawiają, że wydaje się znacznie młodsza. Jej promienny uśmiech i ciepłe, piwne oczy rozświetlają każde pomieszczenie, do którego wchodzi. Jako oddana nauczycielka poświęciła ponad dwie dekady swojego życia na edukowanie i inspirowanie młodych umysłów. Jej pasja do literatury jest zaraźliwa i zaszczepiła we mnie głęboką miłość do czytania i pisania. Oprócz osiągnięć zawodowych, moja mama jest zapaloną podróżniczką, która zwiedziła liczne kraje i kultury. Jej duch przygody i otwartość nauczyły mnie, jak ważne jest otwarcie się na nowe doświadczenia i uczenie się od innych. Przede wszystkim, niezachwiana miłość i wsparcie mojej mamy dały mi mocne podstawy, na których mogę budować własne marzenia i aspiracje. Jestem naprawdę szczęśliwy, mając tak niesamowity wzór do naśladowania w moim życiu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również