Używanie przedimka określonego 'the’ w angielskim

W artykule omówimy zasady rządzące użyciem przedimka określonego 'the’ w języku angielskim. Zapoznamy się z jego zastosowaniem w różnych kontekstach, takich jak geografia, historia czy kultura, oraz wyjątkami od reguł. Porównamy również użycie przedimka 'the’ z innymi przedimkami określonymi w języku angielskim.

Zasady ogólne dotyczące użycia przedimka 'the’ w języku angielskim

Przedimek ’the’ jest najczęściej używanym przedimkiem określonym w języku angielskim. Jego głównym zadaniem jest wskazanie na konkretny, wcześniej wspomniany lub znany obiekt, osobę, zjawisko czy miejsce. Warto zaznajomić się z ogólnymi zasadami dotyczącymi użycia przedimka 'the’, aby poprawnie stosować go w mowie i piśmie.

Przedimek 'the’ stosujemy w przypadku, gdy mówimy o konkretnym obiekcie, osobie, zjawisku czy miejscu, które są już znane odbiorcy lub zostały wcześniej wspomniane. Przykłady:

 • The book I bought yesterday is very interesting. (Książka, którą kupiłem wczoraj, jest bardzo interesująca.)
 • I saw the movie you recommended. (Obejrzałem film, który poleciłeś.)

Użycie przedimka 'the’ w kontekście geograficznym

W kontekście geograficznym przedimek 'the’ stosujemy w odniesieniu do rzek, oceanów, mórz, łańcuchów górskich, grup wysp oraz niektórych krajów. Przykłady:

 • The Nile is the longest river in Africa. (Nil jest najdłuższą rzeką w Afryce.)
 • The Alps are a popular destination for skiing. (Alpy są popularnym miejscem na narty.)
 • The United Kingdom consists of four countries. (Zjednoczone Królestwo składa się z czterech krajów.)

Warto jednak pamiętać, że istnieją wyjątki od tej reguły. Przedimek 'the’ nie stosujemy przed nazwami miast, jednoznacznych wysp, jezior, indywidualnych gór oraz większości krajów. Przykłady:

 • Warsaw is the capital of Poland. (Warszawa jest stolicą Polski.)
 • Lake Michigan is one of the Great Lakes. (Jezioro Michigan jest jednym z Wielkich Jezior.)
 • Mount Everest is the highest mountain in the world. (Mount Everest jest najwyższą górą na świecie.)
Przedimek 'the’Bez przedimka 'the’
The Amazon RiverAmazon Rainforest
The Pacific OceanAtlantic Ocean
The United StatesCanada
The PhilippinesAustralia
The AndesKilimanjaro

Przedimek 'the’ w odniesieniu do unikalnych obiektów i zjawisk

W języku angielskim przedimek 'the’ jest często używany w odniesieniu do obiektów i zjawisk, które są unikalne, czyli występują tylko raz lub są jedynymi w swoim rodzaju. W takich przypadkach przedimek 'the’ pomaga wyróżnić dany obiekt lub zjawisko spośród innych podobnych. Przykłady użycia przedimka 'the’ w odniesieniu do unikalnych obiektów i zjawisk:

 • The Earth – Ziemia (jako jedyna znana nam planeta zamieszkana przez ludzi)
 • The Sun – Słońce (jako jedyna gwiazda w naszym układzie słonecznym)
 • The Moon – Księżyc (jako jedyny naturalny satelita Ziemi)
 • The Internet – Internet (jako globalna sieć komputerowa)

Warto zwrócić uwagę, że przedimek 'the’ jest również używany w odniesieniu do obiektów i zjawisk, które są unikalne w danym kontekście, nawet jeśli nie są unikalne w ogólnym znaczeniu. Przykłady takiego użycia przedimka 'the’ to:

 • The tallest building in the city – najwyższy budynek w mieście (jedyny w swoim rodzaju w danym kontekście)
 • The only solution – jedyna rozwiązanie (w danym kontekście)
 • The best restaurant in town – najlepsza restauracja w mieście (w danym kontekście)

Zastosowanie przedimka 'the’ w kontekście historycznym i kulturowym

Przedimek 'the’ jest również używany w odniesieniu do wydarzeń, okresów historycznych, dzieł sztuki, instytucji oraz grup ludzi, które są znane i rozpoznawalne w danym kontekście historycznym lub kulturowym. Przykłady użycia przedimka 'the’ w kontekście historycznym i kulturowym:

 • The Middle Ages – średniowiecze (jako określony okres historyczny)
 • The Renaissance – renesans (jako określony okres historyczny)
 • The Beatles – The Beatles (jako znana grupa muzyczna)
 • The United Nations – Organizacja Narodów Zjednoczonych (jako międzynarodowa instytucja)

Warto również pamiętać, że przedimek 'the’ jest używany w odniesieniu do tytułów dzieł sztuki, filmów, książek czy utworów muzycznych, które są znane i rozpoznawalne. Przykłady takiego użycia przedimka 'the’ to:

 • The Mona Lisa – Mona Lisa (jako znane dzieło sztuki)
 • The Godfather – Ojciec chrzestny (jako znany film)
 • The Catcher in the Rye – Buszujący w zbożu (jako znana książka)
 • The Star-Spangled Banner – Gwieździsty sztandar (jako hymn narodowy Stanów Zjednoczonych)
Typ obiektuPrzykładPrzykład użycia przedimka 'the’
Unikalne obiekty i zjawiskaZiemia, Słońce, Księżyc, InternetThe Earth, The Sun, The Moon, The Internet
Unikalne w danym kontekścieNajwyższy budynek, jedyna rozwiązanie, najlepsza restauracjaThe tallest building, the only solution, the best restaurant
Historyczne i kulturoweŚredniowiecze, Renesans, The Beatles, Organizacja Narodów ZjednoczonychThe Middle Ages, The Renaissance, The Beatles, The United Nations
Dzieła sztuki, filmy, książki, utwory muzyczneMona Lisa, Ojciec chrzestny, Buszujący w zbożu, Gwieździsty sztandarThe Mona Lisa, The Godfather, The Catcher in the Rye, The Star-Spangled Banner

Wyjątki od reguł – kiedy nie używamy przedimka 'the’

Choć przedimek 'the’ jest powszechnie używany w języku angielskim, istnieją pewne sytuacje, w których nie jest konieczne jego użycie. Poniżej przedstawiamy kilka wyjątków od reguł dotyczących użycia przedimka 'the’.

1. Nazwy własne: Przedimka 'the’ nie używamy przed nazwami własnymi, takimi jak imiona, nazwiska, nazwy miast, państw, ulic itp. Na przykład: „John is going to Paris” (John jedzie do Paryża), „I live on Main Street” (Mieszkam na ulicy Main).

2. Przedmioty ogólne: Przedimka 'the’ nie używamy przed rzeczownikami w znaczeniu ogólnym. Na przykład: „Cats are cute animals” (Koty są uroczymi zwierzętami), „I love chocolate” (Kocham czekoladę). Jednakże, jeśli mówimy o konkretnym przedmiocie, używamy przedimka 'the’. Na przykład: „The cat is sitting on the table” (Ten kot siedzi na stole), „I ate the chocolate that you gave me” (Zjadłem tę czekoladę, którą mi dałeś).

Porównanie użycia przedimka 'the’ i innych przedimków określonych w języku angielskim

W języku angielskim istnieje kilka przedimków określonych, takich jak 'the’, 'this’, 'that’, 'these’ i 'those’. Każdy z tych przedimków ma swoje własne zastosowanie i różnice w użyciu. Poniżej przedstawiamy porównanie użycia przedimka 'the’ i innych przedimków określonych.

Przedimek 'the’: Przedimek 'the’ jest używany, gdy mówimy o konkretnym przedmiocie lub zjawisku, który jest znany zarówno mówcy, jak i słuchaczowi. Na przykład: „I saw the movie last night” (Obejrzałem ten film wczoraj wieczorem), „The sun is shining” (Słońce świeci).

’This’, 'that’, 'these’, 'those’: Przedimki 'this’, 'that’, 'these’ i 'those’ są używane, gdy mówimy o przedmiotach lub zjawiskach, które są bliżej związane z mówcą i słuchaczem. 'This’ odnosi się do pojedynczego przedmiotu bliskiego mówcy, 'that’ odnosi się do pojedynczego przedmiotu oddalonego od mówcy, 'these’ odnosi się do wielu przedmiotów bliskich mówcy, a 'those’ odnosi się do wielu przedmiotów oddalonych od mówcy. Na przykład: „This book is interesting” (Ta książka jest interesująca), „That car is expensive” (Tamten samochód jest drogi), „These flowers are beautiful” (Te kwiaty są piękne), „Those houses are old” (Tamte domy są stare).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również