Future Continuous – kiedy się go używa?

W tym artykule przyjrzymy się bliżej czasowi Future Continuous w języku angielskim. Dowiesz się, jak go zdefiniować, jakie są jego zastosowania oraz różnice między nim a innymi czasami przyszłymi. Nauczysz się również tworzyć zdania przeczące i pytające oraz jak używać tego czasu w kontekście planów i przewidywań. Zaprezentujemy także przykładowe dialogi i zdania z użyciem Future Continuous.

Definicja i struktura czasu Future Continuous

Future Continuous, czyli czas przyszły ciągły, to jeden z czasów przyszłych w języku angielskim. Jest używany do wyrażania działań, które będą trwały w określonym momencie w przyszłości lub do mówienia o planach i przewidywaniach. Struktura czasu Future Continuous jest dość prosta i składa się z podmiotu, czasownika „to be” w czasie Future Simple (will be) oraz czasownika głównego z końcówką -ing.

Przykład zdania w czasie Future Continuous:

 • I will be working at 5 p.m. tomorrow. (Będę pracować jutro o 17:00.)

Warto zwrócić uwagę, że czas Future Continuous nie ma swojego odpowiednika w języku polskim, dlatego czasami może sprawiać trudności w zrozumieniu i przyswojeniu. Poniżej przedstawiamy tabelę z budową czasu Future Continuous dla wszystkich osób gramatycznych:

Osoba gramatycznaFuture Continuous
I (ja)will be + verb-ing
you (ty)will be + verb-ing
he/she/it (on/ona/to)will be + verb-ing
we (my)will be + verb-ing
you (wy)will be + verb-ing
they (oni/one)will be + verb-ing

Zastosowanie Future Continuous w mowie i piśmie

Czas Future Continuous ma kilka zastosowań, które warto poznać, aby móc swobodnie posługiwać się tym czasem w mowie i piśmie. Oto najważniejsze z nich:

 1. Wyrażanie działań trwających w określonym momencie w przyszłości. W takim przypadku Future Continuous pokazuje, że dana czynność będzie się odbywać w określonym czasie w przyszłości, ale niekoniecznie będzie trwać przez cały ten czas. Przykład:
  • She will be studying at the library all day tomorrow. (Ona będzie się uczyć w bibliotece przez cały dzień jutro.)
 2. Opisywanie planów i przewidywań. Future Continuous może być używany do mówienia o planach i przewidywaniach dotyczących przyszłości, zwłaszcza gdy mówimy o dłuższych okresach czasu. Przykład:
  • By the end of the year, we will be living in a new house. (Do końca roku będziemy mieszkać w nowym domu.)
 3. Pytanie o plany. Czas Future Continuous może być również używany do pytania o plany innych osób, zwłaszcza gdy chcemy dowiedzieć się, co ktoś będzie robił w określonym czasie. Przykład:
  • What will you be doing this weekend? (Co będziesz robić w ten weekend?)

Warto pamiętać, że czas Future Continuous nie jest używany z czasownikami stanu, takimi jak „be”, „have”, „know”, „like”, „want” itp. W takich przypadkach należy użyć innych czasów przyszłych, takich jak Future Simple czy Present Continuous.

Różnice między Future Continuous a innymi czasami przyszłymi

Future Continuous to czas przyszły, który opisuje czynności trwające w określonym momencie w przyszłości. Warto zrozumieć różnice między tym czasem a innymi czasami przyszłymi, takimi jak Future Simple czy Future Perfect. Oto porównanie tych czasów:

 • Future Continuous – opisuje czynności trwające w określonym momencie w przyszłości (np. „I will be working at 5 PM tomorrow”).
 • Future Simple – opisuje pojedyncze, niekontynuowane czynności w przyszłości (np. „I will work tomorrow”).
 • Future Perfect – opisuje czynności, które zostaną zakończone przed określonym momentem w przyszłości (np. „I will have worked by 5 PM tomorrow”).

Warto zwrócić uwagę na to, że czas Future Continuous nie jest używany tak często jak Future Simple, ale ma swoje specyficzne zastosowania. Przykładowo, gdy chcemy podkreślić, że czynność będzie trwała przez pewien czas, a nie tylko zostanie wykonana, stosujemy właśnie Future Continuous.

Tworzenie zdań przeczących i pytających w Future Continuous

Aby utworzyć zdanie przeczące w czasie Future Continuous, wystarczy dodać not po czasowniku „will”. Przykład:

 • Twierdzące: „I will be working tomorrow.”
 • Przeczące: „I will not be working tomorrow.”

W przypadku zdań pytających, należy zmienić kolejność podmiotu i czasownika „will”. Przykład:

 • Twierdzące: „You will be working tomorrow.”
 • Pytające: „Will you be working tomorrow?”

Warto również pamiętać o tworzeniu pytań z wh-words (np. what, when, where, why, how), które stawiamy na początku zdania. Przykład:

 • What will you be doing tomorrow?”
 • Where will you be working tomorrow?”
TwierdzącePrzeczącePytające
I will be working tomorrow.I will not be working tomorrow.Will I be working tomorrow?
You will be working tomorrow.You will not be working tomorrow.Will you be working tomorrow?
He/She/It will be working tomorrow.He/She/It will not be working tomorrow.Will he/she/it be working tomorrow?
We/You/They will be working tomorrow.We/You/They will not be working tomorrow.Will we/you/they be working tomorrow?

Praktykowanie tworzenia zdań przeczących i pytających w czasie Future Continuous pomoże w lepszym zrozumieniu tego czasu i jego zastosowań w mowie i piśmie.

Użycie Future Continuous w kontekście planów i przewidywań

Future Continuous jest czasem używanym do wyrażania planów i przewidywań na przyszłość. Może być stosowany, gdy mówimy o czynnościach, które będą trwały w określonym momencie w przyszłości. Przykładowo:

 • Tomorrow at 8 PM, I will be studying for my exams.
 • Next week, we will be going on vacation to the beach.

W tych zdaniach wyrażamy nasze plany na przyszłość, które będą trwały w określonym momencie. Future Continuous pozwala nam podkreślić, że czynność będzie w toku w danym czasie.

Future Continuous może również być używany do wyrażania przewidywań na przyszłość, szczególnie gdy mamy pewność, że dana czynność będzie trwała w danym momencie. Na przykład:

 • By this time next year, I will be working at a new job.
 • In five years, they will be living in a different country.

W tych zdaniach wyrażamy nasze przewidywania na przyszłość, które zakładają, że dana czynność będzie trwała w określonym momencie. Future Continuous pozwala nam wyrazić pewność co do tego, że dana czynność będzie w toku w danym czasie.

Przykładowe dialogi i zdania z użyciem Future Continuous

Kilka przykładów dialogów i zdań, w których używamy Future Continuous:

Dialog 1:

 • Person A: What are your plans for tomorrow evening?
 • Person B: I will be attending a concert with my friends.
 • Person A: That sounds fun! Enjoy!

Dialog 2:

 • Person A: Do you know what you will be doing this weekend?
 • Person B: I will be working on a project for my class.
 • Person A: Oh, that sounds like a lot of work. Good luck!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również