Present Simple – budowa i zasady używania

W artykule przedstawimy istotne informacje dotyczące czasu Present Simple w języku angielskim. Omówimy jego definicję, funkcje, budowę zdań twierdzących, przeczących i pytających oraz zastosowanie. Zapoznamy się również z wyjątkami i nieregularnościami oraz porównamy czas Present Simple z innymi czasami w języku angielskim. Zapraszamy do lektury!

Definicja i funkcje czasu Present Simple w języku angielskim

Czas Present Simple, zwany również czasem teraźniejszym prostym, to jeden z podstawowych czasów gramatycznych w języku angielskim. Jest używany do opisywania sytuacji, które są stałe, powtarzają się lub są ogólnie prawdziwe. Present Simple jest niezbędny do wyrażania codziennych czynności, rutyn, faktów, prawd ogólnych oraz preferencji i uczuć.

Warto zaznaczyć, że czas Present Simple nie służy do opisywania sytuacji, które mają miejsce tylko w chwili obecnej. W takich przypadkach należy użyć czasu Present Continuous. Present Simple koncentruje się na stałych i powtarzających się sytuacjach, a nie na tym, co dzieje się w danej chwili.

Budowa zdania twierdzącego w czasie Present Simple

Tworzenie zdań twierdzących w czasie Present Simple jest stosunkowo proste. Wystarczy użyć podmiotu (np. I, you, he, she, it, we, they) oraz bezokolicznika czasownika głównego. Należy jednak pamiętać o dodaniu końcówki -s do czasownika, gdy mówimy o trzeciej osobie liczby pojedynczej (he, she, it). Przykłady:

 • I work in an office.
 • She likes chocolate.
 • They live in London.

W przypadku czasownika „to be” (być), jego forma zmienia się w zależności od podmiotu:

 • I am a teacher.
 • You are a student.
 • He/She/It is a doctor.
 • We/You/They are friends.
PodmiotCzasownikPrzykład
IworkI work in an office.
youworkYou work in an office.
he/she/itworksHe works in an office.
weworkWe work in an office.
youworkYou work in an office.
theyworkThey work in an office.

Warto również zwrócić uwagę na nieregularne formy niektórych czasowników, takich jak „have” (mieć) czy „do” (robić), które w trzeciej osobie liczby pojedynczej przyjmują formy „has” i „does”.

Formowanie zdań przeczących i pytań w czasie Present Simple

W języku angielskim, aby utworzyć zdanie przeczące lub pytające w czasie Present Simple, należy posłużyć się odpowiednimi formami czasownika „to be” (am, is, are) oraz operatora „do” (do, does). W przypadku zdań przeczących, dodajemy również przysłówek „not”.

Warto zwrócić uwagę na to, że w zależności od rodzaju podmiotu, będziemy używać innych form czasownika „to be” oraz operatora „do”. Dla podmiotów w liczbie pojedynczej (he, she, it) używamy formy „is” oraz „does”, natomiast dla podmiotów w liczbie mnogiej (I, you, we, they) stosujemy formy „am”, „are” oraz „do”.

Zdania przeczące

Tworząc zdanie przeczące w czasie Present Simple, dodajemy przysłówek „not” po odpowiedniej formie czasownika „to be” lub operatora „do”. Przykłady:

 • I am not a teacher. (Nie jestem nauczycielem.)
 • She is not happy. (Ona nie jest szczęśliwa.)
 • They do not play football. (Oni nie grają w piłkę nożną.)
 • He does not work here. (On nie pracuje tutaj.)

W języku potocznym często stosuje się skrócone formy zdań przeczących, łącząc czasownik „to be” lub operator „do” z przysłówkiem „not”:

 • I’m not a teacher.
 • She’s not happy.
 • They don’t play football.
 • He doesn’t work here.

Pytania

W przypadku pytań w czasie Present Simple, operator „do” lub odpowiednia forma czasownika „to be” umieszczana jest na początku zdania, przed podmiotem. Przykłady:

 • Am I a teacher? (Czy jestem nauczycielem?)
 • Is she happy? (Czy ona jest szczęśliwa?)
 • Do they play football? (Czy oni grają w piłkę nożną?)
 • Does he work here? (Czy on pracuje tutaj?)

W przypadku pytań szczegółowych, na początku zdania umieszczamy pytające słówko (np. who, what, where, when, why, how), a następnie operator „do” lub odpowiednią formę czasownika „to be”.

 • What do they play? (W co oni grają?)
 • Where does he work? (Gdzie on pracuje?)
 • Why is she happy? (Dlaczego ona jest szczęśliwa?)

Zastosowanie czasu Present Simple – kiedy go używamy?

Czas Present Simple jest jednym z najczęściej używanych czasów w języku angielskim. Stosujemy go przede wszystkim w następujących sytuacjach:

 1. Czynności rutynowe i nawyki – opisujemy czynności, które wykonujemy regularnie, np. codziennie, co tydzień, co miesiąc itp.
 2. Stany trwałe – opisujemy sytuacje, które są stałe lub długotrwałe, np. posiadanie, uczucia, przekonania, cechy charakteru.
 3. Prawdy ogólne – opisujemy fakty, które są zawsze prawdziwe, np. prawa natury, zasady naukowe, definicje.
 4. Wyrażanie planów – opisujemy plany, które są ustalone i niezależne od naszej woli, np. rozkład jazdy, harmonogramy, daty wydarzeń.

Przykłady zastosowania czasu Present Simple w różnych sytuacjach:

SytuacjaPrzykład
Czynności rutynowe i nawykiI go to the gym every day. (Chodzę na siłownię każdego dnia.)
Stany trwałeShe has a dog. (Ona ma psa.)
Prawdy ogólneThe Earth revolves around the Sun. (Ziemia krąży wokół Słońca.)
Wyrażanie planówThe train leaves at 5 p.m. (Pociąg odjeżdża o 17:00.)

Warto pamiętać, że czas Present Simple nie jest stosowany do opisywania czynności, które odbywają się w chwili obecnej. W takich przypadkach używamy czasu Present Continuous.

Wyjątki i nieregularności w czasie Present Simple

Chociaż czas Present Simple jest ogólnie prosty i regularny, istnieją pewne wyjątki i nieregularności, które warto znać. Jednym z najważniejszych wyjątków jest trzecia osoba liczby pojedynczej, która wymaga dodania końcówki „-s” lub „-es” do czasownika. Na przykład, zamiast powiedzieć „I go to work every day” (Chodzę do pracy codziennie), powiedzielibyśmy „He goes to work every day” (On chodzi do pracy codziennie). Podobnie, zamiast powiedzieć „She watch TV in the evening” (Ona ogląda telewizję wieczorem), powiedzielibyśmy „She watches TV in the evening” (Ona ogląda telewizję wieczorem).

Innym wyjątkiem jest czasownik „to be” (być), który ma nieregularne formy w czasie Present Simple. W trzeciej osobie liczby pojedynczej używamy formy „is”, np. „He is a doctor” (On jest lekarzem). W przypadku innych osób oraz w zdaniach przeczących i pytaniach używamy formy „am” dla pierwszej osoby liczby pojedynczej, „are” dla drugiej osoby liczby pojedynczej oraz dla wszystkich osób liczby mnogiej, np. „I am a student” (Jestem studentem), „Are you happy?” (Czy jesteś szczęśliwy?), „We are going to the park” (Idziemy do parku).

Porównanie czasu Present Simple z innymi czasami w języku angielskim

Porównanie czasu Present Simple z innymi czasami w języku angielskim jest istotne, ponieważ pozwala nam lepiej zrozumieć, kiedy i w jakich sytuacjach używać danego czasu. Oto kilka porównań:

 • Present Simple vs. Present Continuous: Czas Present Simple używamy do opisywania czynności, które są stałe, powtarzające się lub ogólnie prawdziwe. Na przykład, „I work in an office” (Pracuję w biurze). Natomiast czas Present Continuous używamy do opisywania czynności, które dzieją się w chwili obecnej lub wokół niej. Na przykład, „I am working on a project” (Pracuję nad projektem).
 • Present Simple vs. Present Perfect: Czas Present Simple używamy do opisywania czynności, które mają miejsce regularnie lub często w przeszłości. Na przykład, „I have breakfast at 7 am every day” (Jem śniadanie o 7 rano codziennie). Natomiast czas Present Perfect używamy do opisywania czynności, które mają związek z przeszłością, ale nie określamy dokładnego czasu ich wystąpienia. Na przykład, „I have visited Paris” (Byłem w Paryżu).
 • Present Simple vs. Past Simple: Czas Present Simple używamy do opisywania czynności, które mają miejsce regularnie, powtarzają się lub są ogólnie prawdziwe. Na przykład, „I play tennis every Sunday” (Gram w tenisa każdą niedzielę). Natomiast czas Past Simple używamy do opisywania czynności, które miały miejsce w przeszłości i zostały już zakończone. Na przykład, „I played tennis yesterday” (Grałem w tenisa wczoraj).

Zrozumienie różnic między tymi czasami pozwoli nam na poprawne i precyzyjne wyrażanie naszych myśli w języku angielskim.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również