Past Perfect – kiedy go używać?

Czas Past Perfect to jeden z bardziej zaawansowanych czasów gramatycznych w języku angielskim. W artykule tym omówimy definicję, podstawowe zasady użycia oraz konstrukcję zdań w tym czasie. Porównamy również Past Perfect z Past Simple oraz przedstawimy zastosowanie tego czasu w mowie zależnej. Na koniec, zaprezentujemy przykładowe zdania i sytuacje, w których warto posłużyć się Past Perfect.

Definicja i podstawowe zasady użycia Past Perfect

Past Perfect to czas przeszły, który używamy w języku angielskim, aby opisać sytuacje, które miały miejsce przed innymi zdarzeniami w przeszłości. W przeciwieństwie do Past Simple, który opisuje jednorazowe, zakończone czynności, Past Perfect pozwala na wyrażenie związku czasowego między dwoma zdarzeniami, które miały miejsce w przeszłości. Warto zaznaczyć, że Past Perfect nie informuje o konkretnej dacie czy czasie zdarzenia, a jedynie o tym, że miało ono miejsce przed innym wydarzeniem.

Podstawowe zasady użycia Past Perfect to:

 • Opisywanie zdarzeń, które miały miejsce przed innymi zdarzeniami w przeszłości.
 • Wyrażanie przyczyn i skutków zdarzeń przeszłych.
 • Użycie w mowie zależnej, aby opisać przeszłe zdarzenia, które zostały opowiedziane przez kogoś innego.

Konstrukcja zdania w czasie Past Perfect

Zdania w czasie Past Perfect tworzymy, używając czasownika „to have” w formie przeszłej (had) oraz czasownika głównego w formie imiesłowu przeszłego (past participle). Imiesłów przeszły tworzymy, dodając końcówkę -ed do czasowników regularnych, natomiast dla czasowników nieregularnych musimy nauczyć się ich indywidualnych form. W przypadku twierdzeń, przeczeń i pytań, konstrukcja zdania wygląda następująco:

 • Twierdzenie: Podmiot + had + past participle
 • Przeczenie: Podmiot + had + not + past participle
 • Pytanie: Had + podmiot + past participle?

Przykłady:

 • Twierdzenie: She had finished her work before he arrived.
 • Przeczenie: They had not met before the party.
 • Pytanie: Had you visited London before you moved there?
CzasownikForma regularna (past participle)Forma nieregularna (past participle)
to workworked
to playplayed
to writewritten
to gogone

Warto pamiętać, że w języku angielskim istnieje wiele czasowników nieregularnych, które mają swoje unikalne formy past participle. Dlatego ważne jest, aby nauczyć się ich na pamięć i ćwiczyć ich użycie w kontekście zdania w czasie Past Perfect.

Past Perfect w kontekście innych czasów przeszłych

Czas Past Perfect jest jednym z czasów przeszłych w języku angielskim, który pozwala na wyrażenie zdarzeń, które miały miejsce przed innymi zdarzeniami w przeszłości. Warto zrozumieć różnice między Past Perfect a innymi czasami przeszłymi, takimi jak Past Simple czy Past Continuous, aby móc właściwie stosować te czasy w różnych sytuacjach.

CzasPrzykładOpis
Past PerfectShe had finished her work before he came.Jedno zdarzenie (zakończenie pracy) miało miejsce przed innym zdarzeniem (przyjście).
Past SimpleThey went to the cinema yesterday.Zdarzenie (pójście do kina) miało miejsce w przeszłości.
Past ContinuousWe were watching TV when the power went out.Zdarzenie trwające (oglądanie TV) zostało przerwane przez inne zdarzenie (zawieszenie zasilania).

Zastosowanie Past Perfect w mowie zależnej

Mowa zależna (reported speech) to sposób przekazywania informacji o tym, co ktoś powiedział, bez cytowania dosłownego tekstu wypowiedzi. W mowie zależnej często dochodzi do zmiany czasów gramatycznych, aby dostosować wypowiedź do kontekstu przeszłości. W takich sytuacjach czas Past Perfect odgrywa ważną rolę.

Jeśli w mowie niezależnej (direct speech) występuje czas Past Simple, w mowie zależnej przekształcamy go na czas Past Perfect. Przykład:

 • Mowa niezależna: She said, „I visited Rome last year.”
 • Mowa zależna: She said that she had visited Rome the previous year.

Podobnie, jeśli w mowie niezależnej występuje czas Past Continuous, w mowie zależnej przekształcamy go na czas Past Perfect Continuous. Przykład:

 • Mowa niezależna: He said, „I was working on the project all night.”
 • Mowa zależna: He said that he had been working on the project all night.

Warto zwrócić uwagę, że czas Past Perfect nie zmienia się w mowie zależnej. Jeśli w mowie niezależnej występuje Past Perfect, w mowie zależnej pozostaje ten sam czas. Przykład:

 • Mowa niezależna: She said, „I had already eaten when he arrived.”
 • Mowa zależna: She said that she had already eaten when he arrived.

Porównanie Past Perfect i Past Simple – kiedy używać którego?

Porównanie czasu Past Perfect i Past Simple jest istotne, ponieważ oba czasy przeszłe mają swoje specyficzne zastosowania. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci zdecydować, kiedy używać którego czasu:

 1. Past Perfect: Past Perfect używamy, gdy chcemy wyrazić, że jedno zdarzenie w przeszłości nastąpiło przed innym zdarzeniem w przeszłości. Często używamy go, gdy mówimy o dwóch zdarzeniach, które mają miejsce w różnych okresach czasu w przeszłości. Na przykład: „Byłem bardzo zmęczony, ponieważ pracowałem całą noc” (praca była pierwszym zdarzeniem, a zmęczenie drugim).
 2. Past Simple: Past Simple używamy, gdy mówimy o zdarzeniach, które nastąpiły w przeszłości, ale nie są powiązane z innymi zdarzeniami. Często używamy go, gdy mówimy o jednym konkretnym zdarzeniu w przeszłości. Na przykład: „Wczoraj poszłam do kina” (nie ma żadnego powiązanego zdarzenia, które nastąpiło przed pójściem do kina).

Warto pamiętać, że czas Past Perfect jest bardziej skomplikowany i używany w bardziej zaawansowanych konstrukcjach językowych. Jeśli nie jesteś pewien, który czas użyć, zawsze możesz skonsultować się z podręcznikiem lub nauczycielem języka angielskiego.

Przykładowe zdania i sytuacje z użyciem Past Perfect

Oto kilka przykładów zdań i sytuacji, w których możemy użyć czasu Past Perfect:

 • Zdanie: „Byłam bardzo głodna, ponieważ nie jadłam od rana.”
 • Sytuacja: Opisując swoje doświadczenia z podróży, możemy powiedzieć: „Kiedy dotarłem na lotnisko, samolot odleciał już 30 minut wcześniej.”
 • Zdanie: „Kiedy wreszcie dotarłem do domu, moja rodzina już zjadła kolację.”
 • Sytuacja: Opisując swoje przygotowania do egzaminu, możemy powiedzieć: „Przez cały tydzień uczyłem się intensywnie, więc byłem pewien, że zdam.”

Pamiętaj, że czas Past Perfect jest używany, gdy mówimy o zdarzeniach, które nastąpiły przed innymi zdarzeniami w przeszłości. Praktykuj używanie tego czasu, aby lepiej go zrozumieć i skutecznie go stosować w swoim angielskim.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również