Past Simple – budowa i zastosowanie

W artykule omówimy jeden z najważniejszych czasów przeszłych w języku angielskim – Past Simple. Poznasz jego budowę, zastosowanie oraz sposób tworzenia form przeczących i pytających. Poruszymy także temat czasowników nieregularnych oraz porównamy Past Simple do innych czasów przeszłych. Zapraszamy do lektury!

Czym jest Past Simple w języku angielskim?

Past Simple, czyli czas przeszły prosty, to jeden z podstawowych czasów gramatycznych w języku angielskim. Jest używany do opisywania sytuacji, zdarzeń czy czynności, które miały miejsce w przeszłości i zostały zakończone przed chwilą obecną. Past Simple jest niezbędny do swobodnej komunikacji w języku angielskim, dlatego warto dobrze zrozumieć jego zasady i zastosowanie.

W języku angielskim wyróżniamy dwa rodzaje czasowników, które odmieniają się w czasie Past Simple: regularne i nieregularne. Czasowniki regularne tworzą formę przeszłą przez dodanie końcówki -ed do formy podstawowej (infinitive), natomiast czasowniki nieregularne mają niestandardowe formy przeszłe, które należy nauczyć się na pamięć. Przykłady czasowników regularnych to: work – worked, play – played, a nieregularnych: go – went, write – wrote.

Budowa zdania w czasie Past Simple

Tworzenie zdań w czasie Past Simple różni się w zależności od rodzaju czasownika (regularnego czy nieregularnego) oraz od rodzaju zdania (twierdzącego, przeczącego czy pytającego). W zdaniach twierdzących wystarczy użyć odpowiedniej formy czasownika przeszłego, natomiast w zdaniach przeczących i pytających potrzebujemy dodatkowego słowa pomocniczego did (lub didn’t w formie przeczącej).

Podstawowa struktura zdania w czasie Past Simple wygląda następująco:

 • Zdanie twierdzące: Podmiot + Czasownik przeszły (np. I worked, She went)
 • Zdanie przeczące: Podmiot + didn’t + Czasownik w formie podstawowej (np. I didn’t work, She didn’t go)
 • Zdanie pytające: Did + Podmiot + Czasownik w formie podstawowej (np. Did you work? Did she go?)

Warto zwrócić uwagę, że w zdaniach przeczących i pytających używamy formy podstawowej czasownika, a nie przeszłej. To słowo did (lub didn’t) wskazuje na przeszłość.

Rodzaj zdaniaCzasownik regularny (work)Czasownik nieregularny (go)
TwierdząceI workedI went
PrzecząceI didn’t workI didn’t go
PytająceDid you work?Did you go?

Zastosowanie czasu Past Simple w praktyce

Past Simple używamy przede wszystkim do opisywania sytuacji, zdarzeń czy czynności, które miały miejsce w przeszłości i zostały zakończone. Możemy go stosować zarówno w przypadku jednorazowych wydarzeń, jak i czynności powtarzających się w przeszłości. Przykłady:

 • I visited Paris last year. (Odwiedziłem Paryż w zeszłym roku.)
 • She read a book every evening. (Ona czytała książkę każdego wieczoru.)

Warto również pamiętać, że czas Past Simple stosujemy także w przypadku tzw. past habits, czyli nawyków, które mieliśmy w przeszłości, ale już ich nie mamy. Przykłady:

 • I smoked cigarettes when I was a teenager. (Paliłem papierosy, gdy byłem nastolatkiem.)
 • She played the piano every day. (Ona grała na pianinie każdego dnia.)

Tworzenie formy przeczącej i pytającej w czasie Past Simple

Forma przecząca w czasie Past Simple tworzona jest poprzez dodanie didn’t (skrót od „did not”) przed formą podstawową czasownika. Przykładowo:

 • I didn’t work yesterday. (Nie pracowałem wczoraj.)
 • She didn’t watch a movie. (Ona nie obejrzała filmu.)
 • We didn’t play football. (Nie graliśmy w piłkę nożną.)

Forma pytająca w czasie Past Simple tworzona jest poprzez dodanie did na początku zdania, a następnie podmiotu i formy podstawowej czasownika. Przykładowo:

 • Did I work yesterday? (Czy pracowałem wczoraj?)
 • Did she watch a movie? (Czy ona obejrzała film?)
 • Did we play football? (Czy graliśmy w piłkę nożną?)

Czasowniki nieregularne w czasie Past Simple

Czasowniki nieregularne mają swoje własne, nieprzewidywalne formy w czasie przeszłym. Warto nauczyć się ich na pamięć, gdyż są one niezbędne do poprawnego tworzenia zdań w czasie Past Simple. Poniżej przedstawiamy tabelę z przykładami czasowników nieregularnych:

Forma podstawowaForma przeszłaTłumaczenie
bewas/werebyć
beginbeganzaczynać
breakbrokełamać
bringbroughtprzynosić
buyboughtkupować

Warto systematycznie powtarzać czasowniki nieregularne, aby opanować je na tyle, żeby móc swobodnie korzystać z czasu Past Simple w praktyce.

Porównanie Past Simple do innych czasów przeszłych w języku angielskim

Past Simple różni się od innych czasów przeszłych w języku angielskim, takich jak Past Continuous czy Present Perfect, przede wszystkim tym, że opisuje zakończone sytuacje, zdarzenia czy czynności. W przypadku Past Continuous mówimy o czynnościach trwających w przeszłości, natomiast Present Perfect łączy przeszłość z teraźniejszością, opisując doświadczenia czy zmiany, które mają wpływ na obecną sytuację.

Warto opanować różnice między tymi czasami, aby móc swobodnie i poprawnie wyrażać swoje myśli w języku angielskim. Oto przykład porównania zdań w różnych czasach przeszłych:

 • Past Simple: I worked yesterday. (Pracowałem wczoraj.)
 • Past Continuous: I was working when she called me. (Pracowałem, gdy ona do mnie zadzwoniła.)
 • Present Perfect: I have worked here for five years. (Pracuję tutaj od pięciu lat.)

Czasowniki nieregularne w czasie Past Simple

Czasowniki nieregularne są jednym z najważniejszych elementów nauki języka angielskiego. W czasie Past Simple, wiele czasowników zmienia swoją formę w sposób nieregularny. Oznacza to, że nie można ich odmieniać według standardowych reguł, jak w przypadku czasowników regularnych. Zamiast tego, trzeba nauczyć się ich formy bezokolicznikowej, formy przeszłej prostego oraz formy przeszłej czasownika w trzeciej osobie liczby pojedynczej.

Przykładem czasownika nieregularnego w czasie Past Simple jest czasownik „go”. Jego formy to: go (bezokolicznik), went (forma przeszła prostego) oraz gone (forma przeszła w trzeciej osobie liczby pojedynczej). Inne przykłady to czasowniki „have” (have, had, had) i „see” (see, saw, seen). Ważne jest, aby zapamiętać te formy, ponieważ są one często używane w codziennym języku angielskim.

Podczas nauki czasowników nieregularnych w czasie Past Simple, warto korzystać z różnych technik, takich jak powtarzanie, pisemne ćwiczenia i rozmowy z native speakerami. Można również tworzyć zdania i historie, używając czasowników nieregularnych, aby utrwalić ich formy i zastosowanie w praktyce. Im więcej praktyki, tym łatwiej będzie zapamiętać te formy i używać ich płynnie w mowie i piśmie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również