Past Perfect Continuous – budowa i zastosowanie

W tym artykule zapoznasz się z budową oraz zastosowaniem czasu Past Perfect Continuous w języku angielskim. Przedstawimy różnice między tym czasem a innymi czasami przeszłymi, a także przykładowe zdania i często występujące zwroty. Na koniec, podamy porady i strategie, które pomogą Ci opanować Past Perfect Continuous w praktyce.

Budowa czasu Past Perfect Continuous w języku angielskim

Czas Past Perfect Continuous, zwany również czasem przeszłym dokonanym ciągłym, jest używany w języku angielskim do wyrażenia czynności, która trwała przez pewien okres czasu w przeszłości i zakończyła się przed innym momentem lub zdarzeniem w przeszłości. Budowa tego czasu jest następująca:

Podmiot + had + been + czasownik z końcówką -ing

W przypadku twierdzeń, przeczeń i pytań, Past Perfect Continuous jest tworzony z użyciem odpowiednich form czasownika „to have” (had) oraz „to be” (been) i czasownika z końcówką -ing. Oto przykłady:

 • Twierdzenie: She had been working at the company for five years before she got promoted.
 • Przeczenie: They hadn’t been living in Warsaw for long before they moved to Krakow.
 • Pytanie: Had you been waiting for the bus for a long time before it finally arrived?

Warto zwrócić uwagę na to, że w przypadku pytań i przeczeń, słowo „not” jest dodawane po „had”, tworząc formę skróconą „hadn’t”.

Zastosowanie czasu Past Perfect Continuous

Czas Past Perfect Continuous jest używany w kilku sytuacjach, takich jak:

 1. Wyrażanie czynności, która trwała przez pewien okres czasu w przeszłości i zakończyła się przed innym momentem lub zdarzeniem w przeszłości. Przykład: They had been playing football for two hours before it started raining.
 2. Podkreślanie przyczyny lub rezultatu zdarzenia w przeszłości. Przykład: She was tired because she had been working all day.
 3. Opisywanie doświadczeń, które miały miejsce w przeszłości, ale niekoniecznie muszą być kontynuowane w teraźniejszości. Przykład: I had been studying French before I decided to learn Spanish.
TwierdzeniePrzeczeniePytanie
She had been working at the company for five years before she got promoted.They hadn’t been living in Warsaw for long before they moved to Krakow.Had you been waiting for the bus for a long time before it finally arrived?
They had been playing football for two hours before it started raining.He hadn’t been feeling well before he went to the doctor.Had she been studying for the exam all night?

Warto pamiętać, że czas Past Perfect Continuous jest często używany razem z innymi czasami przeszłymi, takimi jak Past Simple czy Past Continuous, aby opisać różne aspekty przeszłości.

Różnice między Past Perfect Continuous a innymi czasami przeszłymi

Past Perfect Continuous różni się od innych czasów przeszłych, takich jak Past Simple, Past Continuous czy Past Perfect, przede wszystkim ze względu na swoje zastosowanie oraz budowę. Oto kilka różnic:

 • Past Simple opisuje zakończone czynności w przeszłości, podczas gdy Past Perfect Continuous opisuje czynności trwające przez pewien okres czasu w przeszłości i zakończone przed inną czynnością w przeszłości.
 • Past Continuous opisuje czynności trwające w określonym momencie w przeszłości, natomiast Past Perfect Continuous opisuje czynności trwające przez pewien okres czasu w przeszłości i zakończone przed inną czynnością w przeszłości.
 • Past Perfect opisuje zakończone czynności w przeszłości, które miały miejsce przed innymi czynnościami w przeszłości, ale nie podkreśla ich trwania, jak to ma miejsce w przypadku Past Perfect Continuous.

Przykładowe zdania z użyciem Past Perfect Continuous

Oto kilka przykładów zdań z użyciem czasu Past Perfect Continuous:

1. They had been waiting for the bus for 30 minutes when it finally arrived (Czekali na autobus przez 30 minut, kiedy w końcu przyjechał).
2. She had been working on her project for two weeks before she finished it (Pracowała nad swoim projektem przez dwa tygodnie, zanim go skończyła).
3. Had you been studying English before you moved to the UK? (Czy uczyłeś się angielskiego przed przeprowadzką do Wielkiej Brytanii?)
4. We hadn’t been living in this house for long when we decided to move again (Nie mieszkaliśmy w tym domu długo, kiedy zdecydowaliśmy się przeprowadzić ponownie).

Często występujące zwroty i wyrażenia w Past Perfect Continuous

W czasie Past Perfect Continuous często występują następujące zwroty i wyrażenia:

 • for (przez) – używane do wyrażenia okresu czasu, przez który trwała czynność, np. She had been studying for three hours (Ona uczyła się przez trzy godziny).
 • before (zanim) – używane do łączenia dwóch zdań, w których jedna czynność zakończyła się przed drugą, np. He had been cooking for two hours before the guests arrived (Gotował przez dwie godziny, zanim przyszli goście).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również