Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne w angielskim

W artykule omówione zostaną rzeczowniki policzalne i niepoliczalne w języku angielskim, ich definicje, zasady użycia oraz częste błędy. Ponadto, przedstawione zostaną przykłady zdań, sytuacje, w których rzeczowniki mogą być zarówno policzalne, jak i niepoliczalne, ćwiczenia praktyczne oraz porady dotyczące nauczania tego zagadnienia.

Definicja i charakterystyka rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych

Rzeczowniki w języku angielskim dzielą się na policzalne (countable nouns) i niepoliczalne (uncountable nouns). Odróżnienie tych dwóch kategorii jest kluczowe dla poprawnego używania gramatyki i zrozumienia znaczenia zdań. W tym rozdziale omówimy definicje i charakterystyki obu rodzajów rzeczowników.

Rzeczowniki policzalne to takie, które można liczyć i mają formę pojedynczą oraz mnogą. Przykłady rzeczowników policzalnych to: car (samochód), book (książka), dog (pies). Możemy powiedzieć „one car, two cars, three cars” (jeden samochód, dwa samochody, trzy samochody) oraz „one book, two books, three books” (jedna książka, dwie książki, trzy książki).

Rzeczowniki niepoliczalne to takie, których nie można liczyć i występują tylko w formie pojedynczej. Przykłady rzeczowników niepoliczalnych to: water (woda), sugar (cukier), music (muzyka). Nie możemy powiedzieć „one water, two waters, three waters” ani „one sugar, two sugars, three sugars”, ponieważ są to rzeczowniki niepoliczalne.

Zasady użycia rzeczowników policzalnych w języku angielskim

Poprawne użycie rzeczowników policzalnych w języku angielskim wymaga znajomości kilku zasad gramatycznych. W tym rozdziale omówimy najważniejsze z nich, które pomogą Ci lepiej zrozumieć i stosować rzeczowniki policzalne w praktyce.

Artykuły: Rzeczowniki policzalne mogą występować z artykułami nieokreślonymi (a, an) oraz artykułami określonymi (the). Przykłady:

 • a car (samochód)
 • an apple (jabłko)
 • the book (ta książka)

Liczba pojedyncza i mnoga: Rzeczowniki policzalne mają formę pojedynczą oraz mnogą. W większości przypadków formę mnogą tworzymy przez dodanie końcówki -s do formy pojedynczej. Przykłady:

 • one car, two cars (jeden samochód, dwa samochody)
 • one book, two books (jedna książka, dwie książki)
 • one dog, two dogs (jeden pies, dwa psy)

Przymiotniki liczbowe: Rzeczowniki policzalne można łączyć z przymiotnikami liczbowymi, które wskazują na ilość przedmiotów. Przykłady:

 • three cars (trzy samochody)
 • ten books (dziesięć książek)
 • several dogs (kilka psów)

Zasady użycia rzeczowników niepoliczalnych w języku angielskim

Rzeczowniki niepoliczalne to takie, których nie można policzyć ani podzielić na mniejsze jednostki. Przedstawiają one zazwyczaj substancje, materiały, uczucia, cechy czy abstrakcyjne pojęcia. W języku angielskim istnieją pewne zasady, których należy przestrzegać podczas używania rzeczowników niepoliczalnych. Oto najważniejsze z nich:

 • Nie używamy przed rzeczownikami niepoliczalnymi liczebników głównych (np. one, two, three). Zamiast tego stosujemy wyrażenia określające ilość, takie jak: some, a lot of, a little, a bit of, a great deal of.
 • Nie używamy przed rzeczownikami niepoliczalnymi nieokreślonego rodzajnika (a/an). Jeśli chcemy wyrazić nieokreśloną ilość, stosujemy some lub any.
 • Rzeczowniki niepoliczalne nie mają formy liczby mnogiej. Jeśli chcemy mówić o większej ilości, musimy użyć innych słów, np. much, more, a lot of.
 • Z rzeczownikami niepoliczalnymi używamy czasowników w liczbie pojedynczej, nawet jeśli mówimy o większej ilości (np. There is a lot of water).

Warto również pamiętać, że niektóre rzeczowniki niepoliczalne w języku angielskim są policzalne w języku polskim, co może prowadzić do błędów. Przykłady takich rzeczowników to: advice, information, news, furniture, luggage, homework, weather, progress.

Przykładowe zdania z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne różnią się w języku angielskim zarówno pod względem znaczenia, jak i sposobu użycia. Oto kilka przykładowych zdań, które ilustrują te różnice:

 1. Rzeczowniki policzalne:
  • I have two cats.
  • She bought three books.
  • There are several cars in the parking lot.
 2. Rzeczowniki niepoliczalne:
  • I need to buy some milk.
  • He has a lot of experience.
  • Would you like some water?

W przypadku rzeczowników policzalnych używamy liczebników, takich jak „two”, „three” lub „several”, aby określić ilość lub liczbę przedmiotów. Natomiast w przypadku rzeczowników niepoliczalnych używamy wyrażeń, takich jak „some”, „a lot of” lub „any”, aby określić nieokreśloną ilość lub ilość, która nie jest możliwa do policzenia.

Ważne jest również zauważenie, że rzeczowniki policzalne mogą występować zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej, podczas gdy rzeczowniki niepoliczalne zawsze występują w liczbie pojedynczej. Na przykład, możemy powiedzieć „I have two cats” (dwie koty), ale nie możemy powiedzieć „I have two milks” (dwie mleka).

Rzeczowniki, które mogą być zarówno policzalne, jak i niepoliczalne

Istnieją również rzeczowniki, które mogą być zarówno policzalne, jak i niepoliczalne, w zależności od kontekstu. Oto kilka przykładów takich rzeczowników:

 1. Time:
  • I have two hours to finish the project. (rzeczownik policzalny)
  • I don’t have enough time to complete the task. (rzeczownik niepoliczalny)
 2. Money:
  • He has five dollars in his wallet. (rzeczownik policzalny)
  • I don’t have much money right now. (rzeczownik niepoliczalny)

W przypadku tych rzeczowników, używamy liczebników, takich jak „two” lub „five”, gdy mówimy o konkretnej ilości lub liczbie przedmiotów. Natomiast używamy wyrażeń, takich jak „enough” lub „much”, gdy mówimy o nieokreślonej ilości lub ilości, która nie jest możliwa do policzenia.

Warto zauważyć, że w przypadku rzeczowników, które mogą być zarówno policzalne, jak i niepoliczalne, znaczenie może się nieznacznie różnić w zależności od kontekstu. Na przykład, „two hours” odnosi się do konkretnej ilości czasu, podczas gdy „enough time” odnosi się do wystarczającej ilości czasu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również