Present Perfect Continuous – budowa i zastosowanie

Czas Present Perfect Continuous to jeden z bardziej zaawansowanych czasów gramatycznych w języku angielskim. W poniższym artykule omówimy definicję, budowę oraz zastosowanie tego czasu. Ponadto, porównamy go z czasem Present Perfect i przedstawimy przykłady jego użycia. Na koniec, zaproponujemy porady i strategie nauczania się Present Perfect Continuous.

Definicja i podstawy czasu Present Perfect Continuous

Present Perfect Continuous to jeden z czasów gramatycznych w języku angielskim, który łączy w sobie cechy czasu Present Perfect oraz czasu Present Continuous. Wyraża on czynności, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do chwili obecnej, bądź zakończyły się niedawno, ale mają wpływ na teraźniejszość. Czas ten jest często używany w sytuacjach, gdy chcemy podkreślić proces, czas trwania lub rezultat danej czynności.

Warto zwrócić uwagę na to, że czas Present Perfect Continuous nie występuje z czasownikami stanu, takimi jak know, believe, want, need czy understand. W przypadku tych czasowników należy użyć czasu Present Perfect.

Budowa zdania w czasie Present Perfect Continuous

Budowa zdania w czasie Present Perfect Continuous opiera się na użyciu odpowiedniej formy czasownika to have (w czasie Present Perfect), a następnie dodaniu been oraz formy -ing czasownika głównego. W zależności od rodzaju zdania (twierdzące, przeczące, pytające) konstrukcja ta będzie się nieco różnić.

Oto podstawowe schematy budowy zdań w czasie Present Perfect Continuous:

 • Zdanie twierdzące: podmiot + have/has + been + czasownik z końcówką -ing
 • Zdanie przeczące: podmiot + have/has + not + been + czasownik z końcówką -ing
 • Zdanie pytające: have/has + podmiot + been + czasownik z końcówką -ing

Przykłady:

 • I have been working here for five years. (Pracuję tu od pięciu lat.)
 • She has not been feeling well lately. (Ona ostatnio nie czuje się dobrze.)
 • Have they been waiting for us? (Czy oni na nas czekali?)
Rodzaj zdaniaPrzykład
TwierdząceWe have been living in this house for 10 years. (Mieszkamy w tym domu od 10 lat.)
PrzecząceHe has not been playing football recently. (On ostatnio nie grał w piłkę nożną.)
PytająceHave you been studying English for a long time? (Czy uczysz się angielskiego od dawna?)

Zastosowanie czasu Present Perfect Continuous w mowie i piśmie

Present Perfect Continuous to czas, który łączy w sobie cechy czasu Present Perfect oraz czasu Present Continuous. Jest używany w sytuacjach, gdy chcemy pokazać, że jakaś czynność rozpoczęła się w przeszłości, trwała przez pewien okres czasu i nadal trwa lub właśnie się zakończyła. Istnieje kilka typowych sytuacji, w których stosujemy ten czas:

 • Trwające czynności: Present Perfect Continuous jest używany do opisania czynności, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do chwili obecnej. Przykład: I have been working here for five years (Pracuję tutaj od pięciu lat).
 • Właśnie zakończone czynności: Ten czas może być również używany do opisania czynności, które właśnie się zakończyły, ale mają wpływ na teraźniejszość. Przykład: She has been crying (Ona płakała) – widzimy, że dziewczyna ma mokre oczy.
 • Doświadczenia: Present Perfect Continuous może być używany do opisania doświadczeń, które zdobyliśmy w przeszłości i które mają wpływ na teraźniejszość. Przykład: We have been living in different countries (Mieszkaliśmy w różnych krajach) – zdobyliśmy doświadczenie życia za granicą.

Warto zwrócić uwagę, że niektóre czasowniki nie występują w czasie Present Perfect Continuous, ponieważ mają one znaczenie stanu, a nie czynności. Są to m.in. czasowniki takie jak: know, believe, understand, want, need, like, love, hate, remember, forget.

Różnice między czasami Present Perfect i Present Perfect Continuous

Choć czas Present Perfect Continuous jest ściśle związany z czasem Present Perfect, istnieją pewne różnice między nimi. Oto najważniejsze z nich:

 • Skupienie na czynności lub wyniku: Present Perfect Continuous skupia się na samym procesie trwającej czynności, podczas gdy Present Perfect koncentruje się na wyniku tej czynności. Przykład: I have been reading a book (Czytam książkę – skupiamy się na procesie czytania) vs. I have read a book (Przeczytałem książkę – skupiamy się na wyniku, czyli przeczytaniu książki).
 • Czas trwania: Present Perfect Continuous podkreśla czas trwania czynności, podczas gdy Present Perfect nie zawsze to robi. Przykład: She has been studying English for two years (Ona uczy się angielskiego od dwóch lat – podkreślamy czas trwania) vs. She has studied English (Ona uczyła się angielskiego – nie podkreślamy czasu trwania).

W niektórych przypadkach oba czasy mogą być używane zamiennie, jednak warto pamiętać o różnicach między nimi, aby móc stosować je w odpowiednich sytuacjach.

Present Perfect ContinuousPresent Perfect
Skupienie na procesie trwającej czynnościSkupienie na wyniku czynności
Podkreślenie czasu trwania czynnościNie zawsze podkreśla czas trwania czynności
Przykład: I have been reading a bookPrzykład: I have read a book

Przykładowe zdania i dialogi z użyciem Present Perfect Continuous

Prezentujemy poniżej kilka przykładowych zdań i dialogów, w których używamy czasu Present Perfect Continuous:

 • Zdanie 1: I have been studying English for two hours.
 • Zdanie 2: She has been working on this project since last week.
 • Dialog 1:
  Person A: What have you been doing lately?
  Person B: I have been learning how to play the guitar.
 • Dialog 2:
  Person A: How long have you been waiting for the bus?
  Person B: I have been waiting for about 20 minutes.

W powyższych przykładach używamy czasu Present Perfect Continuous, aby opisać działanie lub sytuację, która rozpoczęła się w przeszłości i trwa nadal. W zdaniach 1 i 2 używamy czasownika w formie „have/has been” + czasownik z końcówką -ing, aby wskazać, że działanie trwało przez określony czas. W dialogach 1 i 2 używamy czasownika w formie „have/has been” + czasownik z końcówką -ing, aby opisać, co ktoś robił w ostatnim czasie lub jak długo ktoś czekał na autobus.

Present Perfect Continuous jest szczególnie przydatny, gdy chcemy opisać działania, które mają związek z teraźniejszością i trwają przez pewien okres czasu. Może być używany do opisywania działań, które zaczęły się w przeszłości i trwają do chwili obecnej, jak również do opisywania działań, które zaczęły się w przeszłości i właśnie się zakończyły. Jest to czas, który pozwala nam skupić się na trwających procesach i ich wynikach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również