Walentynki po angielsku – opsi i zwroty z tłumaczeniem

Walentynki to okazja, aby wyrazić swoje uczucia wobec ukochanej osoby. Jeśli chcesz nauczyć się, jak to zrobić po angielsku, ten artykuł jest dla Ciebie. Przedstawiamy słownictwo związane z Walentynkami, struktury zdań oraz przykładowe opisy świętowania tego dnia zarówno dla osób na poziomie podstawowym, jak i zaawansowanym.

Słownictwo związane z Walentynkami w języku angielskim

Walentynki obchodzone są 14 lutego, a ich symbolem jest miłość. Oto niektóre słowa i wyrażenia, które warto znać, aby móc swobodnie rozmawiać o tym święcie:

 • Valentine’s Day – Walentynki
 • love – miłość
 • romance – romans
 • heart – serce
 • chocolate – czekolada
 • flowers – kwiaty
 • roses – róże
 • gift – prezent
 • date – randka
 • card – kartka
 • love letter – list miłosny
 • hug – uścisk, przytulenie
 • kiss – pocałunek
 • couple – para
 • relationship – związek

Struktura zdań i zwroty używane podczas Walentynek po angielsku

Walentynki to czas, gdy wyrażamy swoje uczucia wobec innych. Oto kilka przykładów zdań i zwrotów, które można użyć w rozmowach związanych z tym dniem:

Zwroty po angielsku Zwroty po polsku
Happy Valentine’s Day! Wesołych Walentynek!
Will you be my Valentine? Czy zostaniesz moją Walentynką/mojym Walentynkiem?
I love you. Kocham Cię.
You are my sunshine. Jesteś moim słońcem.
You mean the world to me. Znaczysz dla mnie cały świat.
You have a special place in my heart. Masz wyjątkowe miejsce w moim sercu.
I can’t imagine my life without you. Nie wyobrażam sobie życia bez Ciebie.
Let’s celebrate our love. Świętujmy naszą miłość.
Thank you for being my partner. Dziękuję, że jesteś moim partnerem/moją partnerką.

Znając te zwroty i słownictwo związane z Walentynkami, będziesz mógł swobodnie rozmawiać o tym dniu i wyrazić swoje uczucia w języku angielskim.

Przykładowe opisy Walentynek dla osób na poziomie podstawowym

Valentine’s Day is a special day when people express their love and affection for each other. It is celebrated on February 14th every year. On this day, people exchange gifts, cards, and flowers with their loved ones. They also spend time together, going out for dinner or watching a movie. Some people even propose to their partners on Valentine’s Day. The most common symbol of Valentine’s Day is the heart, which represents love and affection. People often give chocolates and roses as gifts, as they are considered romantic. In many countries, Valentine’s Day is a popular day for couples to get engaged or married. It is a day filled with love, happiness, and celebration.

Dzień Walentynek to wyjątkowe święto, podczas którego ludzie wyrażają swoją miłość i uczucia względem siebie. Obchodzone jest 14 lutego każdego roku. W tym dniu ludzie obdarowują się nawzajem prezentami, kartkami i kwiatami. Spędzają też czas razem, idąc na kolację czy oglądając film. Niektórzy nawet oświadczają się swoim partnerom w Dzień Walentynek. Najbardziej rozpoznawalnym symbolem Walentynek jest serce, które symbolizuje miłość i uczucie. Często obdarowuje się wtedy czekoladkami i różami, które uważane są za romantyczne. W wielu krajach Walentynki to popularny dzień zaręczyn lub ślubów. To dzień pełen miłości, radości i świętowania.

Zaawansowane opisy świętowania Walentynek po angielsku

Valentine’s Day, also known as Saint Valentine’s Day, is a celebration of love and affection that takes place annually on February 14th. The origin of this holiday can be traced back to the ancient Roman festival of Lupercalia, which was later Christianized and named after Saint Valentine. Today, it is celebrated in various ways around the world, with each culture adding its unique touch to the festivities. Couples often exchange heartfelt gifts, such as jewelry, perfumes, or personalized items, to showcase their love and commitment to one another. Romantic gestures, like writing love letters or planning surprise dates, are also common on this day. In some countries, Valentine’s Day is not only for romantic partners but also an opportunity to express love and appreciation for friends and family members. The celebration of love on this day transcends borders and unites people in their shared appreciation for the power of love and affection.

Dzień Walentynek, znany również jako Święto Świętego Walentego, to święto miłości i uczuć obchodzone corocznie 14 lutego. Początki tego święta sięgają starożytnego rzymskiego festiwalu Luperkalia, który później został schrystianizowany i nazwany na cześć św. Walentego. Dziś obchodzone jest na różne sposoby na całym świecie, a każda kultura dodaje do niego swoje unikalne elementy. Pary często obdarowują się szczerymi prezentami, takimi jak biżuteria, perfumy czy spersonalizowane przedmioty, aby pokazać swoją miłość i zaangażowanie względem siebie. Romantyczne gesty, takie jak pisanie listów miłosnych czy planowanie niespodziewanych randek, są również częste w tym dniu. W niektórych krajach Walentynki nie są tylko dla romantycznych partnerów, ale także okazją do wyrażenia miłości i wdzięczności dla przyjaciół i członków rodziny. Świętowanie miłości w tym dniu przekracza granice i łączy ludzi we wspólnym docenieniu siły miłości i uczuć.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również