Future Simple – budowa i praktyczne zastosowanie

W tym artykule przyjrzymy się bliżej czasowi Future Simple w języku angielskim. Dowiesz się, czym jest, jak budować zdania, jak stosować go w mowie i piśmie oraz jakie są różnice między Future Simple a innymi czasami przyszłymi. Zaprezentujemy również przykładowe zdania i dialogi oraz porady dotyczące efektywnej nauki tego czasu.

Czym jest Future Simple w języku angielskim?

Future Simple, czyli czas przyszły prosty, to jeden z podstawowych czasów gramatycznych w języku angielskim. Służy do wyrażania przyszłych zdarzeń, które są pewne, zaplanowane lub przewidywane. W przeciwieństwie do innych czasów przyszłych, takich jak Present Continuous czy Future Perfect, Future Simple koncentruje się na prostym opisie przyszłych sytuacji, bez dodatkowych niuansów dotyczących trwania czy zakończenia.

Future Simple tworzymy za pomocą podmiotu, operatora will oraz czasownika w formie podstawowej (tzw. bezokolicznik bez „to”). W przypadku pytań i przeczeń, operator „will” zmienia swoje miejsce w zdaniu. Warto również wspomnieć o formie skróconej, czyli ’ll (np. I’ll, you’ll, he’ll), która jest często używana w mowie potocznej.

Budowa zdania w czasie Future Simple

Tworzenie zdań w czasie Future Simple jest stosunkowo proste. W zależności od rodzaju zdania (twierdzące, przeczące czy pytające), wystarczy odpowiednio zestawić podmiot, operator „will” oraz czasownik w formie podstawowej. Oto podstawowe schematy budowy zdań w Future Simple:

 • Zdanie twierdzące: Podmiot + will + czasownik (np. I will go to the cinema.)
 • Zdanie przeczące: Podmiot + will + not + czasownik (np. I will not go to the cinema.)
 • Zdanie pytające: Will + podmiot + czasownik? (np. Will you go to the cinema?)

Warto zwrócić uwagę na to, że w przypadku zdań przeczących często stosuje się formę skróconą „won’t” zamiast „will not”. Ponadto, w pytaniach i przeczeniach można użyć również formy „shall” zamiast „will” dla podmiotów „I” i „we”, choć jest to raczej rzadko spotykane we współczesnym języku angielskim.

Rodzaj zdaniaPrzykład
TwierdząceShe will visit her grandparents next week.
PrzecząceThey won’t travel abroad this year.
PytająceWill you finish your homework before dinner?

Zastosowanie czasu Future Simple w mowie i piśmie

Future Simple ma wiele zastosowań w języku angielskim. Oto kilka najważniejszych:

 • Wyrażanie przyszłych zdarzeń, które są pewne lub zaplanowane – używamy Future Simple, gdy mówimy o zdarzeniach, które na pewno się wydarzą lub są już zaplanowane. Przykład: „I will go to the cinema tomorrow.”
 • Przewidywanie przyszłości – czas ten jest również używany do wyrażania przewidywań na temat przyszłości. Przykład: „I think it will rain later.”
 • Decyzje podejmowane w chwili mówienia – Future Simple jest często używany do wyrażania decyzji, które podejmujemy w trakcie mówienia. Przykład: „I’m hungry. I will make a sandwich.”
 • Obietnice, oferty i prośby – używamy tego czasu, gdy składamy obietnice, oferujemy pomoc lub prosimy o coś. Przykład: „I will help you with your homework.”

Różnice między Future Simple a innymi czasami przyszłymi

W języku angielskim istnieje kilka innych czasów przyszłych, które mają różne zastosowania. Oto porównanie Future Simple z innymi czasami przyszłymi:

 • Future Simple vs. Present Continuous – Present Continuous jest używany do wyrażania zaplanowanych zdarzeń, które mają miejsce w najbliższej przyszłości, podczas gdy Future Simple służy do mówienia o zdarzeniach, które są bardziej odległe w czasie. Przykład: „I’m meeting my friend tomorrow” (Present Continuous) vs. „I will meet my friend next month” (Future Simple).
 • Future Simple vs. „be going to” – „be going to” jest używane do wyrażania zamiarów i planów, które zostały już podjęte przed chwilą mówienia, podczas gdy Future Simple jest używany do wyrażania decyzji podejmowanych w chwili mówienia. Przykład: „I’m going to buy a new car” (zamiar) vs. „I will buy a new car” (decyzja).
 • Future Simple vs. Future Continuous – Future Continuous służy do mówienia o zdarzeniach, które będą trwały przez pewien czas w przyszłości, podczas gdy Future Simple jest używany do wyrażania pojedynczych zdarzeń. Przykład: „I will be working all day tomorrow” (Future Continuous) vs. „I will finish work at 5 pm” (Future Simple).
Czas przyszłyZastosowaniePrzykład
Future SimpleWyrażanie przyszłych zdarzeń, przewidywań, decyzji, obietnic, ofert i próśb„I will go to the cinema tomorrow.”
Present ContinuousWyrażanie zaplanowanych zdarzeń w najbliższej przyszłości„I’m meeting my friend tomorrow.”
„be going to”Wyrażanie zamiarów i planów podjętych przed chwilą mówienia„I’m going to buy a new car.”
Future ContinuousMówienie o zdarzeniach, które będą trwały przez pewien czas w przyszłości„I will be working all day tomorrow.”

Przykładowe zdania i dialogi w czasie Future Simple

Przykłady zdań w czasie Future Simple:

 • I will go to the store tomorrow.
 • She will call you later.
 • They will arrive at the airport at 8 PM.
 • Will you come to the party?
 • Will it rain tomorrow?

Przykładowy dialog:

 • Person A: What are your plans for the weekend?
 • Person B: I will visit my parents on Saturday and then I will go hiking on Sunday.
 • Person A: Sounds like a great weekend! Have fun!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również