Niemiecki czasowniki modalne

W tym artykule omówimy czasowniki modalne w języku niemieckim, które pełnią kluczową rolę w komunikacji. Zapoznasz się z definicją, funkcjami oraz poszczególnymi czasownikami modalnymi. Przedstawimy również konstrukcję zdań, odmianę w różnych czasach oraz trybie warunkowym. Na koniec omówimy częste błędy i zaproponujemy praktyczne ćwiczenia dla lepszego zrozumienia tematu.

Definicja i funkcje czasowników modalnych w języku niemieckim

Czasowniki modalne (niem. Modalverben) to specjalna grupa czasowników, które pełnią ważną rolę w języku niemieckim. Służą one do wyrażania możliwości, konieczności, pozwolenia, chęci, obowiązku oraz upodobań. W przeciwieństwie do czasowników pełnych, czasowniki modalne nie występują samodzielnie, lecz zawsze łączą się z innym czasownikiem, który określa konkretną czynność. Warto zaznaczyć, że czasowniki modalne mają swoje odpowiedniki również w języku polskim, jednak ich użycie i konstrukcja zdań różnią się w obu językach.

W języku niemieckim wyróżniamy sześć głównych czasowników modalnych, które są niezbędne do opanowania podstawowej komunikacji. Należy pamiętać, że czasowniki modalne odmieniają się nieregularnie, co oznacza, że ich formy w różnych czasach i osobach mogą się różnić od standardowych wzorców odmiany. Ponadto, czasowniki modalne wpływają na pozycję czasownika pełnego w zdaniu, przesuwając go na koniec zdania w formie bezokolicznika.

Przegląd niemieckich czasowników modalnych: „können”, „müssen”, „dürfen”, „wollen”, „sollen”, „mögen”

W języku niemieckim wyróżniamy następujące czasowniki modalne:

 • können – móc, umieć, potrafić
 • müssen – musieć
 • dürfen – mieć pozwolenie, móc (w sensie pozwolenia)
 • wollen – chcieć
 • sollen – mieć obowiązek, powinien
 • mögen – lubić, chcieć (w sensie upodobania)

Każdy z tych czasowników ma swoje specyficzne zastosowanie i wartości semantyczne. Przykładowo, können wyraża zdolność lub umiejętność wykonywania danej czynności, np. „Ich kann schwimmen” (Umiem pływać). Müssen natomiast oznacza konieczność lub przymus, jak w zdaniu „Ich muss arbeiten” (Muszę pracować). Dürfen jest używane do wyrażania pozwolenia, np. „Darf ich das Fenster öffnen?” (Czy mogę otworzyć okno?). Wollen służy do wyrażania woli lub chęci, jak w zdaniu „Ich will ins Kino gehen” (Chcę iść do kina). Sollen wyraża obowiązek lub radę, np. „Du sollst mehr lernen” (Powinieneś więcej się uczyć). Wreszcie, mögen odnosi się do upodobań lub życzeń, jak w zdaniu „Ich mag Schokolade” (Lubię czekoladę).

Konstrukcja zdań z użyciem czasowników modalnych

W języku niemieckim czasowniki modalne pełnią ważną rolę w konstrukcji zdań, gdyż pozwalają wyrazić różne niuanse znaczeniowe, takie jak zdolność, konieczność, pozwolenie czy chęć. Aby prawidłowo użyć czasownika modalnego w zdaniu, należy pamiętać o kilku zasadach:

 • Podmiot + czasownik modalny + reszta zdania + czasownik główny w bezokoliczniku: W zdaniach z czasownikiem modalnym, czasownik główny występuje na końcu zdania w formie bezokolicznika, np. „Ich kann heute nicht kommen” (Nie mogę dzisiaj przyjść).
 • Użycie czasownika „haben” w czasie przeszłym: W czasie przeszłym (Präteritum) czasowniki modalne łączą się z czasownikiem „haben”, np. „Ich habe gestern nicht kommen können” (Wczoraj nie mogłem przyjść).
 • Brak dopełnienia: Czasowniki modalne nie wymagają dopełnienia, gdyż ich znaczenie jest już zawarte w formie czasownika głównego, np. „Er darf das Auto fahren” (On może prowadzić samochód).

Warto również pamiętać, że czasowniki modalne mają nieregularne formy w liczbie mnogiej, dlatego warto je dobrze opanować, aby uniknąć błędów w konstrukcji zdań.

Czasowniki modalne w czasie teraźniejszym (Präsens)

Czasowniki modalne w czasie teraźniejszym (Präsens) mają swoje specyficzne formy, które różnią się od regularnych czasowników. Oto formy czasowników modalnych w Präsens:

 • können (móc, umieć): ich kann, du kannst, er/sie/es kann, wir können, ihr könnt, sie/Sie können
 • müssen (musieć): ich muss, du musst, er/sie/es muss, wir müssen, ihr müsst, sie/Sie müssen
 • dürfen (mieć pozwolenie): ich darf, du darfst, er/sie/es darf, wir dürfen, ihr dürft, sie/Sie dürfen
 • wollen (chcieć): ich will, du willst, er/sie/es will, wir wollen, ihr wollt, sie/Sie wollen
 • sollen (powinien): ich soll, du sollst, er/sie/es soll, wir sollen, ihr sollt, sie/Sie sollen
 • mögen (lubić, życzyć sobie): ich mag, du magst, er/sie/es mag, wir mögen, ihr mögt, sie/Sie mögen

W zdaniach z czasownikami modalnymi w czasie teraźniejszym, czasownik główny występuje na końcu zdania w formie bezokolicznika. Przykłady zastosowania czasowników modalnych w Präsens:

 • Ich kann Deutsch sprechen (Mogę mówić po niemiecku).
 • Wir müssen jetzt gehen (Musimy teraz iść).
 • Er darf nicht rauchen (On nie może palić).
 • Sie will ein neues Auto kaufen (Ona chce kupić nowy samochód).
 • Du sollst mehr lernen (Powinieneś się więcej uczyć).
 • Ich mag Kaffee trinken (Lubię pić kawę).

Czasowniki modalne w czasie przeszłym (Präteritum)

Czasowniki modalne w języku niemieckim również występują w czasie przeszłym, znanym jako Präteritum. Jednakże, w przypadku czasowników modalnych, Präteritum jest rzadko używane w mowie potocznej i bardziej powszechne jest używanie czasu Perfekt (czasu przeszłego złożonego). Niemniej jednak, warto znać formy czasowników modalnych w Präteritum, ponieważ mogą być używane w literaturze, formalnych tekstach lub w niektórych sytuacjach pisemnych.

Oto przykłady czasowników modalnych w czasie przeszłym:

1. „können” (móc) – Präteritum: konnte
Przykład: Ich konnte gestern nicht zum Meeting kommen. (Nie mogłem przyjść na spotkanie wczoraj.)

2. „müssen” (musieć) – Präteritum: musste
Przykład: Er musste gestern lange arbeiten. (On musiał wczoraj długo pracować.)

3. „dürfen” (móc, mieć pozwolenie) – Präteritum: durfte
Przykład: Wir durften gestern ins Kino gehen. (Mogliśmy iść do kina wczoraj.)

4. „wollen” (chcieć) – Präteritum: wollte
Przykład: Sie wollte gestern nicht mit uns essen gehen. (Ona nie chciała iść z nami na obiad wczoraj.)

5. „sollen” (mieć powinność) – Präteritum: sollte
Przykład: Ihr sollte gestern pünktlich zum Unterricht kommen. (Ona powinna była przyjść na lekcję punktualnie wczoraj.)

Czasowniki modalne w trybie warunkowym (Konjunktiv II)

Czasowniki modalne w języku niemieckim mogą być również używane w trybie warunkowym, znanym jako Konjunktiv II. Tryb ten jest używany do wyrażania hipotetycznych, nierealnych lub nieosiągalnych sytuacji. Czasowniki modalne w Konjunktiv II mają specyficzną formę, która różni się od formy w czasie teraźniejszym i przeszłym.

Oto przykłady czasowników modalnych w trybie warunkowym:

1. „können” (móc) – Konjunktiv II: könnte
Przykład: Wenn ich mehr Zeit hätte, könnte ich dir helfen. (Gdybym miał więcej czasu, mógłbym ci pomóc.)

2. „müssen” (musieć) – Konjunktiv II: müsste
Przykład: Wenn ich reich wäre, müsste ich nicht arbeiten. (Gdybym był bogaty, nie musiałbym pracować.)

3. „dürfen” (móc, mieć pozwolenie) – Konjunktiv II: dürfte
Przykład: Wenn ich älter wäre, dürfte ich alleine ausgehen. (Gdybym był starszy, mogłbym wychodzić samodzielnie.)

4. „wollen” (chcieć) – Konjunktiv II: wollte
Przykład: Wenn ich Zeit hätte, wollte ich gerne verreisen. (Gdybym miał czas, chciałbym wyjechać.)

5. „sollen” (mieć powinność) – Konjunktiv II: sollte
Przykład: Wenn ich Zeit hätte, sollte ich meine Hausaufgaben machen. (Gdybym miał czas, powinienem zrobić moje zadanie domowe.)

Ważne jest zauważenie, że Konjunktiv II jest bardziej formalny i często używany w pisemnych tekstach, listach formalnych lub w niektórych sytuacjach formalnych. W mowie potocznej często używa się czasu Perfekt z konstrukcją „würde + czasownik” do wyrażania warunkowych sytuacji.

Częste błędy i pułapki związane z użyciem czasowników modalnych

Podczas nauki języka niemieckiego, uczniowie często napotykają na trudności związane z użyciem czasowników modalnych. Oto kilka częstych błędów i pułapek, na które warto zwrócić uwagę:

 • Mylenie znaczenia czasowników modalnych: Każdy z czasowników modalnych ma swoje specyficzne znaczenie, które może się różnić w zależności od kontekstu. Na przykład „können” oznacza „móc” lub „umieć”, a „müssen” – „musieć”. Ważne jest, aby dobrze zrozumieć i opanować znaczenie każdego z nich.
 • Błędy w koniugacji: Czasowniki modalne mają nieregularną koniugację, co może prowadzić do błędów. Na przykład, „ich kann” (ja mogę) zmienia się na „ich konnte” (ja mogłem) w czasie przeszłym. Warto poświęcić czas na naukę poprawnej koniugacji tych czasowników.
 • Użycie czasowników modalnych bez czasownika głównego: Czasowniki modalne zazwyczaj występują z innym czasownikiem, który określa konkretne działanie. Częstym błędem jest pominięcie tego drugiego czasownika, co prowadzi do niepoprawnej konstrukcji zdania.
 • Zamiana kolejności czasowników: W zdaniach z czasownikami modalnymi, czasownik główny zawsze znajduje się na końcu zdania w formie bezokolicznika. Częstym błędem jest zamiana kolejności tych czasowników, co prowadzi do niepoprawnej struktury zdania.

Unikanie tych błędów i pułapek pomoże w poprawnym stosowaniu czasowników modalnych w języku niemieckim. Praktyka i regularne ćwiczenia są kluczem do opanowania tego aspektu gramatyki.

Praktyczne ćwiczenia i przykłady zastosowania czasowników modalnych

Ćwiczenia praktyczne są niezbędne, aby opanować użycie czasowników modalnych w języku niemieckim. Oto kilka propozycji ćwiczeń, które pomogą w zrozumieniu i poprawnym stosowaniu tych czasowników:

 • Tworzenie zdań z czasownikami modalnymi: Praktykuj tworzenie zdań z użyciem różnych czasowników modalnych, aby zrozumieć ich znaczenie i nauczyć się poprawnej konstrukcji zdania. Na przykład: „Ich muss heute arbeiten” (Muszę dzisiaj pracować) lub „Er kann gut kochen” (On umie dobrze gotować).
 • Koniugacja czasowników modalnych: Ćwicz koniugację czasowników modalnych w różnych czasach i trybach, aby opanować ich nieregularne formy. Na przykład: „ich konnte” (ja mogłem), „du durftest” (ty śmiałeś), „er wollte” (on chciał) itp.
 • Użycie czasowników modalnych w różnych kontekstach: Próbuj stosować czasowniki modalne w różnych sytuacjach i kontekstach, aby lepiej zrozumieć ich zastosowanie. Na przykład: „Sie soll mehr Sport treiben” (Ona powinna uprawiać więcej sportu) lub „Wir dürfen nicht rauchen” (Nie wolno nam palić).
 • Analiza tekstów z użyciem czasowników modalnych: Przeczytaj teksty w języku niemieckim, takie jak artykuły, opowiadania czy dialogi, i zwróć uwagę na użycie czasowników modalnych. Spróbuj zrozumieć, dlaczego autor zdecydował się na użycie danego czasownika modalnego i jak wpłynęło to na znaczenie zdania.

Regularne ćwiczenia i praktyka pozwolą na opanowanie czasowników modalnych w języku niemieckim. Pamiętaj, że nauka języka to proces, który wymaga czasu i cierpliwości, ale z determinacją i zaangażowaniem osiągniesz sukces.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również