Schlafen – odmiana czasownika i wyrazy pokrewne

Czasownik „schlafen” to jeden z podstawowych czasowników w języku niemieckim, oznaczający „spać”. Właściwa odmiana i użycie tego czasownika jest kluczowe dla poprawnej komunikacji. W niniejszym artykule przedstawimy definicję i znaczenie „schlafen”, jego odmianę w różnych czasach, przykłady zdań, zwroty oraz częste błędy. Zapraszamy do lektury!

„Schlafen” – definicja i znaczenie czasownika

Czasownik „schlafen” pochodzi z języka niemieckiego i oznacza „spać” w języku polskim. Jest to czasownik regularny, który opisuje czynność odpoczynku, w trakcie którego organizm regeneruje siły, a umysł przetwarza informacje i wspomnienia. „Schlafen” jest używane zarówno w odniesieniu do ludzi, jak i zwierząt, a także w przenośni, aby wyrazić brak aktywności lub zainteresowania.

Warto zwrócić uwagę na różne konteksty, w których można użyć czasownika „schlafen”. Może on dotyczyć zarówno krótkotrwałego drzemania, jak i długotrwałego snu w nocy. Ponadto, „schlafen” może być używane w odniesieniu do różnych pozycji, w jakich można spać, np. na boku, na plecach czy na brzuchu. W języku niemieckim istnieje także wiele zwrotów i wyrażeń związanych z tym czasownikiem, które pozwalają na precyzyjne opisanie różnych aspektów snu.

Odmiana czasownika „schlafen” w czasie teraźniejszym

Odmiana czasownika „schlafen” w czasie teraźniejszym (Präsens) jest stosunkowo prosta, ponieważ jest to czasownik regularny. W języku niemieckim czas teraźniejszy jest używany do opisywania czynności, które mają miejsce w chwili obecnej, ale także do wyrażania zwyczajów, nawyków czy ogólnych prawd. Poniżej przedstawiamy odmianę czasownika „schlafen” w czasie teraźniejszym dla wszystkich osób liczby pojedynczej i mnogiej:

 • ich schlafe – ja śpię
 • du schläfst – ty śpisz
 • er/sie/es schläft – on/ona/ono śpi
 • wir schlafen – my śpimy
 • ihr schlaft – wy śpicie
 • sie/Sie schlafen – oni/one/Pan/Pani/Państwo śpią

Warto zwrócić uwagę na nieregularną odmianę w przypadku drugiej i trzeciej osoby liczby pojedynczej (du schläfst i er/sie/es schläft), gdzie występuje tzw. Umlaut (przekształcenie samogłoski „a” w „ä”). Jest to cecha charakterystyczna dla niektórych czasowników niemieckich, które należy nauczyć się odmieniać poprawnie.

Użycie „schlafen” w czasie przeszłym

W języku niemieckim wyróżniamy dwa czasy przeszłe: Präteritum (czas przeszły prosty) oraz Perfekt (czas przeszły dokonany). Oba te czasy są używane do opisywania sytuacji, które miały miejsce w przeszłości, jednak różnią się od siebie kontekstem użycia oraz formą gramatyczną.

Präteritum jest używane głównie w języku literackim, w relacjach historycznych oraz w formalnych sytuacjach. Odmiana czasownika „schlafen” w Präteritum wygląda następująco:

 • ich schlief – spałem/spałam
 • du schliefst – spałeś/spałaś
 • er/sie/es schlief – spał/spała/spało
 • wir/sie schliefen – spaliśmy
 • ihr schliefet – spaliście
 • sie/Sie schliefen – spali/spali Państwo

Perfekt jest natomiast używany w mowie potocznej oraz w opowiadaniach o przeszłości. Odmiana czasownika „schlafen” w Perfekt wymaga użycia czasownika posiłkowego „haben” oraz formy przeszłej „geschlafen”:

 • ich habe geschlafen – spałem/spałam
 • du hast geschlafen – spałeś/spałaś
 • er/sie/es hat geschlafen – spał/spała/spało
 • wir/sie haben geschlafen – spaliśmy
 • ihr habt geschlafen – spaliście
 • sie/Sie haben geschlafen – spali/spali Państwo

Przykłady zdań z czasownikiem „schlafen” w czasie przyszłym

W języku niemieckim czas przyszły (Futur I) służy do wyrażania zamiarów, planów oraz przypuszczeń dotyczących przyszłości. Odmiana czasownika „schlafen” w czasie przyszłym wymaga użycia czasownika posiłkowego „werden” oraz formy podstawowej „schlafen”:

 • ich werde schlafen – będę spać
 • du wirst schlafen – będziesz spać
 • er/sie/es wird schlafen – będzie spać
 • wir/sie werden schlafen – będziemy spać
 • ihr werdet schlafen – będziecie spać
 • sie/Sie werden schlafen – będą spać/będą Państwo spać

Oto kilka przykładów zdań z użyciem czasownika „schlafen” w czasie przyszłym:

 • Ich werde heute Nacht gut schlafen – Będę dziś dobrze spać.
 • Er wird morgen früh schlafen gehen – On pójdzie jutro wcześnie spać.
 • Wir werden am Wochenende lange schlafen – Będziemy spać długo w weekend.
 • Sie werden sicherlich gut schlafen – Na pewno będą dobrze spać.

Warto zwrócić uwagę, że w języku niemieckim czas przyszły jest używany rzadziej niż w języku polskim. Często zamiast Futur I stosuje się czas teraźniejszy (Präsens) z dodaniem określenia czasu, które wskazuje na przyszłość, np. „Ich schlafe morgen lange” (Jutro będę długo spać).

Wyrażenia i zwroty związane z czasownikiem „schlafen”

Czasownik „schlafen” jest często używany w różnych wyrażeniach i zwrotach, które mają związek z tematem snu i odpoczynku. Oto kilka przykładów:

 • Gut schlafen – dosłownie oznacza „dobrze spać” i jest używane, aby życzyć komuś dobrze przespanej nocy.
 • Schlaf gut! – to jest zwrot, który można użyć, aby pożegnać kogoś przed snem i życzyć mu dobrego snu.
 • Einen Mittagsschlaf machen – oznacza „zrobić sobie drzemkę w ciągu dnia”. Jest to popularne zwyczaj w niektórych krajach, szczególnie w Hiszpanii.
 • Schlaflosigkeit haben – oznacza „mieć bezsenność”. Jest to sytuacja, w której osoba ma trudności z zasypianiem lub utrzymaniem snu.
 • Im Schlaf sprechen – dosłownie oznacza „mówić we śnie” i odnosi się do sytuacji, w której ktoś mówi lub wydaje dźwięki podczas snu.

Te wyrażenia i zwroty są powszechnie używane w języku niemieckim i mogą być przydatne podczas rozmów na temat snu i odpoczynku.

Czasownik „schlafen” w trybie rozkazującym

Czasownik „schlafen” może być również używany w trybie rozkazującym, aby wyrazić prośbę lub nakaz związany ze snem. Oto kilka przykładów:

 • Schlaf ein! – oznacza „zasnij!” i jest używane, aby kogoś zachęcić do zasypiania.
 • Schlaf nicht ein! – oznacza „nie zasypiaj!” i jest używane, aby kogoś zatrzymać przed zasypianiem.
 • Schlaf aus! – oznacza „wyspij się!” i jest używane, aby zachęcić kogoś do dłuższego snu.
 • Schlaf nicht so lange! – oznacza „nie śpij tak długo!” i jest używane, aby kogoś zmotywować do wcześniejszego wstawania.

Te przykłady pokazują, jak czasownik „schlafen” może być używany w trybie rozkazującym, aby wyrazić różne prośby lub nakazy związane ze snem.

Czasownik „schlafen” w konstrukcjach z innymi czasownikami

Czasownik „schlafen” może występować w konstrukcjach z innymi czasownikami, tworząc różne znaczenia i konteksty. Warto zwrócić uwagę na kilka najbardziej popularnych i użytecznych połączeń:

 • ein- / ausschlafen – oznacza „wyspać się” lub „przespać się”, czyli spać tyle, ile potrzeba, aby być wypoczętym. Przykład: Am Wochenende schlafe ich immer aus. (W weekendy zawsze się wysypiam.)
 • durchschlafen – oznacza „przespać całą noc” bez budzenia się. Przykład: Das Baby hat die ganze Nacht durchgeschlafen. (Dziecko przespało całą noc.)
 • verschlafen – oznacza „przespać” w kontekście zbyt długiego snu, przez co można się spóźnić lub coś przegapić. Przykład: Ich habe verschlafen und bin zu spät zur Arbeit gekommen. (Przespałem się i przyszedłem za późno do pracy.)
 • zusammenschlafen – oznacza „spać razem” w sensie intymnym. Przykład: Sie haben miteinander geschlafen. (Spali ze sobą.)

Warto pamiętać, że czasownik „schlafen” może również występować w konstrukcjach z czasownikami modalnymi, takimi jak „müssen”, „können”, „wollen” czy „sollen”. Przykład: Ich muss heute früh schlafen gehen, weil ich morgen früh aufstehen muss. (Dzisiaj muszę iść wcześnie spać, bo jutro muszę wcześnie wstać.)

Częste błędy w odmianie i użyciu czasownika „schlafen”

W przypadku czasownika „schlafen” można wyróżnić kilka częstych błędów, które popełniają osoby uczące się języka niemieckiego. Oto niektóre z nich:

 • Błędna odmiana – czasownik „schlafen” należy do nieregularnych, dlatego warto zwrócić uwagę na jego odmianę w czasie przeszłym i czasie przeszłym dokonanym. Przykład: Ich schlief (a nie „schlaft”) gestern früh ein. (Wczoraj zasnąłem wcześnie.)
 • Niewłaściwe użycie czasu – czasownik „schlafen” może być używany w różnych czasach, ale warto pamiętać o właściwym ich zastosowaniu. Przykład: Ich schlafe heute früh ein. (Dzisiaj zasnę wcześnie.) – tutaj używamy czasu teraźniejszego, a nie przyszłego, ponieważ mówimy o planach na najbliższą przyszłość.
 • Błędne użycie zwrotów z „schlafen” – warto pamiętać o właściwym znaczeniu i kontekście zwrotów z czasownikiem „schlafen”, takich jak „ein- / ausschlafen”, „durchschlafen” czy „verschlafen”. Przykład: Ich habe verschlafen, weil ich zu lange geschlafen habe. (Przespałem się, bo spałem zbyt długo.) – tutaj używamy „verschlafen”, a nie „ausschlafen”, ponieważ chodzi o sytuację, w której zbyt długi sen spowodował spóźnienie.

Unikanie tych błędów pozwoli na poprawne i precyzyjne używanie czasownika „schlafen” w mowie i piśmie. Warto regularnie ćwiczyć odmianę tego czasownika oraz stosowanie go w różnych kontekstach, aby osiągnąć biegłość w języku niemieckim.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również