Zdania z obwohl i trotzdem

W tym artykule przyjrzymy się bliżej dwóm użytecznym słowom w języku niemieckim: „obwohl” i „trotzdem”. Poznasz ich definicje, zastosowanie oraz strukturę zdań, w których się pojawiają. Omówimy różnice między nimi oraz częste błędy, które warto unikać. Na koniec, sprawdzisz swoją wiedzę w praktycznych ćwiczeniach i testach. Zapraszamy do nauki!

Definicja i zastosowanie słów „obwohl” i „trotzdem” w języku niemieckim

W języku niemieckim, zarówno „obwohl” jak i „trotzdem” są używane do wyrażania przeciwności lub kontrastu między dwoma zdaniami. Oba słowa mają podobne znaczenie, ale różnią się strukturą zdania, w którym są używane. Warto zrozumieć, jak poprawnie stosować te dwa słowa, aby uniknąć błędów i poprawić swoją komunikację w języku niemieckim.

„Obwohl” jest spójnikiem podrzędnym, który wprowadza zdanie podrzędne przeciwności. Oznacza „mimo że”, „chociaż” lub „pomimo że” i jest używane do łączenia dwóch zdań, które wyrażają sprzeczne informacje lub sytuacje. Przykład: „Obwohl es regnet, gehen wir spazieren” (Mimo że pada deszcz, idziemy na spacer).

„Trotzdem” natomiast to przysłówek, który oznacza „mimo to”, „pomimo tego” lub „niemniej jednak”. Jest używany do wyrażenia kontrastu między dwoma zdaniami, które są sprzeczne lub nieoczekiwane. Przykład: „Es regnet, trotzdem gehen wir spazieren” (Pada deszcz, mimo to idziemy na spacer).

Struktura zdania z „obwohl” – reguły i przykłady

W języku niemieckim, zdanie z „obwohl” ma specyficzną strukturę, którą należy zrozumieć, aby poprawnie używać tego słowa. Gdy używamy „obwohl”, wprowadzamy zdanie podrzędne, co wpływa na kolejność słów w zdaniu. Oto kilka reguł dotyczących struktury zdań z „obwohl”:

 • Zdanie z „obwohl” zaczyna się od spójnika „obwohl”, a następnie podmiot, dopełnienie i orzeczenie.
 • Orzeczenie (czasownik) w zdaniu podrzędnym z „obwohl” znajduje się na końcu zdania.
 • Zdanie główne i zdanie podrzędne z „obwohl” mogą być zamienione miejscami, ale struktura zdania podrzędnego się nie zmienia.

Przykłady zdań z „obwohl”:

 • Obwohl ich müde bin, mache ich meine Hausaufgaben. (Mimo że jestem zmęczony, odrabiam zadanie domowe.)
 • Wir fahren in den Urlaub, obwohl wir wenig Geld haben. (Jedziemy na wakacje, mimo że mamy mało pieniędzy.)
 • Er hat das Spiel gewonnen, obwohl er verletzt war. (Wygrał mecz, mimo że był kontuzjowany.)

Różnice między „obwohl” a „trotzdem” – kiedy używać którego słowa

Chociaż zarówno „obwohl”, jak i „trotzdem” są używane do wyrażania kontrastu lub sprzeczności, istnieją pewne różnice między tymi dwoma słowami, które decydują o tym, kiedy używać którego z nich. Oto główne różnice między „obwohl” a „trotzdem”:

 • „Obwohl” jest spójnikiem wprowadzającym zdanie podrzędne, podczas gdy „trotzdem” jest przysłówkiem używanym w zdaniu głównym.
 • W zdaniu z „obwohl” czasownik zawsze stoi na końcu zdania, podczas gdy w zdaniu z „trotzdem” czasownik może stać na początku zdania (jeśli „trotzdem” jest na początku zdania) lub po „trotzdem” (jeśli „trotzdem” jest po pierwszym elemencie zdania).
 • „Obwohl” jest używane do wyrażenia przyczyny kontrastu lub sprzeczności, podczas gdy „trotzdem” wyraża skutek tej przyczyny.

Wybór między „obwohl” a „trotzdem” zależy od tego, czy chcemy skupić się na przyczynie kontrastu (wtedy używamy „obwohl”) czy na skutku (wtedy używamy „trotzdem”). Oto przykład ilustrujący różnicę między tymi dwoma słowami:

 • Obwohl er müde war, hat er weitergearbeitet. (Chociaż był zmęczony, kontynuował pracę.) – skupiamy się na przyczynie (zmęczenie)
 • Er war müde. Trotzdem hat er weitergearbeitet. (Był zmęczony. Mimo to kontynuował pracę.) – skupiamy się na skutku (kontynuowanie pracy)

Słownictwo i zwroty z „obwohl” i „trotzdem” w kontekście codziennym

W codziennej komunikacji językowej warto znać różne zwroty i wyrażenia związane z „obwohl” i „trotzdem”, które mogą być przydatne w różnych sytuacjach. Oto kilka przykładów:

 • Obwohl es regnet, gehen wir spazieren. – Chociaż pada deszcz, idziemy na spacer.
 • Er hat viel gelernt, trotzdem hat er die Prüfung nicht bestanden. – Dużo się uczył, mimo to nie zdał egzaminu.
 • Obwohl sie müde war, hat sie den ganzen Abend getanzt. – Chociaż była zmęczona, tańczyła cały wieczór.
 • Ich habe Kopfschmerzen, trotzdem gehe ich zur Arbeit. – Mam ból głowy, mimo to idę do pracy.

Warto również zwrócić uwagę na inne słowa i zwroty, które mogą być używane zamiast „obwohl” i „trotzdem” w niektórych kontekstach, takie jak:

 • Obwohl – można zastąpić przez „trotz” + rzeczownik w dopełniaczu, np. Trotz des Regens (Mimo deszczu)
 • Trotzdem – można zastąpić przez „dennoch” lub „nichtsdestotrotz”, które mają podobne znaczenie, np. Er hat viel gelernt, dennoch hat er die Prüfung nicht bestanden. (Dużo się uczył, mimo to nie zdał egzaminu.)

Testy i quizy sprawdzające umiejętność użycia „obwohl” i „trotzdem”

Aby sprawdzić swoją wiedzę i umiejętność stosowania „obwohl” i „trotzdem” w praktyce, warto rozwiązywać testy i quizy. Oto kilka przykładów pytań, które mogą się pojawić w takich ćwiczeniach:

 1. Uzupełnij zdanie odpowiednim słowem: „_____ es regnet, gehen wir spazieren.” (Obwohl / Trotzdem)
 2. Przetłumacz na język niemiecki: „Chociaż jestem chory, idę do pracy.” (Obwohl / Trotzdem)
 3. Wybierz poprawne zdanie: a) „Obwohl sie müde ist, sie schläft nicht.” b) „Obwohl sie müde ist, schläft sie nicht.” (a / b)
 4. Uzupełnij zdanie odpowiednim słowem: „Er hat viel gelernt, _____ hat er die Prüfung nicht bestanden.” (Obwohl / Trotzdem)

Ćwiczenia tego typu można znaleźć w podręcznikach do nauki języka niemieckiego, na stronach internetowych poświęconych nauce języków obcych oraz w aplikacjach do nauki języków. Regularne rozwiązywanie testów i quizów pozwala utrwalić wiedzę i lepiej zrozumieć zasady gramatyczne oraz zastosowanie „obwohl” i „trotzdem” w praktyce.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również