Das ist, es gibt – kiedy używamy?

W języku niemieckim istnieją dwa ważne wyrażenia służące do opisywania rzeczywistości: „Das ist” i „Es gibt”. W artykule tym przyjrzymy się dokładniej ich definicjom, zastosowaniu oraz różnicom gramatycznym. Zaprezentujemy także przykłady użycia, omówimy częste błędy oraz wskażemy na kontekst kulturowy i codzienny tych wyrażeń. Na koniec, przedstawimy ćwiczenia i strategie, które pomogą poprawić użycie „Das ist” i „Es gibt” w mowie i pisowni.

„Das ist” i „Es gibt” – definicje i zastosowanie

„Das ist” to niemieckie wyrażenie, które można przetłumaczyć na język polski jako „to jest”. Jest to jedno z podstawowych wyrażeń, które uczymy się na początku nauki języka niemieckiego. Wyrażenie to jest używane do identyfikacji, opisu lub przedstawienia osoby, rzeczy, miejsca, sytuacji itp. Warto zwrócić uwagę, że „das” jest rodzajnikiem nijakim, ale w tym przypadku może być używane dla rzeczowników o różnych rodzajach gramatycznych.

„Es gibt” to kolejne ważne wyrażenie w języku niemieckim, które można przetłumaczyć jako „istnieje” lub „są”. Jest ono używane do wyrażania istnienia lub obecności czegoś lub kogoś. W przeciwieństwie do „das ist”, „es gibt” nie służy do identyfikacji czy opisu, a jedynie do stwierdzenia faktu istnienia. Warto dodać, że „es gibt” jest formą czasownika „geben” (dawać) w trzeciej osobie liczby pojedynczej.

Różnice między „Das ist” a „Es gibt” w kontekście gramatycznym

Podstawowa różnica między „das ist” a „es gibt” polega na ich zastosowaniu oraz konstrukcji gramatycznej. Jak już wspomniano, „das ist” służy do identyfikacji, opisu czy przedstawienia, podczas gdy „es gibt” wyraża istnienie lub obecność. W związku z tym, „das ist” będzie często używane z przymiotnikami, zaimekami wskazującymi czy określeniami czasu i miejsca, natomiast „es gibt” będzie łączone z rzeczownikami w dopełniaczu.

Warto również zwrócić uwagę na czasowniki używane w obu wyrażeniach. W przypadku „das ist” mamy do czynienia z czasownikiem „sein” (być) w trzeciej osobie liczby pojedynczej, natomiast „es gibt” to forma czasownika „geben” (dawać) również w trzeciej osobie liczby pojedynczej. W związku z tym, „das ist” będzie się odmieniać zgodnie z odmianą czasownika „sein”, a „es gibt” zgodnie z odmianą czasownika „geben”.

Przykłady użycia „Das ist” w zdaniach

Wyrażenie „Das ist” jest używane w języku niemieckim do przedstawienia lub opisania osoby, rzeczy, miejsca lub sytuacji. Oto kilka przykładów użycia „Das ist” w zdaniach:

 • Das ist mein Bruder. – To jest mój brat.
 • Das ist ein schönes Haus. – To jest piękny dom.
 • Das ist Berlin, die Hauptstadt von Deutschland. – To jest Berlin, stolica Niemiec.
 • Das ist interessant. – To jest interesujące.

Warto zauważyć, że „Das ist” może być również używane do przedstawienia osoby w zdaniu, gdy mówimy o niej w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Przykłady:

 • Das ist Anna, sie ist meine Freundin. – To jest Anna, ona jest moją dziewczyną.
 • Das ist Herr Müller, er ist unser Lehrer. – To jest pan Müller, on jest naszym nauczycielem.

Przykłady użycia „Es gibt” w zdaniach

Wyrażenie „Es gibt” jest używane w języku niemieckim do wyrażenia istnienia lub obecności czegoś, np. osób, rzeczy, miejsc czy zdarzeń. Oto kilka przykładów użycia „Es gibt” w zdaniach:

 • Es gibt viele Menschen im Park. – W parku jest dużo ludzi.
 • Es gibt ein Problem. – Jest problem.
 • Es gibt viele Sehenswürdigkeiten in dieser Stadt. – W tym mieście jest wiele atrakcji turystycznych.
 • Es gibt heute eine Party bei mir. – Dzisiaj jest impreza u mnie.

Warto zauważyć, że „Es gibt” może być również używane do wyrażenia braku istnienia lub obecności czegoś, poprzez dodanie przeczenia „nicht” lub „kein”. Przykłady:

 • Es gibt keine Milch mehr im Kühlschrank. – W lodówce nie ma już mleka.
 • Es gibt hier nicht viele Restaurants. – Tutaj nie ma wielu restauracji.

Częste błędy w użyciu „Das ist” i „Es gibt”

Podczas używania „Das ist” i „Es gibt” w języku niemieckim, istnieje kilka częstych błędów, które warto unikać. Pierwszym błędem jest mylenie znaczenia obu wyrażeń. „Das ist” oznacza „to jest” i używane jest do przedstawiania lub identyfikowania czegoś, podczas gdy „Es gibt” oznacza „jest/jestem” i używane jest do wyrażania istnienia czegoś lub podawania informacji o dostępności czegoś.

Kolejnym błędem jest nieodpowiednie użycie „Das ist” i „Es gibt” w zdaniach. Na przykład, często popełnianym błędem jest używanie „Das ist” zamiast „Es gibt” w kontekście podawania informacji o dostępności czegoś. Na przykład, zamiast powiedzieć „Es gibt ein Restaurant in der Nähe” (Jest restauracja w pobliżu), niepoprawnie powiedzielibyśmy „Das ist ein Restaurant in der Nähe” (To jest restauracja w pobliżu).

Das ist” i „Es gibt” w pytaniach i odpowiedziach

„Das ist” i „Es gibt” mogą być również używane w pytaniach i odpowiedziach. Na przykład, możemy zapytać „Was ist das?” (Co to jest?) i odpowiedzieć „Das ist ein Buch” (To jest książka). Podobnie, możemy zapytać „Gibt es einen Park in der Nähe?” (Czy jest park w pobliżu?) i odpowiedzieć „Ja, es gibt einen Park in der Nähe” (Tak, jest park w pobliżu).

W pytaniach, „Das ist” i „Es gibt” mogą być również używane do pytań o tożsamość lub istnienie czegoś. Na przykład, możemy zapytać „Was ist das für ein Tier?” (Co to za zwierzę?) i odpowiedzieć „Das ist ein Hund” (To jest pies). Podobnie, możemy zapytać „Gibt es hier einen Supermarkt?” (Czy jest tu supermarket?) i odpowiedzieć „Ja, es gibt hier einen Supermarkt” (Tak, jest tu supermarket).

„Das ist” i „Es gibt” w kontekście kulturowym i codziennym języku niemieckim

W codziennym języku niemieckim zarówno „Das ist” jak i „Es gibt” są często używane w różnych sytuacjach. Zrozumienie ich zastosowania oraz kontekstu kulturowego jest kluczowe dla efektywnego porozumiewania się w języku niemieckim. Oto kilka aspektów, które warto wziąć pod uwagę:

 • Formalność: „Das ist” i „Es gibt” są stosowane zarówno w formalnych, jak i nieformalnych sytuacjach. W związku z tym można je używać w rozmowach z przyjaciółmi, jak i w oficjalnych dokumentach czy rozmowach biznesowych.
 • Rejestr językowy: Zarówno „Das ist” jak i „Es gibt” należą do standardowego języka niemieckiego (Hochdeutsch) i są używane na terenie całych Niemiec, Austrii oraz Szwajcarii. Warto jednak pamiętać, że w niektórych regionach mogą występować lokalne zwroty czy dialekty, które zastępują te wyrażenia.
 • Stosowanie w różnych sytuacjach: „Das ist” i „Es gibt” można używać w różnych kontekstach, takich jak opisywanie otoczenia, przedstawianie osób, wyrażanie opinii czy mówienie o ilościach. Dzięki temu są one niezwykle uniwersalne i przydatne w codziennym języku niemieckim.

Warto również zwrócić uwagę na różne zwroty i idiomy, które wykorzystują „Das ist” i „Es gibt”. Przykłady takich zwrotów to:

 • Das ist mir egal: „To mi jest obojętne” – wyrażenie używane, gdy coś nie ma dla nas znaczenia.
 • Es gibt nichts zu tun: „Nie ma nic do zrobienia” – używane, gdy nie ma żadnych zadań czy obowiązków do wykonania.
 • Das ist (nicht) der Rede wert: „To (nie) jest warte wspomnienia” – wyrażenie stosowane, gdy chcemy podkreślić, że coś jest (lub nie jest) istotne czy wartościowe.

Ćwiczenia i strategie na poprawę użycia „Das ist” i „Es gibt” w mowie i pisowni

Aby poprawić swoje umiejętności w używaniu „Das ist” i „Es gibt” w mowie i pisowni, warto zastosować różne strategie i ćwiczenia. Oto kilka propozycji, które pomogą w opanowaniu tych wyrażeń:

 • Ćwiczenia z podręcznika: Wiele podręczników do nauki języka niemieckiego zawiera ćwiczenia i przykłady związane z „Das ist” i „Es gibt”. Wykonuj je regularnie, aby utrwalić swoją wiedzę na temat tych wyrażeń.
 • Tworzenie własnych zdań: Próbuj tworzyć własne zdania z „Das ist” i „Es gibt”, opisując swoje otoczenie, sytuacje czy osoby. Dzięki temu zrozumiesz, jak stosować te wyrażenia w praktyce.
 • Analiza tekstów: Przeglądaj różne teksty w języku niemieckim, takie jak artykuły, książki czy wiadomości, i zwracaj uwagę na użycie „Das ist” i „Es gibt”. Spróbuj zrozumieć, dlaczego autor zdecydował się na użycie jednego z tych wyrażeń, a nie drugiego.
 • Ćwiczenia online: W Internecie można znaleźć wiele ćwiczeń i testów związanych z „Das ist” i „Es gibt”. Wykorzystuj je, aby sprawdzić swoją wiedzę i poprawić swoje umiejętności.

Ważne jest również, aby praktykować mówienie i pisanie w języku niemieckim jak najczęściej. Im więcej będziesz używać „Das ist” i „Es gibt” w codziennych sytuacjach, tym lepiej je opanujesz. Nie bój się popełniać błędów, gdyż to właśnie dzięki nim będziesz mógł się nauczyć, jak poprawnie stosować te wyrażenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również