Końcówki przymiotników w języku niemiecki

W języku niemieckim odmiana przymiotników jest niezbędną umiejętnością dla każdego uczącego się tego języka. W tym artykule omówimy podstawowe zasady końcówek przymiotników, ich zmiany w poszczególnych przypadkach gramatycznych oraz liczbie mnogiej. Przedstawimy również przymiotniki z nieodmiennymi końcówkami oraz częste błędy, które warto unikać podczas nauki języka niemieckiego.

Podstawowe zasady końcówek przymiotników w języku niemieckim

W języku niemieckim, przymiotniki odmieniają się przez przypadki, rodzaje i liczby. Końcówki przymiotników są kluczowe dla zrozumienia struktury zdania i poprawnego przekazania informacji. Warto zatem poznać podstawowe zasady dotyczące końcówek przymiotników w języku niemieckim:

 • Przymiotniki pojawiają się zawsze przed rzeczownikiem, którego dotyczą, np. „ein großes Haus” (duży dom).
 • Końcówki przymiotników zależą od rodzaju rzeczownika (męski, żeński, nijaki), np. „ein großer Mann” (duży mężczyzna), „eine große Frau” (duża kobieta), „ein großes Kind” (duże dziecko).
 • Końcówki przymiotników zmieniają się w zależności od przypadka (mianownik, dopełniacz, celownik, biernik), np. „Ich sehe den großen Mann” (Widzę dużego mężczyznę).
 • Przymiotniki odmieniają się również w liczbie mnogiej, np. „die großen Häuser” (duże domy).

Końcówki przymiotników w mianowniku w języku niemieckim

Mianownik to podstawowy przypadek, w którym występują przymiotniki w języku niemieckim. Końcówki przymiotników w mianowniku różnią się w zależności od rodzaju rzeczownika oraz tego, czy przymiotnik występuje z określonym czy nieokreślonym artykułem. Oto podstawowe zasady dotyczące końcówek przymiotników w mianowniku:

 • Przymiotniki z określonym artykułem („der”, „die”, „das”) przyjmują końcówki „-e” dla rodzaju męskiego i nijakiego oraz „-en” dla rodzaju żeńskiego, np. „der große Mann”, „die großen Frau”, „das große Kind”.
 • Przymiotniki z nieokreślonym artykułem („ein”, „eine”, „ein”) przyjmują końcówki „-er” dla rodzaju męskiego, „-e” dla rodzaju żeńskiego oraz „-es” dla rodzaju nijakiego, np. „ein großer Mann”, „eine große Frau”, „ein großes Kind”.
 • Przymiotniki bez artykułu przyjmują te same końcówki co przymiotniki z nieokreślonym artykułem, np. „großer Mann”, „große Frau”, „großes Kind”.

Warto pamiętać, że w liczbie mnogiej końcówki przymiotników są takie same dla wszystkich rodzajów, zarówno z określonym, jak i nieokreślonym artykułem, czyli „-en”, np. „die großen Männer” (duzi mężczyźni), „die großen Frauen” (duże kobiety), „die großen Kinder” (duże dzieci).

Zmiana końcówek przymiotników w dopełniaczu w języku niemieckim

W języku niemieckim dopełniacz, czyli przypadek wyrażający przynależność, wprowadza pewne zmiany w końcówkach przymiotników. Warto zwrócić uwagę na to, że końcówki przymiotników w dopełniaczu zależą od rodzaju rzeczownika, z którym się łączą, oraz od rodzaju artykułu (określonego lub nieokreślonego). Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady dotyczące końcówek przymiotników w dopełniaczu:

 • W przypadku rzeczowników rodzaju męskiego i nijakiego z artykułem określonym (der, das) końcówka przymiotnika to -en, np. des alten Mannes (starego mężczyzny), des kleinen Kindes (małego dziecka).
 • W przypadku rzeczowników rodzaju żeńskiego z artykułem określonym (die) końcówka przymiotnika to -er, np. der schönen Frau (pięknej kobiety).
 • W przypadku rzeczowników rodzaju męskiego, żeńskiego i nijakiego z artykułem nieokreślonym (ein, eine, ein) końcówka przymiotnika to -en, np. eines alten Mannes (starego mężczyzny), einer schönen Frau (pięknej kobiety), eines kleinen Kindes (małego dziecka).

Przymiotniki z końcówkami w celowniku w języku niemieckim

Celownik to przypadek, który w języku niemieckim odpowiada na pytania „kto? co?” i wyraża przede wszystkim kierunek, cel lub korzyść. Końcówki przymiotników w celowniku również zależą od rodzaju rzeczownika oraz rodzaju artykułu. Oto najważniejsze zasady dotyczące końcówek przymiotników w celowniku:

 • W przypadku rzeczowników rodzaju męskiego i nijakiego z artykułem określonym (der, das) końcówka przymiotnika to -em, np. dem alten Mann (staremu mężczyźnie), dem kleinen Kind (małemu dziecku).
 • W przypadku rzeczowników rodzaju żeńskiego z artykułem określonym (die) końcówka przymiotnika to -er, np. der schönen Frau (pięknej kobiecie).
 • W przypadku rzeczowników rodzaju męskiego, żeńskiego i nijakiego z artykułem nieokreślonym (ein, eine, ein) końcówka przymiotnika to -en, np. einem alten Mann (staremu mężczyźnie), einer schönen Frau (pięknej kobiecie), einem kleinen Kind (małemu dziecku).

Warto zwrócić uwagę, że końcówki przymiotników w celowniku są bardzo podobne do tych w dopełniaczu, co może prowadzić do pomyłek. Kluczowe jest zrozumienie funkcji celownika i dopełniacza w zdaniu oraz zapamiętanie odpowiednich końcówek przymiotników dla każdego przypadka.

Biernik a końcówki przymiotników w języku niemieckim

Biernik jest jednym z przypadków w języku niemieckim, który wymaga zmiany końcówek przymiotników. W bierniku, przymiotniki odmieniają się w zależności od rodzaju, liczby i rodzaju gramatycznego rzeczownika, który jest w bierniku. W przypadku rodzaju męskiego, przymiotniki z końcówkami -er i -el tracą końcówkę -e. Na przykład, przymiotnik „groß” (wielki) staje się „großen” w bierniku męskim, np. „einen großen Tisch” (wielki stół). Natomiast przymiotniki z końcówką -en nie zmieniają się w bierniku męskim, np. „einen interessanten Film” (interesujący film).

W przypadku rodzaju żeńskiego, przymiotniki z końcówką -e tracą końcówkę -e. Na przykład, przymiotnik „schön” (piękny) staje się „schöne” w bierniku żeńskim, np. „eine schöne Blume” (piękny kwiat). Natomiast przymiotniki z końcówką -e nie zmieniają się w bierniku żeńskim, np. „eine interessante Geschichte” (interesująca historia).

Końcówki przymiotników w liczbie mnogiej w języku niemieckim

W języku niemieckim przymiotniki odmieniają się również w liczbie mnogiej. W liczbie mnogiej, przymiotniki z końcówką -e tracą końcówkę -e. Na przykład, przymiotnik „alt” (stary) staje się „alte” w liczbie mnogiej, np. „alte Häuser” (stare domy). Natomiast przymiotniki z końcówką -en nie zmieniają się w liczbie mnogiej, np. „interessante Bücher” (interesujące książki).

W przypadku przymiotników z końcówką -er, końcówka -er pozostaje bez zmian w liczbie mnogiej. Na przykład, przymiotnik „groß” (wielki) pozostaje „groß” w liczbie mnogiej, np. „große Autos” (wielkie samochody). Natomiast przymiotniki z końcówką -e nie zmieniają się w liczbie mnogiej, np. „interessante Filme” (interesujące filmy).

Przymiotniki z nieodmiennymi końcówkami w języku niemieckim

W języku niemieckim istnieje grupa przymiotników, które nie zmieniają swoich końcówek w zależności od przypadka, rodzaju czy liczby. Są to tzw. przymiotniki nieodmienne. Warto zaznajomić się z nimi, aby uniknąć błędów podczas odmiany przymiotników. Przymiotniki te można podzielić na dwie główne grupy:

 • Przymiotniki pochodzące od przysłówków – takie jak „viel” (dużo), „wenig” (mało), „mehr” (więcej) czy „aller” (wszystkich). Przykład: viel Geld (dużo pieniędzy), wenig Zeit (mało czasu).
 • Przymiotniki pochodzące od liczebników porządkowych – np. „erst” (pierwszy), „zweit” (drugi), „dritt” (trzeci) itp. Przykład: der erste Platz (pierwsze miejsce), die zweite Chance (druga szansa).

Warto zwrócić uwagę, że przymiotniki nieodmienne nie są poprzedzane przez rodzajniki (takie jak der, die, das, ein, eine, etc.). Dlatego też nie ma potrzeby zmiany końcówek przymiotników, ponieważ nie ma rodzajnika, który by wpływał na ich odmianę. Przykład: viel Erfolg (dużo sukcesów), wenig Geduld (mało cierpliwości).

Częste błędy w stosowaniu końcówek przymiotników w języku niemieckim

Podczas nauki języka niemieckiego, szczególnie na początku, łatwo jest popełnić błędy związane z odmianą przymiotników. Oto kilka najczęstszych błędów, na które warto zwrócić uwagę:

 • Zamiana końcówek przymiotników – często uczący się mylą końcówki przymiotników, stosując np. końcówkę „-en” zamiast „-em” w celowniku męskim. Aby uniknąć tego błędu, warto dokładnie zapoznać się z tabelami odmian przymiotników i ćwiczyć ich stosowanie.
 • Brak końcówki przymiotnika – niekiedy zdarza się, że uczący się pomijają końcówkę przymiotnika, traktując go jako nieodmienny. Warto pamiętać, że większość przymiotników w języku niemieckim odmienia się, a przymiotniki nieodmienne stanowią wyjątek.
 • Błędne stosowanie rodzajników – odmiana przymiotników zależy od rodzajników, dlatego też błędne użycie rodzajnika może prowadzić do błędnej odmiany przymiotnika. Aby uniknąć tego błędu, warto dobrze opanować rodzajniki w języku niemieckim.
 • Niewłaściwe łączenie przymiotników z rzeczownikami – czasami uczący się łączą przymiotniki z rzeczownikami w sposób niepoprawny, np. stosując przymiotnik nieodmienny z rzeczownikiem, który wymaga odmiany. W takich przypadkach warto sprawdzić, czy dany przymiotnik jest rzeczywiście nieodmienny, czy też należy go odmienić.

Poprawne stosowanie końcówek przymiotników w języku niemieckim jest kluczowe dla poprawnej komunikacji. Warto więc poświęcić czas na naukę odmiany przymiotników, aby uniknąć błędów i mówić oraz pisać poprawnie po niemiecku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również