Czasowniki bezosobowe w języku niemieckim

Czasowniki bezosobowe to ważny element gramatyki języka niemieckiego, który może sprawić trudności dla uczących się. W niniejszym artykule omówimy definicję oraz charakterystykę tych czasowników, zaprezentujemy przykłady, zasady tworzenia zdań oraz ich zastosowanie w różnych trybach i czasach. Porównamy również użycie czasowników bezosobowych w języku niemieckim i polskim oraz zaproponujemy praktyczne ćwiczenia i strategie na opanowanie tego zagadnienia.

Definicja i charakterystyka czasowników bezosobowych w języku niemieckim

Czasowniki bezosobowe to specyficzna grupa czasowników, które występują w języku niemieckim. Ich główną cechą jest to, że nie mają określonego podmiotu i zazwyczaj odnoszą się do zjawisk ogólnych, takich jak pogoda, uczucia czy potrzeby. W języku niemieckim czasowniki bezosobowe są często używane w codziennej komunikacji, dlatego warto znać ich charakterystykę i zasady tworzenia zdań z ich udziałem.

W języku niemieckim czasowniki bezosobowe występują zazwyczaj z zaimkiem „es”, który pełni funkcję podmiotu gramatycznego. Zaimkiem tym można zastąpić rzeczywisty podmiot zdania, który jest nieokreślony lub nieistotny dla przekazu informacji. Warto zwrócić uwagę, że czasowniki bezosobowe nie mają odpowiednika w języku polskim, co sprawia, że ich nauka może być początkowo trudna dla osób uczących się języka niemieckiego.

Przykłady najczęściej używanych czasowników bezosobowych

W języku niemieckim istnieje wiele czasowników bezosobowych, które są używane w różnych kontekstach. Oto kilka najbardziej popularnych przykładów:

 • es regnet – pada deszcz
 • es schneit – pada śnieg
 • es donnert – grzmi
 • es hagelt – pada grad
 • es gefällt mir – podoba mi się
 • es tut mir leid – przykro mi
 • es interessiert mich – interesuje mnie
 • es scheint – wydaje się

Warto zauważyć, że niektóre z tych czasowników mogą również występować w formie osobowej, jeśli mają określony podmiot. Na przykład:

 • Der Regen fällt – Deszcz pada
 • Der Schnee bedeckt die Straße – Śnieg pokrywa ulicę

Jednak w przypadku zdań bezosobowych zaimkiem „es” zdecydowanie częściej używane są formy bezosobowe tych czasowników.

Zasady tworzenia zdań z czasownikami bezosobowymi

Tworzenie zdań z czasownikami bezosobowymi w języku niemieckim różni się od konstrukcji zdań z czasownikami osobowymi. W przypadku czasowników bezosobowych nie ma podmiotu, a czasownik zawsze występuje w 3. osobie liczby pojedynczej. Oto kilka zasad, które warto znać:

 • Brak podmiotu: W zdaniach z czasownikami bezosobowymi nie występuje podmiot, ponieważ czasowniki te nie odnoszą się do konkretnej osoby czy rzeczy. Przykład: „Es regnet” (Pada deszcz).
 • 3. osoba liczby pojedynczej: Czasowniki bezosobowe zawsze występują w 3. osobie liczby pojedynczej, niezależnie od kontekstu. Przykład: „Es schneit” (Pada śnieg).
 • Użycie „es”: W zdaniach z czasownikami bezosobowymi często występuje zaimków „es”, który pełni rolę wypełniacza miejsca podmiotu. Przykład: „Es dämmert” (Świta).
 • Okoliczniki: W zdaniach z czasownikami bezosobowymi można stosować okoliczniki, które opisują okoliczności, w jakich zachodzi dana czynność. Przykład: „Es regnet stark” (Pada mocno).

Warto zwrócić uwagę na to, że niektóre czasowniki bezosobowe mogą występować również w konstrukcjach z podmiotem, jednak wówczas zmieniają swoje znaczenie. Przykład: „Es friert” (Mróz) vs. „Ich friere” (Marznę).

Czasowniki bezosobowe a tryby i czasy gramatyczne

Czasowniki bezosobowe w języku niemieckim występują we wszystkich trybach i czasach gramatycznych, jednak ich odmiana może różnić się od czasowników osobowych. Oto kilka ważnych informacji dotyczących odmiany czasowników bezosobowych:

 • Tryb oznajmujący: W trybie oznajmującym czasowniki bezosobowe odmieniają się tak samo jak czasowniki osobowe, jednak zawsze występują w 3. osobie liczby pojedynczej. Przykład: „Es hat geregnet” (Padało).
 • Tryb przypuszczający: W trybie przypuszczającym czasowniki bezosobowe również odmieniają się podobnie do czasowników osobowych, jednak z pewnymi różnicami. Przykład: „Es würde regnen” (Padałoby).
 • Tryb rozkazujący: Czasowniki bezosobowe nie występują w trybie rozkazującym, ponieważ nie mają podmiotu, do którego można by kierować rozkaz.
 • Czasy gramatyczne: Czasowniki bezosobowe odmieniają się we wszystkich czasach gramatycznych, takich jak teraźniejszy (Präsens), przeszły (Präteritum), przyszły (Futur) czy czas przeszły dokonany (Perfekt). Przykład: „Es wird regnen” (Będzie padać).

Podczas nauki czasowników bezosobowych warto zwrócić uwagę na ich odmianę w różnych trybach i czasach gramatycznych, aby móc poprawnie stosować je w mowie i piśmie. Ćwiczenie odmiany czasowników bezosobowych w różnych kontekstach pozwoli na lepsze zrozumienie ich funkcjonowania w języku niemieckim.

Czasowniki bezosobowe w kontekście zaimków zwrotnych

Czasowniki bezosobowe w języku niemieckim mogą być używane w połączeniu z zaimkami zwrotnymi, które wskazują na to, że działanie wykonywane jest przez podmiot, który jest zarazem odbiorcą tego działania. Przykładem takiego czasownika jest „sich freuen” (cieszyć się). W zdaniu „Ich freue mich auf das Wochenende” (Cieszę się na weekend), zaimkiem zwrotnym jest „mich”, który wskazuje, że to ja jestem zarówno podmiotem, jak i odbiorcą radości z nadchodzącego weekendu.

W przypadku czasowników bezosobowych, zaimki zwrotne są używane w zależności od osoby, liczby i przypadku podmiotu. Na przykład, w zdaniu „Es freut mich, dass du kommst” (Cieszę się, że przychodzisz), zaimkiem zwrotnym jest „mich”, ponieważ podmiotem jest „es” (to), a ja jestem odbiorcą radości. Jednak w zdaniu „Es freut uns, dass ihr kommt” (Cieszymy się, że przychodzicie), zaimkiem zwrotnym jest „uns”, ponieważ podmiotem jest „es” (to), a my jesteśmy odbiorcami radości.

Ważne jest również zwrócenie uwagi na przypadki zaimków zwrotnych w zależności od czasownika bezosobowego. Na przykład, w zdaniu „Es tut mir leid” (Przykro mi), zaimkiem zwrotnym jest „mir”, ponieważ czasownik „tun” (robić) wymaga zaimka w celowniku. Natomiast w zdaniu „Es gefällt mir” (Podoba mi się), zaimkiem zwrotnym jest również „mir”, ale tym razem jest to zaimka w datywie, ponieważ czasownik „gefallen” (podobać się) wymaga zaimka w datywie.

Wyjątki i nieregularności w użyciu czasowników bezosobowych

Podobnie jak w przypadku innych aspektów gramatycznych języka niemieckiego, istnieją również wyjątki i nieregularności w użyciu czasowników bezosobowych. Jednym z takich wyjątków jest czasownik „geben” (dawać), który może być używany w formie bezosobowej, ale wtedy ma zupełnie inną konstrukcję. Na przykład, zamiast powiedzieć „Es gibt viele Bücher” (Jest wiele książek), powiemy „Viele Bücher gibt es” (Jest wiele książek). W tym przypadku, czasownik „geben” jest używany w formie trzeciej osoby liczby pojedynczej, a podmiot jest umieszczony na końcu zdania.

Innym przykładem jest czasownik „passieren” (zdarzać się), który również ma nieregularną konstrukcję w formie bezosobowej. Zamiast powiedzieć „Es passiert ein Unfall” (Zdarza się wypadek), powiemy „Ein Unfall passiert” (Zdarza się wypadek). W tym przypadku, czasownik „passieren” jest używany w formie trzeciej osoby liczby pojedynczej, a podmiot jest umieszczony na początku zdania.

Warto zauważyć, że nie wszystkie czasowniki bezosobowe mają takie nieregularności. Większość czasowników bezosobowych w języku niemieckim ma regularne konstrukcje i można je stosować zgodnie z ogólnymi zasadami. Jednak warto zapamiętać te wyjątki i nieregularności, aby uniknąć błędów w mówieniu i pisaniu.

Porównanie użycia czasowników bezosobowych w języku niemieckim i polskim

W języku niemieckim i polskim czasowniki bezosobowe pełnią podobne funkcje, jednak istnieją pewne różnice w ich użyciu i konstrukcji. W obu językach czasowniki bezosobowe odnoszą się do zdarzeń, które nie mają określonego podmiotu, a ich celem jest przekazanie informacji o sytuacji, zjawisku czy uczuciu. Warto zwrócić uwagę na kilka istotnych różnic między tymi dwoma językami:

 • Struktura zdania: W języku niemieckim czasowniki bezosobowe zwykle występują z rzeczownikiem w dopełniaczu lub zaimkiem „es” jako podmiotem gramatycznym. W języku polskim czasowniki bezosobowe często występują z rzeczownikiem w bierniku lub zaimkiem „to”.
 • Przykłady czasowników: W języku niemieckim często używane czasowniki bezosobowe to „es regnet” (pada deszcz), „es schneit” (pada śnieg) czy „es gefällt mir” (podoba mi się). W języku polskim odpowiednikiem tych czasowników są „pada deszcz”, „pada śnieg” i „podoba mi się”.
 • Tryby i czasy gramatyczne: W języku niemieckim czasowniki bezosobowe mogą występować we wszystkich trybach i czasach gramatycznych, jednak w języku polskim niektóre z nich mają ograniczone możliwości fleksyjne, np. nie występują w trybie rozkazującym.
 • Zaimki zwrotne: W języku niemieckim czasowniki bezosobowe mogą występować z zaimkami zwrotnymi, np. „sich freuen” (cieszyć się), „sich ärgern” (złościć się). W języku polskim zaimki zwrotne są rzadziej używane w konstrukcjach z czasownikami bezosobowymi.

Praktyczne ćwiczenia i strategie na opanowanie czasowników bezosobowych

Opanowanie czasowników bezosobowych w języku niemieckim wymaga praktyki i systematyczności. Poniżej przedstawiamy kilka praktycznych ćwiczeń i strategii, które pomogą w nauce i utrwaleniu tego zagadnienia gramatycznego:

 • Tworzenie listy czasowników: Sporządź listę najczęściej używanych czasowników bezosobowych w języku niemieckim, a następnie postaraj się je zapamiętać. Regularnie powtarzaj listę, aby utrwalić sobie te czasowniki.
 • Ćwiczenia z użyciem czasowników: Praktykuj tworzenie zdań z czasownikami bezosobowymi, stosując różne tryby i czasy gramatyczne. Możesz również spróbować przekształcić zdania z czasownikami osobowymi na bezosobowe, aby zrozumieć różnice między nimi.
 • Porównywanie z językiem polskim: Porównuj użycie czasowników bezosobowych w języku niemieckim z ich odpowiednikami w języku polskim. Zwracaj uwagę na różnice w strukturze zdania, użyciu zaimków czy trybach i czasach gramatycznych.
 • Ćwiczenia z zaimkami zwrotnymi: Praktykuj użycie czasowników bezosobowych z zaimkami zwrotnymi, np. tworząc zdania opisujące uczucia czy emocje. Staraj się zrozumieć, jak zaimki zwrotne wpływają na znaczenie czasowników bezosobowych.
 • Korzystanie z materiałów dodatkowych: Poszukaj dodatkowych materiałów, takich jak podręczniki, ćwiczenia online czy filmy edukacyjne, które pomogą Ci lepiej zrozumieć i opanować czasowniki bezosobowe w języku niemieckim.

Systematyczne ćwiczenie i stosowanie powyższych strategii pozwoli na skuteczne opanowanie czasowników bezosobowych w języku niemieckim, co z kolei przyczyni się do poprawy ogólnej kompetencji językowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również