Konjunktiv I – tryb przypuszczający w niemieckim

W artykule omówimy Konjunktiv I w języku niemieckim – jego funkcje, formowanie czasu teraźniejszego i przeszłego, zastosowanie w mowie zależnej, kontekst formalny i nieformalny oraz częste błędy i pułapki. Zaprezentujemy także przykłady i ćwiczenia oraz porównamy Konjunktiv I z Konjunktiv II, wyjaśniając, kiedy używać którego trybu.

Definicja i funkcje Konjunktiv I w języku niemieckim

Konjunktiv I, zwany również trybem oznajmującym, to jeden z dwóch trybów koniunktivów w języku niemieckim. Jego głównym zadaniem jest przekazywanie informacji z drugiej ręki, czyli mówienie o tym, co ktoś inny powiedział, napisał lub myślał. W ten sposób Konjunktiv I pozwala na wyrażenie niepewności, niedokładności lub subiektywności przekazywanych informacji. Tryb ten jest często używany w formalnych sytuacjach, takich jak artykuły prasowe, sprawozdania, przemówienia czy naukowe opracowania.

Warto zaznaczyć, że Konjunktiv I nie jest jedynym trybem używanym do wyrażania mowy zależnej w języku niemieckim. W niektórych przypadkach, zwłaszcza w mowie potocznej, zamiast Konjunktiv I stosuje się Konjunktiv II lub czas przeszły (Präteritum). Jednakże, w formalnych kontekstach Konjunktiv I jest preferowany ze względu na jego większą precyzję i neutralność.

Formowanie czasu teraźniejszego w Konjunktiv I

Tworzenie czasu teraźniejszego w Konjunktiv I opiera się na czasowniku w formie bezokolicznikowej (Infinitiv). Aby utworzyć formę Konjunktiv I, należy dodać odpowiednie końcówki do tematu czasownika. Końcówki te są następujące:

 • -e dla pierwszej osoby liczby pojedynczej (ich)
 • -est dla drugiej osoby liczby pojedynczej (du)
 • -e dla trzeciej osoby liczby pojedynczej (er/sie/es)
 • -en dla pierwszej osoby liczby mnogiej (wir)
 • -et dla drugiej osoby liczby mnogiej (ihr)
 • -en dla trzeciej osoby liczby mnogiej (sie) oraz dla grzecznościowej formy „Sie”

Przykładowo, dla czasownika „sagen” (mówić) formy Konjunktiv I prezentują się następująco:

 • ich sage
 • du sagest
 • er/sie/es sage
 • wir sagen
 • ihr saget
 • sie/Sie sagen

Warto zwrócić uwagę na to, że niektóre czasowniki mają nieregularne formy w Konjunktiv I, zwłaszcza te z tzw. nieregularnymi samogłoskami (a, o, u). W takich przypadkach należy nauczyć się form indywidualnie, np. „sein” (być) ma formy: ich sei, du seist, er/sie/es sei, wir seien, ihr seiet, sie/Sie seien.

Konjunktiv I w czasie przeszłym: reguły i wyjątki

W języku niemieckim Konjunktiv I w czasie przeszłym jest używany głównie w mowie zależnej, aby przekazać informacje o zdarzeniach, które miały miejsce w przeszłości. Tworzenie czasu przeszłego w Konjunktiv I wymaga użycia czasownika pomocniczego haben lub sein w formie Konjunktiv I oraz czasownika głównego w imiesłowie przeszłym (Partizip II).

Formowanie czasu przeszłego w Konjunktiv I wygląda następująco:

 • czasownik pomocniczy haben w Konjunktiv I: ich habe, du habest, er/sie/es habe, wir/sie haben, ihr habet, sie haben
 • czasownik pomocniczy sein w Konjunktiv I: ich sei, du seiest, er/sie/es sei, wir/sie seien, ihr seiet, sie seien
 • czasownik główny w imiesłowie przeszłym (Partizip II): np. gekauft, gesehen, gefahren

Przykład:

 • Er sagte, er habe das Buch gelesen. (On powiedział, że przeczytał książkę.)
 • Sie meinte, sie sei nach Hause gegangen. (Ona powiedziała, że poszła do domu.)

Warto zwrócić uwagę na wyjątki dotyczące użycia Konjunktiv I w czasie przeszłym. Jeśli forma Konjunktiv I czasownika pomocniczego jest identyczna z formą Indikativ, zamiast niej stosuje się formę Konjunktiv II:

 • Er sagte, er hätte das Buch gelesen. (On powiedział, że przeczytał książkę.)
 • Sie meinte, sie wäre nach Hause gegangen. (Ona powiedziała, że poszła do domu.)

Zastosowanie Konjunktiv I w mowie zależnej

Mowa zależna (niem. indirekte Rede) to sposób przekazywania informacji o tym, co ktoś powiedział, myślał lub sądził, bez cytowania dosłownego brzmienia wypowiedzi. W języku niemieckim Konjunktiv I jest często używany właśnie w mowie zależnej, aby oddać treść wypowiedzi osoby trzeciej.

Przykłady użycia Konjunktiv I w mowie zależnej:

 • Er sagt, er gehe ins Kino. (On mówi, że idzie do kina.)
 • Sie meint, sie habe keine Zeit. (Ona uważa, że nie ma czasu.)
 • Er fragt, ob ich käme. (On pyta, czy przyjdę.)

W przypadku, gdy forma Konjunktiv I jest identyczna z formą Indikativ lub brzmi niejasno, można użyć Konjunktiv II lub dodać „angeblich” (rzekomo) dla wyrażenia niepewności:

 • Er sagt, er würde ins Kino gehen. (On mówi, że poszedłby do kina.)
 • Sie meint, sie hätte angeblich keine Zeit. (Ona uważa, że rzekomo nie ma czasu.)

Warto również pamiętać, że w mowie potocznej Konjunktiv I bywa często zastępowany przez Indikativ, zwłaszcza w przypadku czasowników modalnych:

 • Er sagt, er will ins Kino gehen. (On mówi, że chce iść do kina.)
 • Sie meint, sie kann nicht kommen. (Ona uważa, że nie może przyjść.)

Konjunktiv I w kontekście formalnym i nieformalnym

Użycie Konjunktiv I w języku niemieckim może się różnić w zależności od kontekstu formalnego lub nieformalnego. W kontekście formalnym, Konjunktiv I jest często stosowany w oficjalnych dokumentach, listach formalnych, artykułach prasowych i innych sytuacjach, gdzie wymagane jest zachowanie pewnej etykiety językowej. W takich przypadkach, Konjunktiv I jest używany do wyrażania życzeń, sugestii, poleceń lub żądań w sposób grzeczny i uprzejmy.

Na przykład, w oficjalnym liście, można użyć Konjunktiv I, aby wyrazić prośbę: „Ich bitte Sie, mir so schnell wie möglich zu antworten.” (Proszę Pana/Panią o jak najszybszą odpowiedź). W tym przypadku, Konjunktiv I jest używany, aby wyrazić uprzejmą prośbę, zamiast bezpośredniego polecenia.

W kontekście nieformalnym, Konjunktiv I jest rzadziej używany i często zastępowany przez Konjunktiv II lub czasownik modalny. W nieformalnych rozmowach, Konjunktiv I może być używany do wyrażania życzeń, ale jest to mniej powszechne niż w kontekście formalnym. Na przykład, można powiedzieć: „Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit.” (Żałuję, że mam mniej czasu). Jednak w większości przypadków, w nieformalnej mowie, używa się Konjunktiv II lub czasownika modalnego, takiego jak „möchten” (chcieć) lub „wollen” (chcieć), aby wyrazić życzenia.

Częste błędy i pułapki związane z użyciem Konjunktiv I

Używanie Konjunktiv I w języku niemieckim może być trudne dla osób uczących się tego języka, ponieważ istnieje wiele pułapek i częstych błędów związanych z jego użyciem. Jednym z najczęstszych błędów jest mylenie Konjunktiv I z Konjunktiv II. Konjunktiv I jest używany do wyrażania życzeń, sugestii, poleceń lub żądań w sposób grzeczny i uprzejmy, podczas gdy Konjunktiv II jest używany do wyrażania warunków nierealnych lub hipotetycznych.

Inny częsty błąd związany z Konjunktiv I polega na nieprawidłowym formowaniu czasu teraźniejszego. W Konjunktiv I, czas teraźniejszy jest tworzony przez dodanie odpowiednich końcówek do formy trzeciej osoby liczby pojedynczej czasu teraźniejszego. Na przykład, czas teraźniejszy czasownika „gehen” (iść) w Konjunktiv I brzmi: „er/sie/es gehe” (on/ona/ono idzie). Często popełnianym błędem jest nieprawidłowe użycie końcówek lub nieprawidłowe odmienianie czasowników w Konjunktiv I.

Aby uniknąć tych błędów, ważne jest, aby regularnie praktykować użycie Konjunktiv I i zapoznać się z różnymi regułami i wyjątkami związanymi z tym czasem. Czytanie i słuchanie autentycznych tekstów niemieckich, takich jak artykuły prasowe, książki lub filmy, może również pomóc w lepszym zrozumieniu i opanowaniu Konjunktiv I.

Przykłady i ćwiczenia z użyciem Konjunktiv I

Ćwiczenia z użyciem Konjunktiv I pomogą Ci lepiej zrozumieć jego zastosowanie oraz opanować formy czasowników. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów oraz ćwiczenia, które pozwolą Ci sprawdzić swoją wiedzę na temat Konjunktiv I.

Przykłady zdań z Konjunktiv I:

 • Er sagt, er sei krank. (On mówi, że jest chory.)
 • Sie meint, sie habe keine Zeit. (Ona uważa, że nie ma czasu.)
 • Wir glauben, dass sie komme. (Wierzymy, że ona przyjdzie.)

Ćwiczenie 1: Przetłumacz zdania na język niemiecki, używając Konjunktiv I.

 1. On mówi, że jest szczęśliwy.
 2. Ona twierdzi, że nie zna tego człowieka.
 3. Myślą, że jutro będzie padać.

Ćwiczenie 2: Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika w Konjunktiv I.

 1. Er behauptet, dass er (sein) ________ Arzt.
 2. Sie sagt, dass sie (gehen) ________ ins Kino.
 3. Wir denken, dass ihr (können) ________ das Problem lösen.

Porównanie Konjunktiv I i Konjunktiv II: kiedy używać którego?

Konjunktiv I i Konjunktiv II mają różne zastosowania w języku niemieckim, dlatego ważne jest, aby wiedzieć, kiedy używać którego trybu. Poniżej przedstawiamy porównanie tych dwóch trybów oraz ich główne funkcje.

Konjunktiv I:

 • Wyraża mowę zależną, np. przekazując czyjąś wypowiedź, myśli czy przekonania.
 • Używany głównie w języku formalnym, np. w artykułach prasowych czy naukowych.
 • Formy czasowników są często zbliżone do form czasu teraźniejszego, co może prowadzić do nieporozumień. W takich przypadkach zaleca się użycie Konjunktiv II.

Konjunktiv II:

 • Wyraża sytuacje hipotetyczne, nieosiągalne lub nieprawdziwe.
 • Używany zarówno w języku formalnym, jak i nieformalnym.
 • Formy czasowników są zwykle bardziej złożone i różnią się od form czasu teraźniejszego, co ułatwia zrozumienie, że mamy do czynienia z trybem łączącym.

W praktyce często zdarza się, że Konjunktiv I jest zastępowany przez Konjunktiv II, zwłaszcza w mowie potocznej. Jest to spowodowane tym, że formy czasowników w Konjunktiv I są często trudne do odróżnienia od form czasu teraźniejszego. W takich przypadkach Konjunktiv II jest używany dla jasności i uniknięcia nieporozumień.

Przykład:

 • Er sagt, er wäre krank. (Konjunktiv II zamiast Konjunktiv I: Er sagt, er sei krank.)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również