Liczba mnoga w języku niemieckim

W języku niemieckim liczba mnoga odgrywa kluczową rolę i jej poprawne tworzenie jest niezbędne do swobodnej komunikacji. W poniższym artykule omówimy podstawowe zasady tworzenia liczby mnogiej, różnice w zależności od rodzaju rzeczownika, wyjątki oraz częste błędy, na które warto zwrócić uwagę. Zapraszamy do zapoznania się z treścią oraz do wykonania ćwiczeń, które umożliwią sprawdzenie swojej wiedzy.

Podstawowe zasady tworzenia liczby mnogiej w języku niemieckim

Tworzenie liczby mnogiej w języku niemieckim może wydawać się na pierwszy rzut oka skomplikowane, jednak po zapoznaniu się z podstawowymi zasadami i regularnościami, proces ten staje się znacznie prostszy. Warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów, które pomogą w opanowaniu liczby mnogiej w języku niemieckim:

 • rodzaj rzeczownika – liczba mnoga różni się w zależności od rodzaju rzeczownika (męskiego, żeńskiego, nijakiego),
 • końcówka rzeczownika – na podstawie końcówki rzeczownika można przewidzieć, jak będzie wyglądać liczba mnoga,
 • nieregularności – niektóre rzeczowniki mają nieregularne formy liczby mnogiej, które trzeba po prostu zapamiętać,
 • rzeczowniki obce – w przypadku rzeczowników pochodzących z innych języków, liczba mnoga może być tworzona według innych zasad.

Ważne jest również zrozumienie, że w języku niemieckim liczba mnoga wpływa na odmianę przymiotników, zaimków i czasowników, dlatego warto poświęcić czas na naukę tego zagadnienia. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące tworzenia liczby mnogiej dla poszczególnych rodzajów rzeczowników.

Liczba mnoga rzeczowników rodzaju męskiego

Rzeczowniki rodzaju męskiego w języku niemieckim mają różne sposoby tworzenia liczby mnogiej. Najważniejsze z nich to:

 • dodanie końcówki -e – jest to najbardziej typowy sposób tworzenia liczby mnogiej dla rzeczowników męskich, np. der Hund (pies) – die Hunde (psy), der Tisch (stół) – die Tische (stoły),
 • dodanie końcówki -en – stosowane głównie dla rzeczowników zakończonych na -ant, -ent, -ist, -or, np. der Student (student) – die Studenten (studenci), der Professor (profesor) – die Professoren (profesorowie),
 • dodanie końcówki -er – często występuje w przypadku rzeczowników jednosylabowych, np. der Mann (mężczyzna) – die Männer (mężczyźni), der Baum (drzewo) – die Bäume (drzewa),
 • brak końcówki – niektóre rzeczowniki męskie nie zmieniają się w liczbie mnogiej, np. der Löffel (łyżka) – die Löffel (łyżki), der Hammer (młotek) – die Hammer (młotki).

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku niektórych rzeczowników męskich tworzących liczbę mnogą przez dodanie końcówki -er, może również wystąpić umlaut (przekształcenie samogłoski), np. der Vater (ojciec) – die Väter (ojcowie), der Bruder (brat) – die Brüder (bracia). Niestety, nie ma jednoznacznej reguły, która pozwalałaby przewidzieć, kiedy umlaut wystąpi, dlatego konieczne jest zapamiętanie tych przypadków.

Wyjątki i nieregularności w tworzeniu liczby mnogiej

W języku niemieckim istnieje wiele wyjątków i nieregularności w tworzeniu liczby mnogiej rzeczowników. Niektóre z tych wyjątków dotyczą zmiany samogłoski w rdzeniu rzeczownika, podobnie jak w przypadku liczby mnogiej rzeczowników rodzaju męskiego. Na przykład, rzeczownik „der Mann” (mężczyzna) w liczbie mnogiej brzmi „die Männer” (mężczyźni), gdzie samogłoska „a” w rdzeniu zmienia się na „ä”. Podobne zmiany zachodzą w przypadku rzeczowników „der Fuß” (stopa) – „die Füße” (stopy) oraz „der Rat” (rada) – „die Räte” (rady).

Inne wyjątki dotyczą całkowitej zmiany rdzenia rzeczownika w liczbie mnogiej. Na przykład, rzeczownik „das Kind” (dziecko) w liczbie mnogiej brzmi „die Kinder” (dzieci), gdzie rdzeń „kind” zmienia się na „kinder”. Podobne zmiany zachodzą w przypadku rzeczowników „das Buch” (książka) – „die Bücher” (książki) oraz „das Haus” (dom) – „die Häuser” (domy).

Liczba mnoga w przypadku rzeczowników obcych

W przypadku rzeczowników obcych, tworzenie liczby mnogiej w języku niemieckim może być nieco bardziej skomplikowane. Wiele rzeczowników obcych zachowuje swoją oryginalną formę w liczbie mnogiej, jednak istnieją również pewne zasady i wyjątki.

Na przykład, rzeczownik „das Hotel” (hotel) w liczbie mnogiej brzmi „die Hotels” (hotele), co jest zgodne z oryginalną formą w języku angielskim. Podobnie rzeczownik „das Taxi” (taksówka) w liczbie mnogiej brzmi „die Taxis” (taksówki). Jednak istnieją również rzeczowniki obce, które podlegają zmianom w liczbie mnogiej, takie jak „der Computer” (komputer), który w liczbie mnogiej brzmi „die Computer” (komputery).

Zastosowanie liczby mnogiej w zdaniach – przykłady i ćwiczenia

Poprawne stosowanie liczby mnogiej w języku niemieckim jest kluczowe dla zrozumienia i tworzenia zdań. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów zdań z użyciem liczby mnogiej oraz ćwiczenia, które pomogą w praktycznym zastosowaniu tej wiedzy.

Przykłady zdań z użyciem liczby mnogiej:

 • Die Studenten lernen in der Bibliothek. (Studenci uczą się w bibliotece.)
 • Die Lehrer haben eine Konferenz. (Nauczyciele mają konferencję.)
 • Die Kinder spielen im Park. (Dzieci bawią się w parku.)
 • Die Autos stehen auf dem Parkplatz. (Samochody stoją na parkingu.)

Ćwiczenia z użyciem liczby mnogiej:

 • Utwórz zdania z użyciem liczby mnogiej dla następujących rzeczowników: Bücher (książki), Hunde (psy), Tische (stoły), Fenster (okna).
 • Przetłumacz na język niemiecki zdania: „Kobiety rozmawiają w kawiarni.”, „Chłopcy bawią się na podwórku.”, „Ptaki śpiewają na drzewach.”
 • Wymyśl własne zdania z użyciem liczby mnogiej i poproś kogoś, kto zna język niemiecki, aby je sprawdził.

Częste błędy i pułapki związane z liczbą mnogą w języku niemieckim

Tworzenie liczby mnogiej w języku niemieckim może być trudne, zwłaszcza dla osób uczących się tego języka. Poniżej przedstawiamy kilka częstych błędów i pułapek, na które warto zwrócić uwagę podczas nauki.

 1. Nieprawidłowe zastosowanie końcówek: W języku niemieckim istnieje wiele różnych końcówek stosowanych do tworzenia liczby mnogiej, a ich zastosowanie zależy od rodzaju rzeczownika oraz jego końcówki w liczbie pojedynczej. Częstym błędem jest stosowanie nieprawidłowej końcówki, co prowadzi do niepoprawnej formy liczby mnogiej. Aby uniknąć tego błędu, warto zapoznać się z regułami tworzenia liczby mnogiej dla poszczególnych rodzajów rzeczowników.
 2. Nieuwzględnienie nieregularności: W języku niemieckim występują nieregularne formy liczby mnogiej, które nie podążają za ogólnymi regułami. Częstym błędem jest nieuwzględnienie tych nieregularności i stosowanie ogólnych reguł do wszystkich rzeczowników. Aby uniknąć tego błędu, warto nauczyć się najważniejszych nieregularnych form liczby mnogiej oraz zwracać uwagę na wyjątki.
 3. Błędy związane z rzeczownikami obcych: Rzeczowniki pochodzące z innych języków często mają swoje własne reguły tworzenia liczby mnogiej, które różnią się od reguł stosowanych w języku niemieckim. Częstym błędem jest stosowanie niemieckich reguł do rzeczowników obcych, co prowadzi do niepoprawnej formy liczby mnogiej. Aby uniknąć tego błędu, warto zapoznać się z regułami tworzenia liczby mnogiej dla rzeczowników obcych oraz zwracać uwagę na wyjątki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również