Opis rodziny po niemiecku – przykłady z tłumaczeniem

W tym artykule dowiesz się, jak opisać swoją rodzinę po niemiecku. Nauczysz się podstawowego słownictwa dotyczącego rodziny, struktury zdania oraz przydatnych zwrotów, które pomogą Ci w opisie rodziny. Przedstawimy również przykładowe opisy rodziny zarówno dla osób na poziomie podstawowym, jak i zaawansowanym.

Podstawowe słownictwo dotyczące rodziny po niemiecku

Zacznijmy od poznania podstawowych słówek dotyczących rodziny, które będą niezbędne do opisu swojej rodziny po niemiecku.

 • die Familie – rodzina
 • der Vater – ojciec
 • die Mutter – matka
 • der Bruder – brat
 • die Schwester – siostra
 • der Sohn – syn
 • die Tochter – córka
 • die Eltern – rodzice
 • die Geschwister – rodzeństwo
 • der Großvater / der Opa – dziadek
 • die Großmutter / die Oma – babcia
 • die Großeltern – dziadkowie
 • der Enkel – wnuk
 • die Enkelin – wnuczka
 • der Cousin – kuzyn
 • die Cousine – kuzynka
 • der Onkel – wujek
 • die Tante – ciocia
 • der Neffe – siostrzeniec, bratanek
 • die Nichte – siostrzenica, bratanica
 • der Schwager – szwagier
 • die Schwägerin – szwagierka

Struktura zdania i przydatne zwroty przy opisie rodziny po niemiecku

Teraz, gdy znamy już podstawowe słownictwo, warto poznać strukturę zdania oraz przydatne zwroty, które pomogą nam opisać naszą rodzinę w języku niemieckim.

Zwroty po niemiecku Zwroty po polsku
Ich habe … Mam …
Ich habe keine … Nie mam …
Mein Vater heißt … Mój ojciec nazywa się …
Meine Mutter ist … Jahre alt. Moja matka ma … lat.
Ich habe einen Bruder und eine Schwester. Mam brata i siostrę.
Meine Großeltern wohnen in … Moji dziadkowie mieszkają w …
Mein Onkel ist verheiratet mit … Mój wujek jest żonaty z …
Ich habe zwei Cousinen und einen Cousin. Mam dwie kuzynki i kuzyna.

Pamiętaj, że w języku niemieckim istotne jest zachowanie odpowiedniej kolejności wyrazów w zdaniu oraz stosowanie właściwych przypadków. Przy opisie rodziny często będziemy używać przypadka dopełniacza (Genitiv) oraz biernika (Akkusativ).

Przykładowy opis rodziny po niemiecku dla osób na poziomie podstawowym

Meine Familie ist nicht sehr groß, aber wir sind sehr eng miteinander verbunden. Mein Vater heißt Tomasz und ist 45 Jahre alt. Er arbeitet als Ingenieur. Meine Mutter heißt Anna und ist 42 Jahre alt. Sie ist Lehrerin in einer Grundschule. Ich habe auch einen Bruder, der zwei Jahre älter als ich ist. Sein Name ist Piotr und er studiert Informatik an der Universität. Wir haben auch einen Hund namens Burek, der ein wichtiger Teil unserer Familie ist.

Wir wohnen in einem kleinen Haus am Stadtrand von Warschau. In unserer Freizeit gehen wir gerne spazieren oder fahren Fahrrad. Manchmal fahren wir auch in den Urlaub, meistens ans Meer oder in die Berge. Unsere Familie ist sehr harmonisch und wir unterstützen uns gegenseitig in schwierigen Zeiten. Ich bin sehr dankbar, solch eine liebevolle Familie zu haben.

Tłumaczenie

Moja rodzina nie jest bardzo duża, ale jesteśmy bardzo związani ze sobą. Mój ojciec nazywa się Tomasz i ma 45 lat. Pracuje jako inżynier. Moja matka nazywa się Anna i ma 42 lata. Jest nauczycielką w szkole podstawowej. Mam też brata, który jest o dwa lata starszy ode mnie. Nazywa się Piotr i studiuje informatykę na uniwersytecie. Mamy też psa o imieniu Burek, który jest ważną częścią naszej rodziny.

Mieszkamy w małym domu na obrzeżach Warszawy. W wolnym czasie lubimy spacerować lub jeździć na rowerze. Czasami wyjeżdżamy też na wakacje, najczęściej nad morze lub w góry. Nasza rodzina jest bardzo harmonijna i wspieramy się nawzajem w trudnych czasach. Jestem bardzo wdzięczny, że mam tak kochającą rodzinę.

Zaawansowany opis rodziny po niemiecku

In meiner Familie gibt es fünf Personen, die alle unterschiedliche Interessen und Persönlichkeiten haben. Mein Vater, Marek, ist ein erfolgreicher Geschäftsmann, der viel Zeit auf Geschäftsreisen verbringt. Trotz seines vollen Terminkalenders findet er immer Zeit, um sich mit uns zu beschäftigen und uns bei unseren Aktivitäten zu unterstützen. Meine Mutter, Katarzyna, ist eine talentierte Künstlerin, die ihre Leidenschaft für Malerei und Bildhauerei an uns weitergibt.

Meine ältere Schwester, Magdalena, studiert Medizin und möchte in Zukunft Ärztin werden. Sie ist sehr fleißig und engagiert sich auch ehrenamtlich in verschiedenen sozialen Projekten. Mein jüngerer Bruder, Jakub, ist ein begeisterter Sportler und spielt in der örtlichen Fußballmannschaft. Er träumt davon, eines Tages Profifußballer zu werden. Ich selbst interessiere mich für Musik und spiele seit mehreren Jahren Klavier.

Tłumaczenie

W mojej rodzinie jest pięć osób, które mają różne zainteresowania i osobowości. Mój ojciec, Marek, jest udanym biznesmenem, który spędza dużo czasu na podróżach służbowych. Pomimo napiętego harmonogramu zawsze znajduje czas, aby się nami zająć i wspierać nas w naszych działaniach. Moja matka, Katarzyna, jest utalentowaną artystką, która przekazuje nam swoją pasję do malarstwa i rzeźby.

Moja starsza siostra, Magdalena, studiuje medycynę i chce w przyszłości zostać lekarzem. Jest bardzo pracowita i angażuje się również w różne projekty społeczne jako wolontariuszka. Mój młodszy brat, Jakub, jest zapalonym sportowcem i gra w lokalnej drużynie piłkarskiej. Marzy o tym, aby kiedyś zostać zawodowym piłkarzem. Ja sam interesuję się muzyką i od kilku lat gram na pianinie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również